Lukijoilta

Kirjoittaja on onnellinen nuorisopsykiatrian erikoissairaanhoidosta apua saaneen nuorensa puolesta, mutta surullinen kaikkien niiden lasten ja nuorten puolesta, jotka eivät saa apua ajoissa.
Kirjoittajan mielestä hallitusohjelmat ovat 2000-luvulla pidentyneet ja niiden kirjaukset tihentyneet. Hallitusohjelmasta on tullut joissakin tapauksissa eräänlainen pakkopaita, jossa määriteltyjä muutoksia on ajettu eteenpäin vastaväitteistä ja jopa tosiasioista piittaamatta.
Pitkäikäisyys väestössämme lisääntyy nopeasti ja myös muistisairauksia sairastavien määrä kasvaa voimakkaasti. Oikea-aikaiset, hyvin kohdennetut ja vaikuttavat palvelut ovat sekä inhimillinen että taloudellisesti kannattava investointi, sanovat kirjoittajat.
Suomessa joudutaan jatkossa miettimään, mikä on linjamme ja millä tavoin hoidamme suhteet Natoon ja EU:hun – mutta myös mitä tekee naapurimme Venäjä, sanoo kirjoittaja.
Kirjoittajien mielestä vihreät tavoitteet, joita EU:ssa nyt edistetään, ovat ongelma maataloudelle. Monet komission esittämistä lainsäädäntöehdotuksista ovat huonosti kohdennettuja ja niistä on enemmän haittaa elintarviketuotannollemme kuin hyötyä ympäristöllemme.