Lukijoilta

Pääkirjoitus 8.11.1997:
Eläkevakuutuskenttä tervehtyy
Sampo-ryhmän suurremontilla

Viiden vuoden valmistelutyön jälkeen syntyy ensi kesänä Suomen suurin eläkeyhtiö Varma-Sampo. Sen hoidossa on yli 400000 suomalaisen eläkevakuutukset eli 35 prosentin markkinaosuus. Suureen eläkevakuutuskentän remonttiin liittyy monia muitakin järjestelyjä, jotka selkeyttävät yhtiöiden välistä sotkuista vyyhtiä. Järjestely merkitsee Sampo-ryhmän taseen nousemista yli 100 miljardin markan. Se on suomalaisissa kuvioissa ehdoton huippu.

Seuraava siirto tässä yrityspelissä lienee Sampo-ryhmän liittoutuminen jonkun pankin kanssa tai sitten oman joitakin pankkipalveluja tuottavan yksikön perustaminen.

Vakuutettujen tai jo eläkkeellä olevien kansalaisten elämänmenoon tämä uudistus ei vaikuta mitään. Käytännössä he eivät edes huomaa, että vakuutuskentässä on tapahtunut suuri muutos.

Avainsana uudistuksessa on keskinäinen. Vakuutettuja edustava ammattiyhdistysliike sekä sosiaali- ja terveysministeriö valvovana instanssina ovat aiemmin tyrmänneet fuusiohankkeet, mutta nyt ne ovat uudistuksen takana. Ay-liikkeen ja ministeriön tuki on lunastettu sillä, että uudesta yhtiöstä tulee keskinäinen vakuutusyhtiö, eli asiakkaiden omistama.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Uusissa eläkeyhtiöissä siis valtaa käyttävät vakuutuksenottajat, yritykset ja palkansaajat. Muutos tuo myös vastuuta muun muassa ammattiyhdistysliikkeelle, jonka edustajat pääsevät päättämään sijoitusten suuntaamisesta. Tel-maksujen kannalta on merkitystä sillä, että tuotot ovat hyviä.

Suomalaisessa työeläkejärjestelmässä eläkemaksuista noin kaksi kolmasosaa rahastoidaan tulevien vuosikymmenien eläkkeensaajien turvaksi. Kun kysymyksessä ovat suuret rahamäärät, niiden tuottava sijoitus on tärkeää. Eläkerahojen edulliseen sijoittamiseen on vasta viime aikoina alettu kiinnittää huomiota. Perinteisesti tuotto on ollut vähäistä, koska riskisijoituksia ei ole sallittu.

Uusi mittava järjestely eläkevakuutuskentässä olisi lähes turha, ellei se samalla toisi uutta ajattelua satojen miljardien markkojen sijoittamiseen.

Teollisuuden ja työnantajien keskusliiton TT:n toimitusjohtaja Johannes Koroma on jo ehättänyt toivomaan, että eläkevakuutusyhtiöt tästä lähtien sijoittaisivat entistä enemmän suomalaisiin yhtiöihin. Toivomus on aiheellinen. Näin voitaisiin varmistaa myös suomalaisomistuksen säilyminen strategisesti tärkeillä teollisuudenaloilla.

Uuden Varma-Sammon osakesalkku on toistaiseksi kooltaan vaatimaton, vain noin kuusi miljardia markkaa eli alle kahdeksan prosenttia yhtiön kaikista sijoituksista.

Vaikka suomalaiset eläkeyhtiöt ovatkin kansainvälisessä vertailussa edelleen pieniä, on eläkerahastojen panos suomalaisessa talouselämässä näyttävä. Joidenkin mielestä jopa liiankin hallitseva. Onkin varottava, ettei koko suomalainen rahoitusjärjestelmä joudu kärsimään eläkeyhtiöiden rynnistyksessä.