Lukijoilta

Nurmen monumenttikilpailun
varojen keräys alulle lähiaikoina

Missä viipyy Paavo Nurmen muistomerkki, kysyi Tarmo Laaksonen (TS 2.9.).

Olen vuosikymmenien mittaan asunut Yhdysvalloissa ja sitä kautta oppinut tuntemaan Paavo Nurmen kansainvälisen maineen ja kunnioituksen. Hänet on julkisesti tunnustettu maailman parhaaksi ja arvostetuimmaksi urheilijaksi. Hänelle ei mistään ole löytynyt vertaistaan.

Tuntien Nurmen suuruuden olen 31.12.1996 tehnyt Paavo Nurmen Turun juhlatoimikunnalle aloitteen kansainvälisen Paavo Nurmen monumenttikilpailun järjestämisestä. Ehdotukseni eteni Turun kaupungin kiinteistö- ja rakennustoimen kaavoitusosastolle, joka käsitteli asiaa 6.2.1997. Kaavoitusosasto päätyi esittämään Turun kaupungille monumenttikilpailun järjestämistä ehdottamalla kilpailualueeksi Paavo Nurmen puistotieksi nimettyä väylää ja sen ympäristöä Urheilupuistossa Aurajoen rannasta aina Paavo Nurmen stadionille asti.

Kilpailu ehdotettiin julistettavaksi Nurmen 100-vuotisjuhlien yhteydessä. Paavo Nurmen valtakunnallinen juhlatoimikunta on ollut asiasta kanssamme samaa mieltä.

Kilpailun kustannukset kaavoitusosasto arvioi olevan noin 700000 markkaa. Ymmärrettävästi, kun Turun kaupunki on panostanut Paavo Nurmen juhlavuoteen paljon rahaa, niin kilpailun järjestelyyn ei kaupunki luvannut varoja. Varojen keräys kilpailua varten annettiin Paavo Nurmen perinneyhdistys ry:n hoidettavaksi. Varsinainen varojen keräys ja muut tarvittavat toimenpiteet saataneen alulle lähiaikoina.

Varsinais-Suomen liitto on juhlavuodelle varannut 100000 markkaa Paavo Nurmen pysyvän muiston vaalimiselle. Tästä syystä perinneyhdistys on 9.5.1997 tehnyt ensimmäisen kirjallisen anomuksen Varsinais-Suomen liitolle. Odotamme heiltä vastausta.

John O. Virtanen
Konsuli
Paavo Nurmen perinne-
yhdistys ry:n pj.
Turku