Lukijoilta

Kauniaislaisille verovähennys,
turkulaisille ei

Kotityön tekemisen kokeilut alkavat syyskuun alusta. Se on sinällään hyvä asia. Valitettavaa on, että kokeilun tuki jää aivan liian matalaksi ja että kokeilusta tuli sekä alueellisesti että veronmaksajien kesken eriarvostava.

Kotityön verovähennysoikeuden saa tehdä vain Etelä-Suomen, Oulun ja Lapin lääneissä. Länsi-Suomessa ja Itä-Suomessa verovähennysoikeutta ei lainkaan ole, vaan näissä lääneissä kokeillaan varsin kapea-alaista ylitystukimallia. Lisäksi kotitalouden verovähennyksen saa tehdä vain valtionverosta eikä edes toissijaisesti kunnallisverosta.

Seurauksena on, että nyt luonnollisten henkilöiden tuloverotus erilaistuu ensimmäistä kertaa Suomessa. Etelä-Suomen läänissä esimerkiksi Kauniaisissa pääsee valtionverossa kotitalousvähennystä hyödyntämällä 5000 markkaa pienemmillä valtion tuloveroilla kuin esimerkiksi Turussa, Vehmaalla tai Kiikalassa. Kun pääkaupunkiseudun kunnissa ja erityisesti Kauniaisissa on alempi kunnallisveron tuloprosenttikin, niin eriarvoisuus näkyy.

Kotitalousvähennys jättää myös pienituloisimmat vain kunnallisveroa maksavat verovelvolliset kokonaan vähennyksen ulkopuolelle. Näitä on kaikkiaan 770000. Tämäkin eriarvoistaa.

Kotitalousvähennys olisi pitänyt ja pitää nyt jo ensi vuodelle korjata kattamaan koko maa ja kaikki veronmaksajat. Näin voidaan tasa-arvoisella tavalla työllistää ihmisiä, helpottaa ihmisten arkea ja hillitä harmaata taloutta ilman että valtiolle aiheutuisi edes merkittäviä nettokustannuksia.

Olavi Ala-Nissilä
kansanedustaja,
valtiovarainvaliokunnan
verojaoston jäsen