Lukijoilta

Kirjoittajavieras -kolumni
Marjaana Koskinen:
Toimeentulotuki
tulilinjalla

Hallitus esittää muutoksia toimeentulotukeen ja asumistukeen.

Nimenomaan hallituspuolue kokoomus on ajanut toimeentulotukeen asumiskulujen omavastuuta ja toimeentulotuen leikkausta. Toimeentulotuen lasten perusosiin esitetään myös leikkausta ja monilapsisen perheen kohdalla leikkaus on suurin.

Toimeentulotukea esitetään myös vähennettäväksi 20 prosenttia henkilöltä, joka ilman perusteltua syytä kieltäytyy yksilöidysti tarjotusta työstä tai työvoimapoliittisesta toimenpiteestä. Toistuva kieltäytyminen alentaa tukea vielä 20 prosenttia eli perusnormi tipahtaa n. 1200 markkaan kuukaudessa.

Samanaikaisesti asumistukeen esitetään rahaa lisää. Hallitus on perustellut asumistuen muutosta sillä, että työmarkkinatuella tai peruspäivärahalla elävä yksinäinen henkilö ei enää tarvitsisi asumismenoihin täydennystä toimeentulotuesta. Tämä ei pidä paikkaansa, koska asumistuen prosenttiomavastuu säilyy.

Olen tehnyt rinnakkaisaloitteen hallituksen esitykselle. Rinnakkaislakialoitteessa esitetään, että hallituksen esityksen mukaisesta asumismenojen sisällyttämisestä toimeentulotuen perusosaan luovutaan, myös alle kymmenenvuotiaiden lasten perusosan alennuksesta sekä useampilapsisten perheiden lasten perusosien alennuksesta luovutaan. Lakialoitteessa esitetään lisäksi, että alennetun perusosan käytöstä luovutaan.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Asumismenojen (7 pros. vuokrasta, 7 pros. vesilaskusta, 7 pros. lämmityskuluista) sisällyttäminen perusosaan on pois toimeentulotukiasiakkaan jokapäiväisestä ruuasta, jota en hyväksy.

Mielestäni on aika outoa, ettei hallitus ole oivaltanut, että asumistukijärjestelmässä on epäkohtia. Mitä kalliimmassa (kakkoskuntaluokassa n. 50 mk/m), perheellisten kohdalla ylisuuressa, ylivarustetussa, kovanrahan vuokra-asunnossa asut, sitä suuremman asumistuen saat.

Jos yrität asua vanhassa, ahtaassa, kohtalaisesti varustetussa ja edullisessa asunnossa, voi käydä niin, että olet asumistukikriteerien ulkopuolella eli et saa lainkaan asumistukea. Asumistuen puutteita olisi pitänyt oikoa: kerska-asumista yhteiskunnan tuella ei saa sallia.

Lasten perusosien heikentäminen ei ole perusteltua, koska lapsiperheiden etuuksia on jo moneen kertaan leikattu mm. kotihoidontukea ja lapsilisää, joka toimeentulotuen normilaskelmassa huomioidaan tulona, joka tarkoittaa sitä, että toimeentulotukiperhe syö lapsilisät.

Normien leikkaus (lapsinormi ja asumisen omavastuu) on hallitusohjelman vastainen toimenpide, koska hallitusohjelmassa todetaan, ettei kaikkein heikompiosaisten turvaa heikennetä. Alennetun toimeentulotuen tilalle rinnakkaislakialoitteessa esitetään mahdollisuutta sopia sosiaaliviranomaisen kanssa osallistumisesta aktivoivaan toimintaan, työhön toimeentulotukea vastaan tai kuntoutukseen.

Toimeentulotuen perusosan toistuva alentaminen ei ole perusteltua sosiaalityötä tilanteessa, jossa ihmisen on vaikea löytää sopivaa työtä. Toimeentulotukea saavan henkilön aktivointi ja syrjäytymiskierteen katkaiseminen on oikeansuuntainen sosiaalityön toimenpide.

Kirjoittaja Marjaana Koskinen on kansanedustaja (sd) ja sosiaalityöntekijä.