Lukijoilta

Ari Valjakan kolumni:
Hetkinen, yritämme yhdistellä

Mutkat Turun Puhelimen myynnissä osoittivat jälleen, miten vaikeaa on yrittää yhdistellä poliittista demokratiaa liiketoiminnan harjoittamiseen. Vaikka kaupungin veronmaksajat voivatkin olla tyytyväisiä syntyneeseen kauppaan, on tärkeää että seuraava kaupungin laitoksen yksityistäminen tapahtuu muissa kuin pilafaksi- ja poliisitutkimusmerkeissä.

Kaupan valmistelussa olisi jo valtuustokäsittelyssä pitänyt selvittää, mistä yksityiskohdista saatetaan joutua vääntämään kättä jatkoneuvotteluissa. Esimerkiksi arvonlisäveron maksajasta olisi pitänyt olla selkeä maininta sopimusluonnoksissa jo alusta alkaen.

Olisi liikaa vaatia, että kunnallisessa päätöksenteossa jokainen ketjun jäsen ymmärtäisi, missä mennään availtaessa tämänkokoisen kaupan solmuja. Uskon silti, että useimmat päättäjistä käsittivät sopimustekstin due diligence -lausekkeen ammattikonsulttien ja oman juristin selvitettyä tämän yrityskaupoissa tavanomaisen hinnantarkistusvarauksen.

Epävarmoista saatavista ja epäkurantista vaihto-omaisuudesta koostunut ja hintaa 22 miljoonaa pudottanut summa on kuitenkin pieni raha verrattuna yli 500 miljoonan kauppahintaan. Firmojen varastojen hyllyillä lojuu usein suhteellisesti paljon enemmän vanhentunutta tavaraa kuin Turun Puhelimesta tarkistusten jälkeen löytyi.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Henkilöstöä koskevasta sopimuspykälästä ei ole epäselvyyttä. Turun johto osti neuvottelurauhan lupaamalla toukokuussa yli 50-vuotiaille ja vähintään 15 vuotta palveluksessa olleille Puhelimen työntekijöille työpaikat kaupungin palveluksessa elleivät he halua siirtyä LSP-ryhmän palvelukseen. Uutta omistajaa tämä sopimus ei siis rasita. Kaupungilta sen sijaan edellytetään vaivannäköä ja työntekijöiltä joustavaa tahtoa, jotta Turku pystyy pitämään lupauksensa ja työllistämään siirtohalukkaat 60 puhelimen työntekijää. Määrä on vain 0,5% Turun kaupungin henkilöstövahvuudesta eli paljon vähemmän kuin väen vuotuinen vaihtuvuus.

Poliittisten päättäjien on ymmärrettävä, että syvällistä erikoisosaamista vaativissa busineksissa asiantuntijavalta ylittää demokratian. Kaupungin olisikin viisainta myydä businesosaamista edellyttävät laitoksensa eri alojen osaajille ja seurata niissä vähemmistöosakkaana mukana pysyen veronmaksajien edun toteutumista.

Toinen itsetutkiskelun paikka on, jälleen kerran, tiedottaminen kaupan eri vaiheissa. Parin vuoden takaisen kuntalain valossa kaupungin johdon julkisuuskammo ja poliisitutkimusten pohdinta tapahtuneiden vuotojen takia on ylimitoitettua. Lain mukaan kunnan on tiedotettava asukkailleen vireillä olevista asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä ratkaisuista ja niiden vaikutuksista.

Läpinäkyvyys, jota demokratia edellyttää kunnalliselta päätöksenteolta, on kuitenkin kiemurainen kysymys yksityisoikeudellisten yhtiöitten ja ostopalvelujen osalta. Kunnalla on oltava mahdollisuus määrätä salaiseksi sellaisia yksityiskohtia kauppakirjoista ja ehdoista, jotka vaarantaisivat esimerkiksi kilpailijoiden asemaa. Mutta silloin ei kaupungin johdon pitäisi leikilläänkään ilakoida, kuten keväällä kävi, sillä miten julkinen sana vedätti kaupungin puolesta puhelinlaitoksen hintaa ylöspäin julkistaessaan kilpailevien osapuolten hintatarjouksia.

Epäilen, että turkulaisillakin poliittisilla päättäjillä on taipumus viedä salaisuuspykälien taakse asioita, jotka eivät sinne kuulu. Julkisen sanan tehtävä on kertoa, mikä on totta ja minkä irti saa. Usein myös saa, sillä tietojen vuotaminen on myös päättäjien ase omien tavoitteittensa saavuttamiseksi. Jonkun yksittäisen päättäjän ääneen epäily vuotamisesta on lapsellista, ellei selvää näyttöä ole. Kaupungin johdon olisikin pantava tiedotusasiansa kuntoon.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Kiireisintä on nyt löytää vetäjä Turun puhelimelle, jonka kampea Lounais-Suomen Puhelin alkaa veivata viikon kuluttua. Tässä tulemme taas imago-asioihin. Haaveilut Hackmanilta lähteneen Curt Lindbomin tasoisen vetäjän saamisesta puhelimen johtoon voi unohtaa viimeistään nähdyn sähläilyn jälkeen. Sitäpaitsi Currea kiinnostaa nyt eri yhtiöiden kehittämisen ohella lähinnä jalkapallo.