Lukijoilta

Kirjoittajavieras-kolumni
Olavi Ala-Nissilä:
Piilaakso
Varsinais-Suomeen

Varsinais-Suomi on muodostunut maassamme voimakkaasti tietotekniikan yritystoiminnan ja monipuolisen high tech -teollisuuden painopistealueeksi. Tilastokeskuksen vuoden 1996 tietojen perusteella Varsinais-Suomessa sijaitsee sähköteknisten laitteiden valmistuksessa olevista työpaikoista 21 prosenttia, ja alan liikevaihdosta 36 prosenttia tapahtuu Varsinais-Suomen toimipaikoissa.

Lounais-Suomessa tietotekniikan korkean teknologian aloilla toimiva monipuolinen teollisuus on esittänyt erityisesti viime aikoina monissa yhteyksissä huolestuneisuutensa yliopistotasoisen koulutuksen omaavan henkilöstön saatavuudesta. Turun yliopistoon tarvitaan asiantuntijoita tuottava tieteellistekninen koulutusohjelma ja oikeus antaa rajoitetun high tech -alueen diplomi-insinööritutkintoja.

Opetusministeriön ja Turun yliopiston välisissä neuvotteluissa on käsitelty korkean teknologian asiantuntijakoulutuksen kehittämistarvetta. Nykyisellään Turun yliopistossa on jo matemaattis-luonnontieteellisellä alalla tutkintoon johtavaa koulutusta, johon on mahdollista sisällyttää korkeaan teknologiaan liittyvää koulutusta. Nyt tarvitaan asioiden viemistä eteenpäin.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Varsinais-Suomen kannalta on tietysti tärkeää kaikissa yliopistoissa - Turun yliopistossa, Åbo Akademissa ja Turun kauppakorkeakoulussa - annettava opetus ja tehtävä tutkimus. Yhteistyö yliopistojen ja myös Turun ammattikorkeakoulun kesken on varmasti hyödyllistä.

Maakunnan osaamiskeskus on DataCityn, BioCityn ja ElectroCityn muodostama kokonaisuus. Yliopistot, yritykset ja Turun kaupunki ovat osaamiskeskuksen vahvimmat taustavoimat. Ja juuri tätä yhteistyötä tarvitaan.

Korkean teknologian yrityksiä on paitsi Turussa niin erityisesti myös Salossa ja myös Loimaan, Vakka-Suomen ja Turunmaan seutukunnissa. Maakunnan alueellisen kehittymisen kannalta on osaamiseen panostaminen tärkeää kaikkialla maakunnassa. Seutukuntien kehittämiskeskusten, yritysten, ammattikorkeakouluyksiköiden ja kuntien yhteistyönä tulee seutukuntiin luoda osaosaamiskeskuksia. Ne voivat verkottua maakulman osaamiskeskukseen ja muihin osaamiskeskuksiin ja ennen kaikkea yritysten kanssa.

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaosto vieraili lokakuussa Kalifornian korkean teknologian yrityksissä, huippuyliopistoissa ja piilaaksossa. Kokemus oli hyvin mielenkiintoinen ja hyödyllinen. Suomalainen korkean teknologian osaaminen tunnetaan Kaliforniassa. Mutta meillä on myös paljon opittavaa amerikkalaisesta yrittäjyydestä ja energisyydestä.

Miksipä ei maakuntaamme voisi syntyä varsinaisuomalainen sovellus piilaaksosta. Nostettakoon tämä yhdeksi maakuntamme kehittämisen kärkiasiaksi. Siihen tarvitaan yliopistokoulutuksen kehittämistä high tech -aloilla, vahvaa osaamista ja yrittäjyyttä, monimuotoista verkottumista ja ennen kaikkea vahvaa kehittämishenkeä.

Kirjoittaja Olavi Ala-Nissilä on Suomen keskustan kansanedustaja ja Varsinais-Suomen keskustan puheenjohtaja.