Lukijoilta

Tietä työelämään
tasoitetaan

Koulut ovat juuri loppuneet ja vastavalmistuneet ovat astuneet työmarkkinoille. Vaikka työllisyystilanne onkin parantunut ja valmistuneilla on hyvä koulutus, ei heidän sijoittumisensa työmarkkinoille, jatkokoulutukseen tai muuhun mielekkääseen toimintaan ole itsestään selvä asia.

Ammatillisista oppilaitoksista valmistuneiden siirtymistä työelämään onkin pyritty helpottamaan kuudella paikkakunnalla palveluyhteistyön keinoin. Espoossa, Iisalmessa, Nivalassa, Savonlinnassa, Tampereella ja Vaasassa on ollut käynnissä kokeilu, jossa on etsitty sopivia työvoimatoimiston ja ammatillisten oppilaitosten yhteistyön muotoja. Kokeilu liittyy Suomen työllisyysohjelman hoitoon, ja toiminta on tarkoitus laajentaa koko maata käsittäväksi.

Tiede- ja taidekorkeakouluissa ura- ja rekrytointipalvelut ovat jo vakiintunut toimintamuoto. Toiminnan työmuodoista on sovittu valtakunnallisesti. Paikkakuntakohtaisesti korkeakoulut ja työvoimatoimistot ovat hakeneet oman mallinsa toimia. Turussa yhteistyö lähti heti hyvin käyntiin: työvoimatoimisto sijoitti psykologin ja työvoimaneuvojan palveluja hoitamaan ja tilat löytyivät Turun korkeakoulujen rekrytointipalvelujen yhteydestä.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Turussa - samoin kuin muuallakin - rekrytointipalvelujen tehtävänä on toimia yhdyssiteenä korkeakoulujen, työvoimatoimiston ja työnantajien välillä. Pääasiallisena tarkoituksena on edistää valmistuvien akateemisten työllistymistä.

Palveluvalikoimaan kuuluu sekä työnvälitystä että työnhaku- ja urasuunnitteluneuvontaa. Työnantajille markkinoidaan valmistuvien osaamista. Rekrytointipalvelut myös seuraavat valmistuvien sijoittumista. Tiedot ovat tärkeitä kehitettäessä opetusta, joka ottaa huomioon myös työelämän tarpeet.

Ura- ja rekrytointipalveluja hoidetaan ammatillisissa oppilaitoksissa verkostoyhteistyönä. Kokeilupaikkakuntien kokemukset ovat myönteiset ja osoittavat, että työvoimatoimiston ja oppilaitosten välinen yhteistyö on hedelmällistä ja siitä hyötyvät kaikki osapuolet.

Oppilaitokset ovat olleet kiitettävästi mukana yhteistyössä. Aikaisemmin oppilaitokset kilpailivat oppilaiden hankinnasta, mutta nyt tulee yhä tärkeämmäksi se, miten eri oppilaitoksista valmistuvat sijoittuvat työmarkkinoille.

Työvoimatoimistolla ei ole sijoittaa virkaa ammatillisten oppilaitosten ura- ja rekrytointipalvelujen hoitoon, mutta sen sijaan työvoimatoimisto tuo verkostoyhteistyöhön eri virkailijaryhmiensä asiantuntemuksen ja monipuolisen palveluvalikoimansa aina työnvälityksestä työllisyydenhoidon toimenpiteisiin asti.

Kokeilupaikkakunnilla on perustettu oppilaitoksiin infopisteitä, joissa on muun muassa mahdollisuus käyttää Internetiä. Sieltä oppilaat voivat selata työhallinnon sivuja ja etsiä tietoja avoimista työpaikoista, jatkokoulutusmahdollisuuksista tai eri ammateista.

Tavoitteena on myös, että oppilaat osaavat käyttää työvoimatoimiston palveluja ja tietävät esimerkiksi työvoimatoimiston kansainväliset palvelut.

Työvoimatoimistoille ja oppilaitoksille järjestetään syksyllä yhteisiä neuvottelupäiviä, joissa kerrotaan kokeilupaikkakuntien käyttämistä menetelmistä. Ensi vuonna kaikki valmistuvat saavat heille räätälöityiä palveluja.

Kirjoittaja on työministeriön osastopäällikkö.