Lukijoilta

Ei tehdä paniikissa
virheratkaisuja

Kaarinan kaupungin talous on tiukalla, valtionosuusuudistus kohteli Kaarinaa epäoikeudenmukaisesti.

Pääministeri Paavo Lipponen kertoi kuntapäivillä, että valtion budjetissa on varattuna 200 miljoonaa uudistuksessa kärsimään joutuneitten kuntien epäkohtien korjaamiseen. Samaa vakuutteli myös TS:n haastattelussa pääministerin avustaja Rauno Saari ja kehotti kuntia maltillisuuteen. Nämä evästykset tukevat Kaarinan vasemmistoliiton kannanottoja, joiden mukaan kaupungin talouden tasapainottamisessa on järkevää ottaa 3-5 vuoden ohjelma.

Kaarinan velkaosuus per asukas on 400-4300 mk, joka on varsin kohtuullinen. Veroäyrin nostaminen esimerkiksi pennillä (nykyinen 16,75) toisi kaupungin kassaan noin 12 miljoonaa lisää tuloja. Velkataakan kasvattaminen muutamalla miljoonalla ja äyrin hinnan nosto toisivat tarvittavaa lisäharkinta-aikaa, eivätkä vielä nostaisi taloudellisia ongelmia suuriksi.

Taloutta voitaisiin helpottaa myös menopuolen leikkauksin. Esimerkiksi tässä auttaisi henkilöstön luonnollinen poistuma ja omalta osaltaan vapaaehtoinen eläkkeelle lähteminen. Nämä toimenpiteet loisivat mahdollisuuden rauhassa miettiä hallinnon tulevaa keventämistä.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Tässä tilanteessa investointien vähäisyys on nostanut paineita teknisen ja ympäristöosastojen henkilöstömäärän vähentämiseksi ja jotkut puhuvat jopa lopputileistä. Me Vasemmistoliiton valtuutetut olemme sitä mieltä, ettei tässäkään tilanteessa henkilöstölle pidä antaa lopputilejä vaan kiertävät lomautukset ovat paras ja inhimillisin ratkaisu. Ne on myös harkittava tehtäväkohtaisesti.

Keinoina säästöihin sivistyspuolella on esitetty luokkakokojen kasvattamista kouluissa ja samalla myös tukiopetuksen poistamista. Tämä on kestämätön ja epälooginen ratkaisu. Jos luokkakokoja suurennetaan, niin tukiopetusta on lisättävä ettei osa lapsista jää koulutuksessa jälkeen ja siten syrjäydy koko yhteiskunnasta. Eikö vuoden 1993 virheistä opittu mitään? Tukiopetuksen ja kerhotoiminnan vähentäminen maksettiin takaisin moninkertaisesti.

Toinen esimerkki väärästä säästötoimesta on työllistämismäärärahojen karsinta, mikä johtaa monen työttömän kohdalla toimeentulotukiasiakkaaksi ja mitään todellisia säästöjä ei synny. Väärin kohdennetuilla hätäisillä säästöillä tehdään paljon vahinkoa ja juuri näistä syistä tarvitaan jatkoaikaa.

Lopuksi mainittakoon positiiviset asiat Kaarinasta pitkällä aikavälillä (osa niistä). Koulutustilanteemme on hyvä, ikärakenteemme on erinomaisen hyvä ja veroäyrimme on maan keskitason alapuolella. Ongelmien suhteuttamiseksi kerrottakoon miten useimmissa Pohjanmaan, Kainuun, Itä-Suomen ja Lapin kunnissa veroäyri on 19-19,5 pennin tasolla.

Tutkimusten mukaan kunnan tuottamat laadukkaat palvelut ovat kuntalaisille ensiarvoisen tärkeitä. Kaarinalaiset ovat Vasemmistoliiton tavoin valmiita veroäyrin hinnan korottamiseen. Ei paniikkia johtavat virkamiehet - ja ei tehdä paniikissa virheratkaisuja mekään päättäjät.

Kauko Vierimaa
vasemmistoliiton
valtuutettu