Lukijoilta

Kirjoittajavieras -kolumni
Mauri Säilä:
Mukautettu opetus ei
estä jatko-opintoja

Oppilaan siirtyminen mukautettuun opetukseen herättää vanhemmissa, sukulaisissa, jopa siirtoa suunnittelevassa opettajassa epätietoisuutta siitä, minkälaiset mahdollisuudet oppilaalla on ammatilliseen koulutukseen. Jotkut jopa pelkäävät mahdollisuuksien menneen siirron myötä. Päinvastoin, mukautetusta opetuksesta jatko-opintoihin pääsy on varmempaa kuin yleispuolen oppilailta, jotka ovat suoriutuneet peruskoulusta vaatimattomin arvosanoin.

Samppalinnan erityiskoulu toimii mukautetun opetuksen kehittämiskeskuksena. Koulumme toiminta-ajatuksen mukaisesti oppilaan jatkokoulutusmahdollisuuden toteutuminen ja jälkihuollolliset toimenpiteet ovat keskeisimpiä asioita koulutyössämme.

Tavoitteen saavuttamiseksi painotetaan koulutuksen merkitystä sekä annetaan tietoa eri ammateista ja koulutusmahdollisuuksista, joihin oppilaalla on realistiset pääsy- ja menestymismahdollisuudet. Ammatilliseen koulutukseen ohjattaessa pyrimme yhteistyössä vanhempien kanssa löytämään oppilaan kykyjä ja mieltymyksiä vastaavan koulutuslinjan oppilaitoksesta, jolla on tarjottavanaan oppilaan erityisvaikeuksiin koulutuksen saaneita opettajia.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Erityislinjojen perustamisessa Turku on kulkenut valtakunnantason eturintamassa. Ammattioppilaitosten ja erityiskoulumme rehtorien välinen suunnittelu- ja toteutustyö on tuottanut hyviä tuloksia ja saanut osakseen tunnustusta.

Erityislinjoilla opetus on joustavaa ja yksilöllistä pienryhmäopetusta, jossa opitaan pääasiassa kädentyön kautta ammatin tiedot ja taidot sekä työturvallisuus ja oikea asenne työn tekemiseen. Oppiaineet ovat samat kuin ns. yleislinjoilla, mutta painotus on eri.

Turun Teknillinen ammattioppilaitos tarjoaa oppilaillemme kaksi vaihtoehtoa. Juhannuskukkulan toimitalon kone- ja metallialan linjalla opitaan kokonaiskuva metallialan ammateista ja työtehtävistä. Peltolan koulutalossa toimii rakennuslinja, joka kouluttaa oppilaita vaihtelevissa työskentely-ympäristöissä kirvesmiehen, muurarin ja betonirakentajan ammattiin.

Turun Ammatti-instituutilla on myös kaksi vuorovuosina alkavaa linjaa. Aninkaisten koulutusyksikössä annetaan valmiudet suurtalouksien keittiöissä työskentelyä varten, kun taas Puhdistuspalvelujen- ja kotitalousalojen koulutusyksikössä opetuksen pääpaino on suurtalouksien puhtaanapidossa.

Naantalin Kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitoksella on tarjolla ruokatuotantoa painottava vastaava linja.

Kuulovammaisten ammattioppilaitoksella on myös oppilaan erityisvaikeuksiin koulutuksen saaneet opettajat ja siksi olemme hyödyntäneet heiltä vapautuvia opiskelupaikkoja.

Oppilaittemme valintamahdollisuudet eivät suinkaan rajoitu erityislinjoihin, vaan heillä on mahdollisuus hakeutua kaikille peruskoulupohjaisille linjoille. Näissä valinnoissa pitää kuitenkin olla varmalla pohjalla, jotta ei opiskelussa ajauduttaisi ylipääsemättömiin vaikeuksiin ja sitä kautta pettymyksen tuottamiin opintojen keskeytyksiin.

Oppilastilastomme osoittaa, että viimeisen kahdentoista vuoden aikana koulustamme 302 oppilasta on saanut päästötodistuksen. Näistä 190 on hakeutunut ammatillisille erityislinjoille, 31 Kuulovammaisten ammattioppilaitokseen, 17 yleisille ammattioppilaitosten linjoille, 3 kansanopistoihin. 30 oppilasta on parannellut mahdollisuuksiaan 10.- luokalla. Ilman jatkokoulutuspaikkaa jääneestä 44 oppilaasta osa on siirtynyt oppisopimuskoulutukseen tai suoraan työelämään.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Tämä tilasto sekä saamamme kokemukset ja tunnustus osoittavat, että olemme yhteistyössä ammattioppilaitosten kanssa pystyneet luomaan mukautetun opetuksen saaneille oppilaille toimivan ja tehokkaan jatko-opintojärjestelmän, jonka kehittämiseen ammattioppilaitosten, erityiskoulujen sekä yhteiskunnan tulisi jatkossakin kohdistaa voimavarojaan.

Kirjoittaja Mauri Säilä on Samppalinnan koulun erityisluokanopettaja ja opinto-ohjaaja.