Lukijoilta

Professorien virat avoimeen hakuun

Turun Sanomat kertoi 11.11., että Turun kauppakorkeakoulu pitää yhtenä mahdollisuutena avoinna olevan kansantaloustieteen professorin viran täyttämistä kutsumismenettelyllä. Olen ymmärtänyt, että kutsumista pitäisi käyttää vain, jos virkaan on tarjolla poikkeuksellisen etevä hakija, joka saattaa mennä muualle pitkän virantäyttöprosessin aikana. Muutoin virat pitäisi panna avoimeen hakuun, jotta virkaan saataisiin paras mahdollinen henkilö eikä kenenkään oikeusturvaa loukattaisi.

Turussa tilanne ei näytä siltä, että kauppakorkeakoulu olisi saamassa virkaan tällaisen poikkeuksellisen etevän henkilön, vaan ainakin julkinen peruste kutsumismenettelylle on sen varmistaminen, että viran haltija asuu Turun seudulla.

Tämä on perin kiinnostavaa ja herättää monia kysymyksiä. Joutuuko virkaan kutsuttu sitoutumaan siihen, että jää asumaan Turun seudulle? Ilman sitoutumista koko puuhassa ei näytä olevan järkeä. Minkä takia vain asuinpaikkaan kiinnitetään huomiota? Eivätkö myös uskonto, ihonväri ja miellyttävä luonne ole merkittäviä seikkoja?

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Professorin virat pitäisi täyttää niin Turussa kuin muuallakin avoimella haulla ja virkaan pitäisi valita pätevin hakijoista. Muu kuin avoin haku mahdollistaa menettelyn, jota kansanomaisesti nimitetään kähminnäksi ja joka yleensä loukkaa muiden mahdollisten hakijoiden oikeusturvaa.

Kansantaloustieteen alalla pätevyyden keskeisen mittarin pitäisi olla kansainvälisissä aikakauskirjoissa julkaistujen anonyymisti arvioitujen artikkelien määrä ja laatu. Turun Sanomien artikkelin mukaan virkaan haluttaisiin kutsua Paavo Okko. Kansainvälisen CD-rom artikkelitietokannan mukaan Okolla on yksi tällainen artikkeli ja sekin on yhteisjulkaisu Hannu Tervon kanssa. Tästä Okolle kertyy puolikas julkaisupiste. Mainittakoon, että viran edellisellä haltijalla Pekka Ilmakunnaksella tällaisia julkaisupisteitä on neljätoista ja yksi kolmasosa. Turun yliopiston kansantaloustieteen professori Matti Virenillä pisteitä on kolmekymmentäneljä ja yksi kolmasosa.

Asiantuntijoiden tehtävä on sitten pohtia edellisten määrää kuvaavien pisteiden ja hakijoiden työn laadun välistä suhdetta, mutta tässä tapauksessa tietyn minimitason ylittävien julkaisujen määrällinenkin vertailu antaa ymmärtää, että Turussa virantäytöt uhkaavat mennä samaan tyyliin kuin kaavoitus. Tai ehkä Turussa on kysytty neuvoa Helsingin yliopiston teoreettisen filosofian laitokselta.

Klaus Kultti
ma. professori
Helsingin kauppakorkeakoulu