Lukijoilta

EU:n ruoka-apu
yhä olemassa

Viime sunnuntain TS:ssä H. Martikainen tiedusteli mielipiteet-palstalla EU:n ruoka-avun kohtaloa. Vaikka kysymys olikin osoitettu Pelastusarmeijalle ja Diakonissalaitokselle, oletan kysyjän tarkoittaneen jälkimmäisellä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän Diakoniakeskusta.

Mihin siis katosi EU:n ruoka-avustus? Voin vastata kysymykseen ainoastaan Diakoniakeskuksen osalta. Seurakuntayhtymän ruoka-apua organisoi Ruokapankki. Se vastaa myös EU-tuen hakemisesta, vastaanottamisesta ja jakamisesta. EU:n ruoka-apua Ruokapankki on jakanut maanantaina 5.5. alkaneesta viikosta lähtien. Tuolloin saimme sisään ensimmäisen erän Ruokapankille myönnetystä EU-tuesta.

Elintarvikkeet jaetaan harkinnanvaraisesti diakoniatyöntekijöiden kautta asiakkaille. Ruokapankin asiakkaaksi hakeutuminen edellyttää todennettavissa olevaa varattomuutta sekä kyvyttömyyttä taata itse oma päivittäinen toimeentulo. Pelkkä oma arvio avun tarpeesta ei riitä, vaan asiaa pohditaan yhdessä diakoniatyöntekijän kanssa.

Ruoka-apu jaetaan valmiiksi pusseihin pakattuina. Kussakin kolmessatoista jakopisteessä on jako kerran viikossa, kesällä tosin vähän harvemmin.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

EU ruoka-avun näkymättömyys, johon H. Martikainen on kiinnittänyt huomiota saattaa johtua siitä, että tuotteissa ei lue selvästi esim. EU-tuki. Sen sijaan elintarvikkeet on merkitty tekstillä ETY-avustus/Bistånd från EEG.

Toisaalta avustuksen huomaamista saattavat vaikeuttaa muut jaettavat elintarvikkeet, jotka on hankittu seurakuntayhtymän budjetissaan Ruokapankille myöntämällä rahalla tai saatu lahjoituksina tai hankittu lahjoitusvaroin. Ruokapankin kassissa on muutakin sisältöä kuin pelkkä EU-avustus.

Ruoka-apu ei siis ole kadonnut minnekään, ei varsinkaan parempiin suihin siinä mielessä kuin kysyjä tarkoittaa. Väärinkäytöksiä on mahdotonta estää täydellisesti, mutta ruoka-avun asialliseen perille menoon kiinnitetään erityistä huomiota.

Matti Lahtinen
Ruokapankin
muonamestari