Lukijoilta

Verta voi luovuttaa
65-vuotiaaksi saakka

Nimimerkki Altes Wienerblut viittaa kirjoituksessaan (TS 30.11.) hiljattain julkaistuun tutkimukseen, jonka mukaan verenluovutus saattaisi pienentää sydäninfarktiriskiä ja kysyy Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun mahdollisuuksia ottaa verta hoitokeinona verenluovutusiän ylittäneiltä miehiltä.

Verta voi luovuttaa, toisin kuin nimimerkki otaksui, aina 65-vuotiaaksi saakka, mikäli on aloittanut veren luovuttamisen alle 60-vuotiaana.

Veripalvelu ei suosittele verenluovutusta itsehoidoksi. Ei ole osoitettu riittävän pitävästi, että verenluovutuksesta olisi terveydellistä hyötyä. Ainoa hyöty, minkä verenluovutuksesta voimme luvata, on hyvä mieli siitä tiedosta, että on voinut pelastaa toisen ihmisen hengen.

Veripalvelun tehtävänä on huolehtia siitä, että suomalaisille potilaille saadaan riittävästi verta vapaaehtoisilta terveiltä luovuttajilta. Potilaitten hoito on uskottu maassamme terveydenhuoltolaitoksille.

Tom Krusius
laboratoriopalveluiden ylilääkäri
Suomen Punainen Risti, Veripalvelu