Kulttuuri

Kulttuurialojen työllisyys heikkenee Suomessa

Kulttuuritoimialat työllistävät Suomessa yhä vähemmän väkeä. Tilastokeskuksen mukaan työllisyys näillä aloilla heikkeni vuodesta 2010 vuoden 2013 loppuun noin kymmenen prosenttia.

Vuonna 2010 kulttuuritoimialoilla työskenteli noin 124 000 ihmistä, kun viime vuoden lopussa heitä oli enää 112 000. Työllisyys heikkeni erityisesti mainonnassa sekä kirjastoissa, arkistoissa ja museoissa.

Poikkeus laskevasta trendistä on kulttuuri- ja viihdetoiminta, jossa työllisten määrä oli vuonna 2010 noin 16 000, mutta vuoden 2013 lopussa jo yli 20 000.