Lukijoilta

Pakkosterilointi
loukkaa ihmisarvoa

Kehitysvammaisten Tukiliiton Kumppanuusvaliokunta on sitä mieltä, että ihmisarvoa alentavaa on tehdä vammaiselle ihmiselle pakkosterilointi häntä itseään kuulematta. Hänelläkin on asian suhteen oma kannanotto, jota tulee kunnioittaa.

Pakkosterilointi ei lisää vammaisen ihmisen elämänlaatua. Kehitysvammainen henkilö ei ole sairas - toimenpiteiden kohde. Hän on ensisijaisesti ihminen, jonka yksi ominaisuus on vammaisuus. Steriloinnin kohteena on ajatteleva, tunteva ja toimiva ihminen, jolla on omia tarpeita.

Pyritäänkö pakkosteriloinnilla tekemään kehitysvammaisen ihmisen elämä ympäristön mieleiseksi? Tuleeko vielä se päivä, jolloin vammaiset ihmiset eivät ole enää henkinen ja taloudellinen taakka vaan haaste yhteiskunnalle? Toivottavasti tulevaisuudessa voimme luottaa yhteiskunnan ja lähimmäisten tukeen ja ymmärrykseen.

Kumppanuusvaliokunta
Ulla Topi
puheenjohtaja