Lukijoilta

Toimintakeskus
koululaisille

On taas toiveiden esittämisen ja odotuksen aika. Turun kaupungin lasten ja nuorten hyvinvoinnista vastaavat hallintokunnat sekä seurat ja muuta yhteisöt ovat valmistelleet yhteisen toivomusanomuksen, jonka avulla voitaisiin järjestää peruskouluikäisille lapsille ja nuorille ohjattua aikuisen valvonnan alaista toimintaa.

Näin luotaisiin lapsille mahdollisuus suunnata energiaansa positiivisesti sekä toisaalta annettaisiin heidän tuntea sosiaalista turvallisuutta koulupäivän jälkeen aikuisen seurassa.

Kuntien säästötoimet ovat lopettaneet lapsille ja nuorille tarjottavan harrastus- ja vapaa-ajantoiminnan lähes kokonaan. Samanaikaisesti levottomuus, toimettomuus ja päihteiden käyttö ovat huomattavasti lisääntynyt yhä nuorempien lasten joukossa.

Tutkimusten mukaan hyvin vakava koteihin liittyvä riskitekijä lapsen kehityksen kannalta sisältyy ilman aikuisen valvontaa vietettyihin iltapäiviin.

Nyt olisi tärkeätä luoda jokaiselle koululaiselle säännöllinen, päivittäinen, turvallinen ja toiminnallinen vaihtoehto, joka edistäisi samalla lasten luonnollista yhteenkuuluvuutta riippumatta siitä, mistä ryhmästä tai kansallisuudesta hän on lähtöisin. Myöskään vanhempien ei tarvitsisi olla huolissaan lapsen puolesta, kun he tietäisivät missä koululainen aikaansa viettää.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Käytännön tavoitteena on luoda lähinnä Turun peruskoulujen ala-asteiden yhteyteen toimintakeskus, jossa toiminta olisi monipuolista ottaen huomioon erilaisten lasten erilaiset tarpeet; jopa lepohetkeen ja valvottuun opiskelutuokioon tarjottaisiin mahdollisuus. Toimintakeskus lähentäisi myös entisestään lasten kanssa toimivien sidosryhmien yhteistyötä sekä mahdollistaisi kolmannen sektorin (seurat, yhteisöt) tarjoaman tärkeän voimavaran hyödyntämisen.

Toimintakeskus vaatii luonnollisesti resursseja. Toivomus onkin, että Turun kaupunginvaltuusto varaisi tarvittavan määrärahan hanketta varten. Pitkällä tähtäimellä toiminnan järjestäminen joka tapauksessa tuottaa lisäsäästöjä kaupungille ja yhteiskunnalle.

Kirjoittaja on Puropellon yläasteen erityisluokan opettaja ja Turun liikuntalautakunnan jäsen.