Lukijoilta

Kriminaalipolitiikka
- onko sitä

Turun Keskusvankilan johtaja Totti Karpela on kolumnissaan (Aamuset 10.9.) esittänyt perustellusti valittelunsa siitä, että suomalainen kriminaalipolitiikka on vuosi vuodelta tullut yhä tehottomammaksi.

Rikollisuus on jatkuvasti lisääntynyt ja tullut raaemmaksi. Talousrikollisuuden aiheuttamat vahingot, jotka tulevat tavallisten kansalaisten, veronmaksajien, korvattaviksi, ovat jo miljardiluokkaa jne.

Voidaanko Suomea enää pitää oikeusvaltiona, jossa kansalaiset voivat elää turvallista elämää? Tässä suhteessa on tultu tilanteeseen, jossa tarttis tehrä jotakin.

Oikeusvaltio edellyttää, että kaikki siitä vastuussa olevat suorittavat järkevästi ja ammattitaidolla tehtävänsä, ja että hallitus ja eduskunta, jotka myöskin kantavat vastuuta, antavat tarpeelliset työkalut, jotka mahdollistavat järkevät toimintaedellytykset kriminaalipoliittista työtä tekeville.

Poliisilta, joka ensimmäisenä joutuu kosketuksiin rikostapahtumassa, puuttuvat sekä tarpeelliset resurssit että lainsäädännölliset edellytykset vaikeassa tehtävässään.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Uudistettua tuomioistuinlaitosta on viime vuosina julkisessakin sanassa arvosteltu hyvin voimakkaasti - eikä aiheetta. Perinteellinen oikeuslaitoksen luottamus on aste asteelta lähes tyystin hävinnyt.

Vankeinhoitolaitos, joka kautta historiansa on pystynyt toimimaan kriminaalipolitiikan tärkeimpänä kulmakivenä, on menettämässä kokonaan merkityksensä.

Tämä johtuu diletanttimaisesta kriminaalipolitiikasta. Vankeinhoidon ylin johto, jonka tehtävänä on toimia kriminaalipolitiikan johtavana hahmona kaikkiin alaan vaikuttaviin elimiin, ei ole pysynyt ajan tasalla, ja tästä on syntynyt vakava turvattomuustilanne koko yhteiskuntaan.

Johtaja Totti Karpela on varsin konkreettisesti osoittanut tilanteen huolestuttavuuden todeten mm., että Turun Keskusvankilassa on 152 vankia siitä huolimatta, että sillä olisi riittävät resurssit 500-600 vangin säilyttämiseen ja hoitoon. Sama trendi vallitsee koko vankeinhoitolaitoksessa.

Voidaan kysyä: Onko nykyään taloudellisesti järkevää asettaa yhteiskunnan tärkeimpiä laitoksia tyhjäkäynnille? Muista vaikutuksista puhumattakaan.

Pidän välttämättömänä sitä, että nyt aloitettaisiin voimakas kriminaalipoliittinen keskustelu. Muuten hukka perii meidät.

Kirjoittaja on turkulainen asessori.