Lukijoilta

Rangaistuksia kovennettava

Raaka väkivalta on tullut Suomeen. Poliisien murha osoittaa, että emme asu enää turvallisessa maassa, jota Suomi on ollut näihin asti. Vapaampi liikkuminen valtiosta toiseen auttaa myös rikollisia siirtymään entistä helpommin uusille toiminta-alueille. Suomi hyvinvointivaltiona oikein imee rikollista ainesta puoleensa.

Pohjoismaissa on kummallinen käsitys, että tänne on otettava kaikki jotka vain ymmärtävät tänne hakeutua, kuka milläkin verukkeella. Erilaisista kulttuureista tulevat siirtolaiset eivät ymmärrä, että se mikä heillä on hyväksyttävää, onkin täällä tuomittavaa.

Aimo Massinen Päivän pistoissa 1.11. kirjoitti väkivallasta, poliisitoiminnasta ja vankeinhoidosta hyvin ansiokkaan kirjoituksen. Joitakin asioita kuitenkin tekee mieleni kommentoida.

Poliisien murhat osoittavat, että väkivalta kohdistuu yhteiskunnan turvarakenteita vastaan ja niin ollen kaikkia kansalaisia vastaan. Tältä pohjalta ymmärtää sen suuren huomion, jonka kansalaiset ovat kohdistaneet tähän tapaukseen. Inhimillinen suru poliisisurmissa on hyvin ymmärrettävää.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Poliisien aseenkäyttöä on paljon pohdittu ja yleisesti aina tuomittu. Valitettava tapahtuma osoittaa, että aseen käyttöön tulee antaa suuremmat valtuudet, koska rikolliset ovat Suomessakin jo yhtä hyvin varustettu kuin poliisit. Vaarana on kyllä, että kun poliisit käyttävät asetta herkästi, myös rikollisten aseiden käyttö lisääntyy. Niin yksioikoista mallia me emme tarvitse kuin mikä on Amerikassa.

Vankilomien huomattava supistaminen olisi tarpeellinen toimenpide. Mielestäni vaarallinen vanki on pidettävä pois yhteiskunnasta niin kauan kun siihen vain laki sallii.

Vankiluvun väheneminen on saatu aikaan keinotekoisesti. Tuomitsematta jättäminen ja ehdollisten tuomioiden antaminen on lisääntynyt, ja sillä on saatu vankien väheneminen aikaan. Tässä on osaselitys myös rikollisuuden lisäykselle.

Oikeusministeri on oikealla asialla vaatiessaan rangaistusten koventamista. Pitemmät tuomiot takaavat sen, että rikollinen on ainakin sen ajan pois rikollisesta toiminnastaan, jonka hän viettää vankilassa.

Kusti