Lukijoilta

Koiranomistajat järjestykseen

Turun kaupungissa on tietojen mukaan ainakin kuusitoista (16) koirien ulkoiluttamisaluetta. Tähkäpuiston koirien ulkoiluttamisalue on kuitenkin muodostunut autoilla tulevien koirienomistajien lemmikkien jätteiden kaatopaikaksi.

Tähkäpuiston koirien ulkoiluttamisaitaukseen on Turun kaupunki järjestänyt koirien jätteitä varten kompostorin, kuin myös kompostorikuivikkeet ja muita jätteitä varten roskasäiliön, johon voidaan laittaa mm. koirien harjauksesta tulevat turkkikarvat. Hämmästyttävää on koirien omistajien välinpitämättömyys Tähkäpuiston koirien ulkoiluttamisalueen siisteydestä.

Tähkäpuiston alueella asuvat koirien omistajat ovat vastuuntuntoisia ihmisiä, jotka pyrkivät kaikin voimin pitämään alueen puhtaana ja ettei lemmikkien terveys vaarantuisi. Mutta tehtävä alkaa muodostua ylivoimaiseksi, siitä muualta tulevat koirien omistajat pitävät huolen.

Asia on vakava, jollei asiaan saada muutosta siten, että jokainen koiran omistaja käyttää ainoastaan oman kaupunginosan tai oman kuntansa po. palveluita.

Turun kaupunki on tietoinen nyt esitetystä probleemasta, joten terveiset Heinoselle ja Laineelle.

Koira minullakin