Lukijoilta

Turu murtest!

Täsä lehres neuvotti viime pyhä, kui Turu murret puhuta. Kyll tämmöne vanha äijä sitä viel ossa puhu ja vähä kirjottaki, vaik ei se ain iha oikke tair mennä. Mut tule vaa täs miele, etä sillo ku mä kakara oli, ni kaikil tavarill oli valla eri nime jokapäiväses puhes, ku niil ny o. Jos niit ny käytettäis, ni ei nuore niit ollenkka ymmärtäis.

Esimerkiks sano, et menkkä puoti flikoilt kysymä junttapulla tai jästi tai rautakaupa pojilt kuukkari tai prännäri, ni varma nii flikoilt ku pojiltki men sormi suuhu.

Olis niit pal muitaki nimityksi, mut vanha ihmise ne muista itte omast nuoruurest ja nuore niistä ei mittä ymmärrä, ni ei niit täs enempi kannat mainita ja muistella.

Toivo vaa hyvä ja ilost joulu kaikil.

Taneli