Lukijoilta

Kirjoittajavieras
Timo Järvilahti
Eriarvoisuus
on lisääntynyt

Nykyisen hallituksen toimesta eriarvoisuus Suomessa on lisääntynyt tällä vaalikaudella järkyttävän paljon. Voidaan taas puhua kahden kerroksen väestä. Räikeimmät epäkohdat löytyvät verotuksen ja sosiaalipolitiikan alueelta. Meillä tärkeimmät ihmisiä koskevat peruspalvelut ovat kuntien hoidossa ja siksi on erittäin vaarallista, että kuntataloudessa kuntien väliset erot ovat kasvaneet. Seurauksena on se, että eri kunnissa ovat eritasoiset palvelut. Veroäyrin hinta ei kerro palvelujen määrää eikä laatua.

Erot johtuvat pääsääntöisesti valtionosuusjärjestelmästä ja erilaisista leikkauksista, joita on tehty valtion budjettiin. Erikoisesti eniten yhteiskunnan tukea tarvitsevien ihmisryhmien elämän edellytyksiä on kavennettu. Tällä vaalikaudella hallitus on leikannut lapsilisistä 750 milj. markkaa ja kotihoidontuesta 700 milj. markkaa. Jokainen lapsiperhe tietää, mitä leikkaukset ovat heille käytännössä merkinneet.

Opetuspuolella eriarvoisuutta on ollut lisäämässä hallituksen suhtautuminen 6-vuotiaiden esiopetukseen. Maksuissa on suuri ero riippuen siitä, onko koululaitos esiopetuksen järjestäjänä vai tapahtuuko esiopetus päivähoitojärjestelmän puitteissa. Mielestäni ensi vuoden budjettiin on saatava lisää rahaa, jotta kaikille 6-vuotiaille voidaan järjestää esiopetus tasa-arvoisella tavalla.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Koulukuljetusten eriarvoisuus näkyy räikeimmin alueilla, joille ei ole julkista liikennettä. Vanhemmat joutuvat kuljettamaan lapsensa kouluun saaden varsin vähäistä korvausta. Tällä tavalla eriarvoisuus entisestään lisääntyy taajamien ja maaseudun välillä.

Sairaaloissa on riittämättömistä määrärahoista johtuen erittäin pitkät jonot varsinkin leikkauspuolella. Eriarvoisuutta on omiaan lisäämään se, että toiset pääsevät yhteiskunnan tuella esimerkiksi kaihileikkaukseen ja toiset joutuvat menemään sinne omilla varoillaan.

Verotuksessa verotaulukoiden kevennys on johtanut siihen, että rikkaat ovat rikastuneet ja köyhät köyhtyneet. Eriarvoisuus on kasvanut. Samoin eläkeläisten korotettu sairasvakuutusmaksu on edelleen voimassa. Se on saatava ensi vuoden alusta pois.

Maatalouspuolella eriarvoisuus on myös kasvanut valtavaan mittaan. Noin kolmannes tiloista investoi ja yrittää elää EU-Suomessa myös jatkossa. Loput tiloista eivät investoi, ne ovat jättäytyneet kaiken uudistamistoiminnan ulkopuolelle hallituksen harjoittaman maatalouspolitiikan seurauksena.

Pankkikriisin jälkihoidossa hallitus on myös horjunut. Esimerkkinä voidaan mainita Sundqvist-tapaus, joka todella vakavalla tavalla horjuttaa kansalaisten uskoa tasa-arvoon. Tällä tavalla tämä hallitus ei voi jatkaa. Sen on otettava huomioon ihmisten tasa-arvo ja kansalaisten tunteet.

Kirjoittaja on keskustan kansanedustaja.