Lukijoilta

Kakkospääkirjoitus 4.9.1997:
KKO:n menetetty maine

Korkein oikeus on kuluneen vuoden ollut pyörityksessä, jollaiseen ei ole totuttu, ei KKO:ssa eikä sen ulkopuolellakaan.

Korkeinta oikeutta on arvosteltu sen jäsenten sivutuloista, jotka ovat ylittäneet päätoimesta saatavan tulon. Oikeusneuvos Eeva Vuori on omalla tavallaan leimannut korkeinta oikeutta.

Pahinta korkeimman oikeuden kannalta lienee se, että selvitykset ja selitykset, joilla on pyritty ilmapiiriä puhdistamaan, ovat johtaneet lisäselvityksiin. Loppua ei ole näköpiirissä.

Korkeimman oikeuden perustehtävä, kuten hallitus sen budjettiin kirjasi, on antaa perusturvaa ja kehittää oikeusjärjestystä tuottamalla vakuuttavasti ja täydellisesti perusteltuja, oikeudenmukaiseen lopputulokseen päätyviä ennakkoratkaisuja.

Tehtävä on vaativa. Siksi on kummeksuttavaa, että korkein oikeus omassa toiminnassaan käyttäytyy tavalla, joka antaa perusteltua aihetta arvosteluun.

Viimeisimmän kolhun korkeimman oikeuden kilpeen lyö oikeuskansleri Jorma S. Aalto huomauttamalla oikeuden jäsenten sivutoimien valvonnasta. KKO on hyväksynyt kovin ylimalkaisia suullisia ja kirjallisia ilmoituksia välimiestehtäviä tekeviltä oikeusneuvoksilta.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Aalto korostaa, että kansalaisten tulisi voida luottaa tuomioistuimen toiminnan puolueettomuuteen niin, etteivät sitä vaaranna muun muassa taloudelliset sidonnaisuudet. Luottamuksen perusta on heikko, kun sivutoimien sisällöstä ei edes tiedetä.

KKO:n menettely perustuu totuttuun käytäntöön. Se ei enää riitä, ei korkeimmassa oikeudessakaan. Lisäksi edelleen jäi avoimeksi kysymys siitä, kuka KKO:ssa vastaa sivutöiden valvonnasta.

Korkeimman oikeuden jäsenten sivutoimia pohditaan paraikaa tuomaritoimikunnassa, jota johtaa KKO:n presidentti Olavi Heinonen.

Oikeusministeri Kari Häkämies katsoo, että korkeimman oikeuden maineen palauttaminen on oikeuden jäsenten omalla vastuulla. Muut sitä eivät voi tehdä.

Korkeimmalla oikeudella on käsissään todellinen ongelma. Maine ja luottamus eivät palaudu nopeasti. Työ luottamuksen palauttamiseksi on kuitenkin syytä aloittaa heti.