Lukijoilta

Hengitysilma
melusuojaa tärkeämpi

Valtteri Hongisto Turun aluetyöterveyslaitoksesta otti kantaa (TS 23.5.) pensasaitaehdotukseeni Ratakadun ja rautatien välin meluvalliksi. Hän esitti äänieristyslaskelmia. Olisi paljon asiallisempaa ilmoittaa dB-luku lauta-aidoille ja erilaisille pensasaidoille kesällä ja talvella. Lauta-aidan 15 dB:n ylitys voi yhtä hyvin tarkoittaa 15,1.

Kirjoittaja on lainannut minua väärin väittämällä minun sanoneen, että äänieristys on sama pensas- ja lauta-aidalle. Kirjoitin: melkein sama kuin plankkuaidalla. Voin ilmoittaa kirjoittajalle tietäväni, että numeraalinen muutos vaikuttaa logaritmisesti. Laskeminen on helppoa, mutta tajuaminen huomattavasti vaikeampaa.

Yksi asia on ainakin varmaa: pensasaidan absordoiva kyky on huomattavasti suurempi ei vaan äänen suhteen vaan myöskin pölyn ja hiilidioksidin suhteen. Ne ovat liikenteen suurimpia haittoja nykyään kaupungeissa. Luulisi, että aluetyöterveyslaitos olisi myös kiinnostunut alueen ilmasta, mikäli sen pilaantumista voi estää edes vähäsen. Hengitysilma on tärkeämpi kriteeri kuin meluhaitta elämisen ja viihtymisen kannalta.

Pensasaita on satamassa Turulle parempi julkisivu kuin lankkuaita.

Clas Javén
Turku