Lukijoilta

Suomi-yhtiön ei pidä luopua omistamistaan
Pohjolan osakkeista korvauksetta

Keskinäinen henkivakuutusyhtiö Suomi on vakuutusosakeyhtiö Pohjolan suurin omistaja. Suomi-yhtiön omistavat yhtiöstä vakuutuksen ottaneet. Meitä omistajia on yhteensä 450000.

Viime talvena julkistetun suunnitelman mukaan Suomi-yhtiön vakuutuskanta ja omaisuus tullaan siirtämään vakuutusosakeyhtiö Pohjolan omistamaan yhtiöön. Samalla Suomi-yhtiön toiminta lakkaa ja vakuutetut eivät enää omista yhtiötä.

Pääjohtaja Iiro Viinasen tammikuisen ilmoituksen mukaan Suomi-yhtiön omistajille eli vakuutetuille ei maksettaisi korvausta pois otettavasta omaisuudesta, vaan ainoastaan nimellinen korvaus päätösvallan menettämisestä (HS 30.1.97). Tätä ilmoitusta ei ole peruttu. Menetettävän omaisuuden nettoarvo on tällä hetkellä noin viisi miljardia markkaa.

Suomi-yhtiön miljardiomaisuus siirtyy siten Pohjolan muiden osakkeenomistajien hyväksi. Suomi-yhtiön jälkeen Pohjolan suurimpia omistajia ovat Merita ja vakuutusyhtiö Skandia. Suomi-yhtiön omistamat Pohjolan osakkeet oli tarkoitus joko mitätöidä tai siirtää vakuutusosakeyhtiö Pohjolalle. Koska lain mukaan näin ei voida kuitenkaan menetellä, nyt osakkeet on tarkoitus ilmeisesti myydä muille.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Koska osakkeisiin liittyy 39 prosentin äänivalta Pohjolassa, niiden avulla pystyy hallitsemaan Pohjolaa. Osakkeiden pörssiarvo on nyt kaksi miljardia markkaa. Iiro Viinasen mukaan osakkeista luopuminen tulee esille Suomi-yhtiön hallintoneuvostossa joulukuussa.

Toukokuussa yhtiön edustajisto päätti myydä vakuutusyhtiö Salaman Pohjolalle ja lopettaa uusien vakuutusten antamisen. Julkisen kohun seurauksena Salaman kauppahinta nousi suunnitellusta 300-400 miljoonasta runsaaseen 800 miljoonaan.

Kuitenkaan kaupan yhteydessä Pohjola ei lunastanut itselleen Suomi-yhtiön Salamalle myöntämää 550 miljoonan markan pääomalainaa, jonka lunastamista vaadin sosiaali- ja terveysministeriöltä kaupan hyväksymisen ehtona. Vaatimuksen seurauksena pääomalainan ehtoja muutettiin siten, että Suomi-yhtiöllä on nyt oikeus irtisanoa lainat uusien sopimusehtojen mukaisesti (ministeriön päätös 19.8.97).

Uusien vakuutusten myöntämisen lopettaminen merkitsee Suomi-yhtiön toiminnan loppumista tietyn ajan kuluttua. Vakuutusyhtiölain mukaan tällaisen päätöksen tekemiseen vaaditaan kahden kolmasosan määräenemmistö, jota päätöstä tehtäessä ei kuitenkaan saavutettu. Tästä huolimatta ministeriö hyväksyi päätöksen.

Siirrettäessä keskinäisen vakuutusyhtiön vakuutuskanta ja omaisuus toiseen yhtiöön on lain mukaan maksettava täysi korvaus siirrettävän omaisuuden nettoarvosta, koska tällöin ei saa loukata vakuutusten käsittämiä etuja. Tällainen etu on omistusosuus keskinäisessä yhtiössä. Korvaus voidaan maksaa vastaanottavan yhtiön osakkeina.

Suomi-yhtiön ei pidä luopua omistamistaan vakuutusyhtiö Pohjolan osakkeista ennen kuin on sovittu Suomi-yhtiön asiakasomistajille tulevasta korvauksesta, kun yhtiön vakuutuskanta ja omaisuus luovutetaan toiseen yhtiöön.

Mielestäni Suomi-yhtiön vakuutukset ja omaisuus voidaan siirtää Pohjolaan, jos samalla annetaan Suomi-yhtiön asiakasomistajille omaisuuden nettoarvoa vastaava määrä Pohjolan uusia osakkeita. Siten Pohjolan omistuskin säilyy suomalaisilla.

Pekka Uotila