Lukijoilta

Lisää
ramppeja

Turkuun tulevan uuden Helsingintien linjaus ilman joustavia ramppiliittymiä on vanhoillisten päättäjien erehdys. Kehätyyppiseen liikenteeseen tähtää jo lapsikin parhaimmissa leikeissään. Rampeilla on tulevaisuus.

Yrjö S. ym. pikkubudjettiset