Lukijoilta

Talous saadaan vauhtiin
ilman palkankorotuksiakin

Nimimerkki Talous vauhtiin kirjoitti (TS 26.11.1997) ja kertoi kuinka hyvin itse asiassa hänen asiansa ovat, kun rahat jopa riittävät. Kirjoituksessaan nimimerkki ei tuonut esiin mitään sellaisia seikkoja, jotka oikeuttaisivat palkankorotukset. Tehty tulopoliittinen ratkaisu oli kovin huono, sillä palkat nousivat jälleen ja siksi mm. kiinteistöveron korotusehdotuksin halutaan palkansaajan verotkin siirtää työttömien ja pienituloisten maksettavaksi.

Talous saadaan vauhtiin ilman, että kenenkään palkkaa on tarvetta korottaa yhtään. Kirjoittaja haluaa varmaankin unohtaa sen, että nyt työttömänä olevat ovat myös kuluttajia. Kun he saavat käyttöönsä säännölliset palkkatulot, menee se kulutukseen aivan samalla tavalla kuin jo työssä oleville annettuna. Kulutus saattaa jopa hieman lisääntyä, sillä työttömyyden aikana on syntynyt tarvetta kulutukseen, jota ei ole voinut toteuttaa.

Ari Kallion esittämässä mallissa ei palkansaajille tuleva raha katoa mihinkään, kuten nimimerkki epäilee, ne vain ajetaan uudella tavalla. Sen sijasta, että nyt olemassa olevia palkkoja tarpeettomasti korotetaan, synnytetään uusia palkkoja. Sama raha, mutta oikeudenmukaisemmin jaettuna. Onko sillä niin suurta eroa jos palkansaajat ovat nyt ne etuoikeutetut, jotka saavat tuloihinsa hiukan lisää tai nyt työttömänä olevat saavat nykyisiin tuloihinsa verrattuna hirveästi lisää?

Laitetaan vaan talous vauhtiin eli hylätään koko nyt laadittu tulosopimus ja jaetaan jaettava oikeudenmukaisemmin.

Aarne Vesterinen