Lukijoilta

Mikä on väärin

Kaksi tunnettua osapuolta tekee väärin sopiessaan keskinäisen kiinteistökaupan maksutavasta. Lääninsyyttäjä teki väärin kun ei nostanut syytettä asianosaisia vastaan. Hänen esimiehensä, apulaisoikeusasiamies, teki väärin kun hyväksyi alaisensa väärän ratkaisun!

Tekikö eduskunnan oikeusasiamies väärin kun hän kyseessä olevan asian lopettamistilaisuudessa totesi kaikkien asianosaisten toimineen väärin. Käsittääkö oma oikeustajuni tämän asian väärin, kun ei hyväksy tällaista? Oikaiskaa, jos olen väärässä.

P. Luukkonen