Kulttuuri

Kulttuurirahasto jakoi apurahat – katso Varsinais-Suomen saajat

Kielitieteilijä Fred Karlsson (vas.), Totem-lastenteatterin johtaja Päivi Rissanen ja oopperalaulaja Jaakko Ryhänen saivat Suomen kulttuurirahaston 30 000 euron suuruiset palkinnot merkittävistä kulttuuriteoista Finlandia-talolla 27. helmikuuta 2013. Lehtikuva/ Vesa Moilanen
Kielitieteilijä Fred Karlsson (vas.), Totem-lastenteatterin johtaja Päivi Rissanen ja oopperalaulaja Jaakko Ryhänen saivat Suomen kulttuurirahaston 30 000 euron suuruiset palkinnot merkittävistä kulttuuriteoista Finlandia-talolla 27. helmikuuta 2013. Lehtikuva/ Vesa Moilanen

Suomen Kulttuurirahasto jakoi vuoden 2013 apurahat, yhteensä 21,3 miljoonaa euroa, tänään vuosijuhlassaan Finlandia-talolla.

Palkinnot merkittävistä kulttuuriteoista myönnetään kielitieteilijä Fred Karlssonille, Totem-lastenteatterin johtajalle Päivi Rissaselle ja oopperalaulaja Jaakko Ryhäselle.

Suurimman apurahan, 200 000 euroa, sai Tanssin talo ry. Yhdistyksen tavoitteena on saada Helsinkiin Tanssin talo eli uudenlainen tila, joka edistäisi tanssitaidetta kansallisesti ja kansainvälisesti.

120 000 euron apurahat saivat Esitystaiteen keskus ry, Pompeijin kaivausprojektin julkaisua laativat Antero Tammisto ja hänen työryhmänsä sekä mesimarjan uutta viljelytekniikkaa tutkivat Harri Kokko, Anna Toljamo ja Maarit Peura.

Kilpailu apurahoista oli tänä vuonna poikkeuksellisen kova, sillä taiteen apurahan sai enää kymmenen prosenttia hakijoista ja tieteen 12 prosenttia.

Apurahoja myönnettiin kaikkiaan 21,3 miljoonaa euroa eli yhtä suuri summa kuin viime vuonna. Hakemusten määrä sen sijaan lisääntyi edellisvuodesta lähes viidellä sadalla ja oli nyt yli 8 300.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Humanistiset tieteet

Fil. maisteri Mirka Ahonen, Turku, naishahmoja Pariisia kuvaavassa kirjallisuudessa 1800-luvun lopulta nykypäivään käsittelevään väitöskirjatyöhön, Jussi ja Leena Torpan rahastosta, 22.000

M.A. Melissa Garavini, Turku, lasten kuvakirjojen kääntämistä suomen kielestä italian kielelle käsittelevään väitöskirjatyöhön, Mirjam ja Sakari Jotunin rahastosta, 22.000

Fil. maisteri Heli Huhtamaa, Turku, keskiajan ilmastohistoriaa käsittelevään väitöskirjatyöhön Sveitsissä, Pentti K. Vilppulan rahastosta, 22.000

Fil. tohtori Kaisa Ilmonen, Turku, feministisen kokemuksellisuuden ylirajaista luentaa käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, Aune Lindströmin ja Irja Maliniemen rahastosta, 26.000

Fil. maisteri Maiju Kannisto, Turku, suomalaisen kaupallisen television tuotantokulttuurin muutosta käsittelevään väitöskirjatyöhön, MTV-rahastosta, 22.000

Fil. maisteri Mikko Kauko, Turku, Jöns Budden teosten kieltä ja tyyliä käsittelevään väitöskirjatyöhön, Ulla ja Eino Karosuon rahastosta, 22.000

Fil. ja kasvatust. maisteri Jaana Kouri, Turku, Kustavin Lypyrtin kyläläisten suullisen historian tuottamia merkityksiä käsittelevään väitöskirjatyöhön, Ulla ja Eino Karosuon rahastosta, 15.000

Psykol. tohtori Taina Kuuskorpi, Raisio, Psykologisen testaamisen käsikirja -tietokirjan kirjoittamiseen 22.000

Fil. tohtori Lottamari Kähkönen, Turku, sukupuolen variaatioiden politiikkaa ja etiikkaa käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, 26.000

Fil. maisteri Otto Latva, Turku, Atlantin valtamerta, jättiläiskalmaria ja tunteita merten syvyyksiä kohtaan 1785–1914 käsittelevään väitöskirjatyöhön, Leo ja Regina Wainsteinin rahastosta, 22.000

Fil. maisteri Tom Linkinen, Turku, samaa sukupuolta olleiden pariskuntien historiaa keskiajan ja uuden ajan alun Euroopassa käsittelevään tutkimukseen ja tietokirjan kirjoittamiseen, 22.000

Fil. maisteri Heta Lähdesmäki, Naantali, ihmisen ja suden välistä valtasuhdetta käsittelevään väitöskirjatyöhön, kolmivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana, Aino ja Einari Haakin rahastosta, 22.000

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Fil. maisteri Maija Mäki, Paimio, esihistoriamatkailun tulevaisuuskuvia käsittelevään väitöskirjatyöhön, 22.000

Fil. maisteri Anna-Leena Perämäki, Turku, nuorten naisten päiväkirjoista välittyviä selviytymiskeinoja juutalaisvainoista 1940-luvun miehitetyssä Länsi-Euroopassa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Matilda Ihamuotilan rahastosta, 22.000

Valtiot. maisteri Rosa Rantanen, Turku, eliniän huomattavaan pidentämiseen liittyviä eettisiä kysymyksiä käsittelevään väitöskirjatyöhön, Teresia ja Rafael Lönnströmin rahastosta, 22.000

Fil. maisteri Suvi Rytty, Turku, suomalaisen luonnonparannusliikkeen historiaa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Reino Kontolan rahastosta, 22.000

Valtiot. maisteri Jani Sinokki, Turku, aistimusten verhon ongelmaa uuden ajan alun filosofiassa käsittelevään väitöskirjatyöhön, 11.000

Fil. maisteri Johanna Skurnik, Turku, Australian maantieteen rakentumista 1830-1870-luvuilla käsittelevään väitöskirjatyöhön, kolmivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana, Eeva Rauhankallion rahastosta, 22.000

Fil. maisteri Lauri Viinikkala, Turku, talonpoikien toimijuuden ja maailmankuvan ilmenemistä pitäjänhallinnossa Mynämäellä 1760-1795 käsittelevään väitöskirjatyöhön, Matilda Ihamuotilan rahastosta, 22.000

Kasvatustieteet ja opetusala

Fil. tohtori Timo Himanen, Turku, monikulttuurisuutta kansalaiskasvatuksen ja yhteiskunnan haasteena käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, Yksityiskoulujen Eläkekassan rahastosta, 26.000

Kasvatust. maisteri Kaisa Hytönen, Turku, asiantuntijauran siirtymäkohtia käsittelevään väitöskirjatyöhön, Godenhjelm-puolisoiden naissivistysrahastosta, 22.000

Kasvatust. maisteri Anita Valkonen, Turku, Helsingin sanomien kirjoittelua yliopiston muutoksesta 2000-2009 käsittelevään väitöskirjatyöhön, Teresia ja Rafael Lönnströmin rahastosta, 22.000

Kasvatust. tohtori Arja Virta, kasvatust. maisteri Markus Nivala ja kasvatust. maisteri Marjaana Penttinen, Turku, visuaalista lukutaitoa ja historiallista ajattelua osana historian asiantuntijuutta käsittelevään tutkimukseen, Urpo ja Maija-Liisa Harvan rahastosta, 35.000

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Luonnontieteet

Fil. maisteri Julia Fält, pohjoisten leveyspiirien valorytmin merkitystä tulokashyönteisten sopeutumiselle uuteen elinympäristöön käsittelevään väitöskirjatyöhön, kolmivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana, Reino Kontolan rahastosta, 22 000

Fil. tohtori Vesa Ala-Mattila, Turku, Kleinin ryhmien rajapisteistöjen geometriaa ja konformisia mittoja sekä näiden yleistyksiä käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, Maili Aution rahastosta, 13.000

Fil. maisteri Niko Humalisto, Turku, Euroopan Komission biopolttoainepolitiikan mahdollisuuksia ohjata biopolttokehitystä käsittelevään väitöskirjatyöhön, Juhani Korpivaaran Toyota-rahastosta, 22.000

M.Sc. Balaji Jada, Turku, siirtogeenisiä tupakkalinjoja käsittelevään väitöskirjatyöhön, Eva Barbara Wilhelmina Haapalan rahastosta, 22.000

Fil. tohtori Ville Junnila, Turku, paikantamisen ja tiedonhaun koodeja käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, Kari Kairamon rahastosta , 26.000

Fil. maisteri Maaria Kortesniemi, Turku, elintarvikkeiden NMR-metabolomiikkaa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Päivätär Eskolan rahastosta, 22.000

Fil. maisteri Mika Malmivirta, Turku, YBCO-suprajohteen parantamista käsittelevään väitöskirjatyöhön, kolmivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana, Kalle ja Dagmar Välimaan rahastosta, 22.000

Fil. maisteri Vilja Siitonen, Turku, antibioottien biosynteesiä ja niiden muokkausta käsittelevään väitöskirjatyöhön, Irja ja Toivo Hamusen rahastosta , 22.000

Fil. tohtori Eeva Suvitie, Turku, divisorifunktion ja kärkimuotojen yhtenäisyysteoriaa käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, Elina, Sofia ja Yrjö Arffmanin rahastosta, 26.000

M.Sc. Hossein Vakili, Turku, lääkkeiden valmistamista tulostusteknologian ja funktionaalisten substraattien avulla käsittelevään väitöskirjatyöhön, Elli Turusen rahastosta, 22.000

Fil. maisteri Anniina Vihervaara, Turku, lämpöshokkitekijöitä 1 ja 2 stressivasteen säätelijöinä vapaasti solusyklissä ja mitoosiin synkronisoiduissa ihmisen leukemiasoluissa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Huhtamäen rahastosta, 22.000

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Lääketieteet

M.D. Mehdi Farshchian, Turku, levyepiteelikarsinooman leviämiseen liittyvien uusien biomarkkereiden tunnistamista ja karakterisointia käsittelevään väitöskirjatyöhön, Elin ja Aleks Kohon rahastosta, 22.000

Lääket. lis. Essi Kainonen, Sauvo, lasten allergisten sairauksien suoja- ja riskitekijöitä käsittelevään väitöskirjatyöhön, Pekka ja Jukka-Pekka Lylykarin rahastosta, 11.000

Dosentti Hanna Lagström ja työryhmä, Turku, lapsen yksilöllistä painonkehitystä ja siihen yhteydessä olevia tekijöitä käsittelevään tutkimukseen, tutkimushoitajan palkkaamiseen, Yrjö Similän rahastosta, 23.000

Fil. maisteri Jenni Mäki-Jouppila, Turku, syöpälääkkeiden kehittämistä käsittelevään väitöskirjatyöhön, Elli Turusen rahastosta, 22.000

Fil. maisteri Marja Ruuska, Turku, reaktiiviseen artriittiin johtavia solunsisäisiä mekanismeja käsittelevään väitöskirjatyöhön, Taimi ja Martti Rytin rahastosta, 22.000

Fil. maisteri Anna Sahlberg, Turku, reumataudeille altistavan kudostekijä HLA-B27:n vaikutusta solunsisäiseen viestintään käsittelevään väitöskirjatyöhön, Taimi ja Martti Rytin rahastosta , 22.000

Fil. maisteri Anniina Snellman, Turku, Alzheimerin taudin beeta-amyloidikertymien PET-kuvantamista käsittelevään väitöskirjatyöhön, Aino ja Einari Haakin rahastosta, 22.000

Lääket. lis. Tamara Teros-Jaakkola, Turku, kansallisen rokotusohjelman vaikutusta pienten lasten influenssasairastavuuteen käsittelevään väitöskirjatyöhön, Ester ja Uuno Kokin rahastosta, 22.000

M.P.H. Michael Wilson, Turku, vanhempien terveyden vaikutusta lasten ja nuorten loukkaantumisriskiin käsittelevään väitöskirjatyöhön, Eeva ja Liisa Salmisen rahastosta, 22.000

Tekniset tieteet

Tekn. tohtori Tapio Salmi, Turku, Pohjoisen Itämeren alueen kestävää kemiaa ja prosessiteknologiaa käsittelevään Tieteen työpajaan, Artturi ja Aina Heleniuksen rahastosta, 100.000

Yhteiskuntatieteet

Professori Jani Erola ja työryhmä, Turku, valtakunnallisten Sosiologipäivien 2013 järjestämiseen, 4.000

Valtiot. maisteri Päivi Mäkelä, Turku, Inkeri Anttilan elämää käsittelevään tutkimukseen, 22.000

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Fil. maisteri Mari Toivanen, Turku, Suomessa asuvien kurdinuorten kuulumisen neuvotteluja käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen, 11.000

Valtiot. maisteri Sami Torssonen, Turku, tuotteistamista osana EU:n tuotantoeläinten hyvinvointipolitiikkaa käsittelevään väitöskirjatyöhön, SOK:n rahastosta, 22.000

M.Sc. Pekka Vahtera, Turku, verkostoitumista kansainvälisten yritysten monikultuurisissa tiimeissä käsittelevään väitöskirjatyöhön Iso-Britanniassa, Martela Oyj:n rahastosta , 22.000

Kirjallisuus

Kirjailija Markku Karpio, Utö, yhteiskunnallisen nuortenromaanin kirjoittamiseen, Kauko Kulan rahastosta, 22.000

Kirjailija Seita Vuorela, Turku, romaanin kirjoittamiseen, 22.000

Kirjailija, suomentaja Caj Westerberg, Kökar, suomennostyöhön, Eeva ja Martti Ahtisaaren rahastosta, 7.000

Kuvataiteet

Kuvatait. tohtori Jan-Erik Andersson, Turku, Personal Structures -näyttelyyn osallistumiseen Venetsiassa, 6.000

M.F.A. Minna Långström, Salo, näyttelyn teosten valmistamiseen, 5.000

Taidemaalari Mikko Paakkola, Turku, taiteelliseen työskentelyyn ja näyttelyiden järjestämiseen, Juhani Kirpilän rahastosta, 22.000

Taiteilija Sampsa Sarparanta, Salo, taiteelliseen työskentelyyn, 22.000

Taiteilija Ville Vuorenmaa, Turku, taiteelliseen työskentelyyn ja näyttelyn järjestämiseen, 11.000

Lastenkulttuuri

Nukketeatteritaiteilija Laura Hallantie ja Kuuma Ankanpoikanen -työryhmä, Turku, lasten nukketeatteriesityksen valmistamiseen, Kaaperi Kivialhon rahastosta, 17.000

Näyttämötaiteet

ArtTeatro avoin yhtiö, Kustavi, Cirque Dracula -varietee-esityksen toteuttamiseen, Paavo Koskisen rahastosta, 50.000

Barker-teatteri yhdistys ry, Turku, yhdistyksen tanssi- ja sirkustaiteen toimintaan, Walfrid ja Helmi Nuuttilan rahastosta, 10.000

Sirkustaiteilija Marjukka Erälinna, Kaarina, taiteelliseen työskentelyyn 11.000

Teatteriohjaaja Juha Malmivaara, Turku, taiteelliseen työskentelyyn ja Kolmas Tila-Tredje Rummet ry:n toiminnan johtamiseen, 11.000

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Nukketeatteriohjaaja Antti-Juhani Manninen, Turku, Viattomuus- ja Ei kukaan -teosten toteuttamiseen, 12.000

Kirjailija Ilpo Tuomarila, Paimio, suomalaista yhteiskuntaa, ihmiskohtaloita sekä taiteilijaprofiilia käsittelevien näytelmien kirjoittamiseen, Juhani Kämpin rahastosta, 22.000

Turku International Puppetry Connection ry, Turku, neljännen kansainvälisen Nukketeatterijuhla TIP-Festin järjestämiseen, Huhtamäen rahastosta , 18.000

Näyttelijä Kristina Vahvaselkä, Turku, taiteelliseen työskentelyyn, 8.000

Säveltaiteet

Crusell-seura ry, Uusikaupunki, puupuhallinkurssien järjestämiseen, Irma ja Eino Vartiaisen rahastosta, 15.000

Musiikkiyhdistys Key Ensemble ry, Turku, Key Ensemblen taiteelliseen toimintaan, Huhtamäen rahastosta, 20.000

Mus. maisteri Maria Männikkö, Turku, espanjalaista pianomusiikkia käsittelevään taiteelliseen tohtorintutkintoon, Aune Viljolan ja Senja Ypyän rahastosta, 22.000

Mus. maisteri Lauri Mäntysaari, Turku, sävellystyöhön, 11.000

Nilsbyn Pelimannit ry, Parainen, Wiinit Pelimannit -kansanmusiikkitapahtuman järjestämiseen, Seija Salmialan rahastosta, 4.000

Turku Jazz ry, Turku, Turku Jazz 2013 -festivaalin konserttien järjestämiseen, 10.000

Turun Soitannollinen Seura, Turku, Turun 12. kansallisen sellokilpailun järjestämiseen, Seija Salmialan rahastosta, 20.000

Taideteollisuus ja -käsityö

M.A. Tuukka Halonen, Salo, puukuitutuotteiden suunnittelemiseen ja näyttelyn järjestämiseen, Leo ja Regina Wainsteinin rahastosta, 22.000

Viulunrakentaja Marko Pennanen, Turku, Oberlinin viulunrakennuksen työpajaan osallistumiseen, Walfrid ja Helmi Nuuttilan rahastosta, 4.000

Muotoilija AMK Saana Sipilä, Turku, taiteelliseen työskentelyyn ja tuotteiden kansainväliseen esittelyyn, Eeva Rauhankallion rahastosta, 11.000

Korkeakoulu- ja muut opinnot

Valtiot. kand. Virpi Kivioja, Kaarina, vihollisen ja kumppanin kuvaa suomalaisissa ja saksalaisissa maantiedonkirjoissa 1933-1945 käsittelevään pro gradu -työhön, Pentti K. Vilppulan rahastosta, 2.000

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Kasvatust. kand. Sanna Mäkinen, Turku, Suomen opinto-ohjausta käsittelevään pro gradu -työhön, Taru, Ilmari ja Pentti Mannisen rahastosta, 3.000

Luonnont. kand. Sofia-Maria Pruikkonen, Turku, solun jakautumista estäviä mikro-RNAita käsittelevään pro gradu -työhön, Taru, Ilmari ja Pentti Mannisen rahastosta, 3.000

TS