Lukijoilta

Vastustuskykyistä salmonellaa EU-lihassa

Uppsalassa toimiva Ruotsin elintarvikevirasto on elo-syyskuussa tehnyt tutkimuksen yhdeksästä EU-maasta tuotujen lihaerien salmonellapitoisuuksista. Kaikista tutkituista eristä 21 prosenttia sisälsi salmonellaa, näistä lähes puolet useampaa kuin yhtä salmonellakantaa. Esimerkiksi ranskalaisista eristä 88 prosenttia oli saastuneita, espanjalaisista 100 prosenttia, tanskalaisista 7 prosenttia. Erot olivat siis huomattavia.

Kahdessa lihaerässä tutkittiin salmonellojen vastustuskyky antibiooteille. Tulos oli positiivinen; bakteerit olivat siis vastustuskykyisiä. Kuitenkin kaikissa tutkituissa erissä oli (lähettäjämaasta) asianmukainen ja virheetön todistus salmonellavapaudesta. Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää voidaanko lähettäjäyritysten salmonellatodistuksiin luottaa. 38 prosentissa eristä oli puutteellinen salmonellatodistus tai sitä ei ollut lainkaan. On otaksuttavissa, että näissä erissä oli salmonellaa enemmän kuin erissä, joissa oli asianmukainen todistus (joka siis näytti pätevältä, mutta olikin usein epäpätevä). Salmonella oli niin naudassa, siassa, broilerissa ja hevosessa, eniten kahdessa viimemainitussa. Keväällä 1997 puhkesi Ruotsissa salmonella enteritidis -epidemia, joka oli lähtöisin EU-maista tuoduista kanatuotteista. Suomen ja Ruotsin erivapaudet ankarampaan salmonellakontrolliin loppunevat ensi vuonna.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Tilannetta arvioitaessa on huomattava, että monien olemassaolevien tautien lisäksi syntyy uusia tauteja, jotka tunnistetaan ehkä vasta vuosien kuluttua.

Väittääkö kilpailuviraston johtaja Matti Purasjoki edelleen, että EU-liha on hyvää ja turvallista ja sen pelkääminen on hysteriaa? Ja ettei joutsenmerkkiin pidä vaatia täyttä suomalaisuutta?

Komissaari Erkki Liikaselta tulee vaatia julkinen selvitys siitä, mitä EU tekee jos Suomessa asetetaan EU-lihalle tuontikielto tai jos asetamme joutsenmerkin vaatimukseksi täyden kotimaisuuden.

Hallituksen tulee selvittää ja tiedottaa miksi tullihallitus salaa lihantuontifirmojen nimet, ja miksi se ottaa huomattavat toimitusmaksut jos se lähettää kopioita lihan tuonnin määristä eri maista. Eikö etenkään köyhä voi saada tietoja EU:n toiminnasta? Onko yhteiskuntamme avoin? Mitä sanoo kaikesta edellämainitusta kuluttajain liitto?

Kannattaa harkita edistääkö vapaakauppa eläinten ja ihmisten hyvinvointia.

Aki Luotonen