Lukijoilta

Missä lukiossa opetetaan alle 18-vuotiaat?

Mikäli uudet koulusäädökset tulevat ensi vuoden elokuussa voimaan valmistellulla tavalla, myös alle 18-vuotiaille peruskoulun käyneille avautuvat aikuis- ja iltalukioiden ovet muutenkin kuin vain poikkeustapauksissa. Samoin tulee poistumaan jako päivä- ja aikuislukioihin.

Aivan samoilla opinnoilla kuin aikuinen ei tällainen opiskelija näillä näkymin kuitenkaan voisi aikuislukioiden opetusjärjestelyjä jatkavissa lukioissa opiskella: aikuinen on joutunut tähän saakka suorittamaan yhteensä vähintään 44 kurssia, pakolliset ja valinnaiskurssit yhteenlaskettuna, saadakseen todistuksen koko lukion oppimäärän suorittamisesta - ylioppilaaksi on toki päässyt vähäisemmilläkin opinnoilla, mikäli korvaavaa ammatillista koulutusta tai muita lukio-opintoja on ollut riittävästi. Nuorisoiän opiskelijalta edellytettäisiin nyt lisäksi taide- ja taitoaineiden opintoja vähintään kuuden kurssin laajuudelta.

Tällainen opiskelu katsottaisiin kuitenkin sivutoimiseksi. Se tarkoittaisi sitä, että iltaopiskelija olisi esimerkiksi opintotuen ulkopuolella, mikäli hän opiskelee vain iltaisin. Myös kokopäiväinen, opiskelijalle kaikki opintososiaaliset edut tarjoava iltaopiskelu tulisi kuitenkin mahdolliseksi järjestää nykyisissäkin aikuislukioissa myös alle 18-vuotiaille, jolloin kurssien määrä ja pituus olisi sama kuin tällä hetkellä päivälukioissa. Tällöin opiskelijoille tulisi järjestää myös kouluruokailu, jollainen sivutoimisilta opiskelijoilta aikuislukioissa puuttuu tällä hetkellä ja myös uusien säädösten mukaan.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Aikuislukioiden laajenneen toimenkuvan toteuttaminen riippuu kunkin oppilaitoksen tilanteesta: jossain opiskelijoita saattaa jo muutenkin olla kaikki paikat täynnä eikä uusia opiskelijoita yksinkertaisesti voida ottaa. Sitten on oppilaitoksia, joissa opetustilaa on yllin kyllin. Uskon myös, että paikkakunnilla, joilla aikuislukio on toiminut jonkin aikaa, työnjako päivä- ja iltakoulujen välillä on melko selvä: toiset ovat erikoistuneet nuorten opettamiseen päivisin, toiset aikuisten iltaopettamiseen. Mahdollisessa kilpailutilanteessakin opiskelijan etu tulee olla ensi sijalla.

Joihinkin päivälukioihin ei välttämättä mahdu lisää opiskelijoita. Tällöin iltaopiskelumahdollisuus voi tarjota vaihtoehdon niille alle 18-vuotiaille nuorille, jotka eivät syystä tai toisesta halua opiskella päivällä päätoimisesti. Taito- ja taideaineiden opiskelun järjestäminen iltaisin ei ainakaan kaikissa oppilaitoksissa ole ongelma, mikäli tällaisia nuoria ilmaantuu niin paljon opiskelijoiksi, että heitä varten on kannattavaa järjestää omat opetusryhmät.

Henkilökohtaisesti olen - kaikesta arvovaltaisesta säädösehdotusten vastustuksesta huolimatta - nykyisten kaavailujen kannalla: tarjoavathan ne toteutuessaan kansalaisille nykyistä joustavamman ja laajemmankin opiskelumahdollisuuden, joka entistä paremmin huomioi yksilölliset opiskelutarpeet.

Kirjoittaja on Kaarinan aikuislukion va. rehtori.