Lukijoilta

Kirjoittajavieras -kolumni
Eila Eerola:
Turku tukee yksityistä
päivähoitoa

Sosiaalitoimen näkövinkkelistä katsoen ensi elokuussa voimaan tuleva uusi päivähoitolaki syntyi onnettomien tähtien alla. Sen sisältöhän pohjautuu pitkälti toisen valtiovarainministeri Arja Alhon (sd) johtaman tuloloukkutyöryhmän muistioon.

Kun vielä ohjenuoraksi otettiin se, etteivät valtion menot saa tässä lakiuudistuksessa kasvaa, vaan päivähoidon kustannuksia tulee siirtää entistä enemmän kuntien harteille, niin siinä menivät pakostakin kuntien päivähoidon pasmat sekaisin.

Uusi laki määrää päivähoitomaksut perheen koon mukaan prosenttiosuutena yhteenlasketun kuukausitulon siitä osasta, joka ylittää laskuperustetaulukon vähimmäistulorajan. Perheen kokoa määritettäessä otetaan huomioon vanhempien ohella enintään kaksi päivähoitoikäistä lasta.

Päivähoitomaksut ovat 1. elokuuta lähtien 100-1000 markkaa lasta kohti. Kahdesta ensimmäisestä lapsesta voidaan periä enimmillään yhteensä 2000 markkaa, mutta kolmannen hoitomaksu on vain 200 markkaa. Uusi laki antaa kunnille mahdollisuuden antaa alennuksia hoitomaksuihin. Siinä on myös säädetty, että maksuja voi periä vuodessa enintään yhdeltätoista kuukaudelta.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Uuden lain uutuus on yksityisen hoidon tuki, jota maksetaan 700 markkaa lapselta, mikäli perhe palkkaa kotiin hoitajan ja myös silloin kun lapsi on yksityisessä päivähoidossa.Tämän lisäksi näihin hoitomuotoihin on saatavissa tulosidonnaista hoitolisää enintään 800 markkaa kuukaudessa.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta palautti lakiin kotihoidontuen, josta hallitus olisi halunnut päästä eroon. Se on 1500 markkaa ensimmäisestä alle kolmevuotiaasta, toisesta alle kolmivuotiaasta maksetaan 500 markkaa perheen muiden alle kouluikäisten tuen jäädessä 300 markkaan. Kotihoidontuki on verollista tuloa. Siihen liittyy tulosidonnainen lisä, joka on maksimissaan 1000 markkaa.

Turun sosiaalilautakunta päätti viime keskiviikkona pitämässään ylimääräisessä kokouksessa yksityisessä päivähoidossa olevien lasten tuen korottamisesta omalla kunnallisella lisäosalla, jonka suuruus on alle 3-vuotiaiden osalta 1100 markkaa yli 3-vuotiaiden tuen jäädessä 900 markkaan kuukaudessa. Tällä päätöksellä vähennetään painetta kunnalliseen päivähoitoon sekä menojen lisääntymiseen.

Kunnallisen lastenhoidon osuuden nostohan olisi tullut paljon kalliimmaksi ja mikäli asia olisi viety vasemmiston halun mukaan valtuuston käsittelyyn päätöstä olisi saatu odotella ensi vuoteen, jolloin hankalien tilapäisjärjestelyjen kulut olisivat olleet paljon korkeammat kuin tämän kunnallisen lisän menot.

Kuntien päivähoitovelvoite laajeni lainmuutoksella 1. tammikuuta 1996 koskemaan kaikkia alle kouluikäisiä lapsia. Turku on pystynyt täyttämään tämän velvoitteen, joskin paikkapula on ollut välillä suurempi, mitä sosiaalilautakunnalle on annettu ymmärtää.

Tämän päivän päivähoidossa eivät tarjonta ja kysyntä kohtaa riittävän hyvin. Tämä johtuu ainakin osaksi siitä, ettei uusille asuntoalueille ole rakennettu entisten aikojen tapaan päiväkoteja, vaan tarvetta ovat tyydyttäneet entiset tilat.

Lisäksi elämme aikaa, jossa epäsäännölliset työajat- ja suhteet jatkuvasti lisääntyvät. Tämä seikka olisi otettava huomioon päivähoitotoimintaa kehitettäessä. Ei mielestäni myöskään voida vaatia sitä, että vanhemmat joutuisivat päivittäin viemään lapsensa päivähoitoon jonnekin vaikeiden liikenneolosuhteiden taakse.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Kirjoittaja Eila Eerola on Turun kaupunginvaltuutettu (kok) ja sosiaalilautakunnan varapuheenjohtaja.