Lukijoilta

Uudella tuella tilapäistä
apua kotitalouksille

TS/Tuula Heinilä<br />Ikkunanpesijän saa myös Varsinais-Suomessa entistä halvemmalla, kun valtio maksaa osan työntekijän pal kasta
TS/Tuula Heinilä
Ikkunanpesijän saa myös Varsinais-Suomessa entistä halvemmalla, kun valtio maksaa osan työntekijän pal kasta

Mistä työntekijöitä? (TS26.11.) kyseli tilapäistä apua omakotitalon hoitoon. 1.10.1997 voimaan tulleen kotitaloustyön väliaikaisen tukijärjestelmän tarkoituksena on auttaa kotitalouksia juuri tällaisissa töissä. Tukijärjestelmä on käytössä Itä- ja Länsi-Suomen lääneissä, siis myös Varsinais-Suomen alueella.

Työvoima- ja elinkeinokeskus pitää rekisteriä yrityksistä, jotka kuuluvat tuen piiriin. Listaa rekisteröidyistä yrityksistä sekä lisätietoja kotitaloustyön tuesta on saatavilla työvoimatoimistoista ja työvoima- ja elinkeinokeskuksen työvoimaosastolta. Kotitalous voi tilata rekisteröidyltä yritykseltä tai yhteisöltä tuettuja kotitalous-, hoiva- ja hoitotyöpalveluja sekä asunnon kunnossapito- ja perusparannuspalveluja. Tällaisia palveluja ovat esimerkiksi ruonlaitto, pyykinpesu, siivous ja kaupassa käynti, sekä piha- ja puutarhatyöt. Tukea voi saada myös lasten, vanhusten ja vammaisten hoitoon sekä kodin pikku remontteihin.

Tuki myönnetään työn tehneelle yritykselle sen palkkion perusteella, jonka kotitalous on maksanut yritykselle. Tuen määrä on 40 prosenttia kotitalouden maksamasta palkkiosta, mutta kuitenkin enintään 33 markkaa tuntia kohden. Näin yrityksellä on mahdollisuus alentaa hintoja ja saada korvauksena tukea alennetusta hinnasta.

Tällä hetkellä Varsinais-Suomen alueella on rekisteröityneenä jo kuutisenkymmentä yritystä, joiden välityksellä tuen piirissä on yli sata kotitaloutta.

Hyvää Joulua toivottaen
Taina Vuorinen
Yksikönpäällikkö
Varsinais-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskus, työvoimaosasto