Lukijoilta

Hallituksesta
löytyi järkeä

Monien tahojen ja ihmisten kovan työn jälkeen ollaan saamassa muutos työttömien oikeuteen matkustaa. He voivat jatkossa matkustaa myös ulkomaille menettämättä työttömyyskorvausta. Tosin edelleenkin jää rajoituksia.

Monet työttömät ovat kokeneet matkustusrajoituksen ihmisarvoaan loukkaavaksi ja normaalin elämän esteeksi. Pahimmillaan työtön ei ole voinut vierailla esimerkiksi Ruotsissa sukulaisiaan tapaamassa eikä osallistua harrastajateatterivierailuun naapurimaassa työttömyyskorvauksen menettämisen pelossa.

Matkustuskielto on asettanut työttömät eriarvoiseen asemaan työssäkäyviin ja muihin ihmisiin verrattuna. Nyt tämä on jäämässä historiaan.

Tämä muutos ei tapahtunut helpolla. Asiasta ovat puhuneet ja muutosta ovat vaatineet niin työttömät, useat meistä kansanedustajista kuin presidenttikin. Onneksi löytyi lopultakin järkeä hallituksesta matkustuskiellon kaatamiseen.

Mikko Immonen
kansanedustaja (vas)