Lukijoilta

Palkanalennus on
solidaarisuutta

Propix<br />Lauri Ihalaisen solidaarisuus-käsitys ei vastaa kirjoittajan ajatuksia.
Propix
Lauri Ihalaisen solidaarisuus-käsitys ei vastaa kirjoittajan ajatuksia.

Mitä on solidaarisuus, Lauri Ihalainen? Onko se sitä, että otetaan kaikilta ja annetaan niille, joilla jo ennestään on. Miksi puhut toista, mitkä ovat päämääräsi? Tässä maassa kaikki ne ihmiset, jotka ovat olleet työssä koko 90-luvun ovat todellisia onnenpossuja. He eivät tiedä mitään lamasta, mutta luulevat tietävänsä kaiken.

Ihalainen kirjoittaa: Tärkein syy miksi vaikeiden yhteensovittamisvaiheiden jälkeen aikaansaatu tuloratkaisu kannattaa pitää koossa on solidaarisuus työttömiä kohtaan. Tämä on täyttä potaskaa. Teitte neuvotteluista itse vaikeita.

Edellä kirjoitettu teksti kuvaa hyvin ay-liikkeen itsekeskeistä ajatusmaailmaa ja oman aseman pönkittämistä. Ay-liikkeeltä on aina puuttunut realistinen ajattelutapa, eikä se ole vielä mitään oppinut.

Todellinen solidaarinen teko olisi ollut viiden prosentin palkanalennus, pekkaset ja sairauspäivät pois. Sairauspäiviin viikon omavastuu, että olisi varaa palkata työttömiä töihin helpottamaan toisten työtä.

Tuloratkaisu nostaa palkkakustannuksia kaikilla aloilla. Valtio ja kunnat nostavat veroja ja maksuja, että voivat maksaa työssäkäyville enemmän palkkaa. Mahdollisuus palkata uutta työvoimaa tuli entistä vaikeammaksi. Valtio ottaa vain lisää velkaa ja kunnat ruikuttavat, että tulot eivät lisäänny.

Taas kerran lisätään niitä maksuja ja veroja, joita kaikki maksavat. Köyhät, eläkeläiset, lapsiperheet, syrjäytyneet; kaikki ne, joilla on vähän käytettävissä rahaa. Prosentteina heidän tuloistaan menot nousevat paljon enemmän kuin hyvätuloisilla. Maksut kohdistuvat liikkumiseen ja asumiseen.

Tämä ei varmasti paranna vähäosaisten ja työttömien asemaa. Koska Lauri opit ymmärtämään muutakin kuin ay-politiikkaa?

Yks vanha äijä Turust