Kulttuuri

Turkuun kaksi jättiapurahaa Kulttuurirahastolta – tieteelle ja taiteelle kaikkiaan 39 miljoonaa, katso saajat Varsinais-Suomessa

PANU SAVOLAINEN
Marko Huttunen ja Laura Laine tutkivat Pernajan kirkon 1440-luvun kattorakenteita. Keskiaikaiseen puunrakennusperintöön keskittyy myös Turun yliopiston tutkijatohtorin Panu Savolaisen tutkimushanke, joka sai merkittävän apurahan Suomen kulttuurirahastolta.
Marko Huttunen ja Laura Laine tutkivat Pernajan kirkon 1440-luvun kattorakenteita. Keskiaikaiseen puunrakennusperintöön keskittyy myös Turun yliopiston tutkijatohtorin Panu Savolaisen tutkimushanke, joka sai merkittävän apurahan Suomen kulttuurirahastolta.

Suomen Kulttuurirahasto on myöntänyt kaksi suurta tieteen apurahaa Turun yliopistoon. Filosofian tohtori Panu Savolainen ja Kattoristikoiden ratkojat -työryhmä saavat 100 000 euroa keskiajan puurakennusperintöä Suomessa käsittelevän monitieteisen ja tieteiden välisen hankkeen toteuttamiseen.

Professori Baoru Yang ja työryhmä saavat 60 000 euroa tutkimukseen, joka käsittelee vihreitä ratkaisuja korkealaatuisen kalaöljyn eristämiseen silakasta ihmisten ravinnoksi.

Yhteensä 67 apurahansaajaa on väitöskirjan tekijöitä tai tutkijoita Turun yliopistosta, mikä on toiseksi eniten Helsingin yliopiston jälkeen. Lisäksi neljä Åbo Akademin ja kaksi Turun Kauppakorkeakoulun tutkijaa saa apurahan joko väitöskirjatyöhön tai väitöksen jälkeiseen tutkimukseen.

Kulttuurirahasto tukee tänä vuonna taidetta ja tiedettä kaikkiaan 39 miljoonalla eurolla. Keskusrahastosta myönnetään nyt lähes 22 miljoonaa euroa yhteensä 1 079 lokakuun haun apurahansaajalle. Rahasto viettää 80-vuotisjuhliaan.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Tieteen apurahojen hakijamäärä on rahaston tiedotteen mukaan laskenut viime vuoteen verrattuna noin 400 hakemuksella. Taiteen apurahoja haettiin 200 edellisvuotta vähemmän.

– On mahdollista, että kiinnostus akateemiseen uraan on laskenut. Toisaalta on todennäköistä, että yliopistojen tiukentuneet jatko-opintovaateet näkyvät nyt säätiöissä, toteaa Kulttuurirahaston hallituksen puheenjohtaja Jari Sokka tiedotteessa.

Uutena hakualana olivat pelit. Esimerkiksi alun perin turkulainen taiteen maisteri Mike Pohjola sai kokovuotisen työskentelyapurahan 24 000 euroa pelitaiteelliseen työskentelyyn.

Taiteen apurahoja saavat kirjallisuuden, kuvataiteen, näyttämötaiteen, säveltaiteen sekä valokuva- ja elokuvataiteen ammattilaiset. Kokovuotisen työskentelyapurahan saa 170 taiteilijaa eri puolilla Suomea.

Varsinais-Suomessa Turun musiikkijuhlasäätiö saa 30 000 euroa muun muassa kansainvälisen resitaali- ja kamarimusiikkisarjan toteuttamiseen.

26 000 euron apurahan saa turkulainen nukketeatteritaiteilija Lee Lahikainen työryhmineen Nälkä-paperiteatteriesityksen valmistamiseen.

Taidetta hoitolaitoksiin -apurahan saivat muun muassa nukketeatteritaiteilijat Roosa Halme ja Marja Susi Kemiönsaaresta. Heille myönnetään 20 500 euroa hankkeeseen, joka käsittelee vuorovaikutteista nukketeatteria lasten ja nuorten tunnetaitojen edistäjänä.

25 000 euron apurahat saavat kuvataiteilija Jan-Erik Andersson, Turku, ja taidegraafikko Marjatta Nuoreva-Westerberg, Kökar.

24 000 euron apurahoja saavat muun muassa toimittaja, runoilija Harri Nordell, Parainen, runoilija Virpi Vairinen, Turku, kuvanveistäjä Sakari Peltola, Loimaa, tanssitaiteilija Jonna Aaltonen, Raisio, ja nukketeatteritaiteilija Alma Rajala, Turku.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

12 000 euroa saa muun muassa turkulainen kirjailija Heikki Kännö.

Apurahojen keskisuuruus kasvaa tieteessä

Tieteessä apurahojen keskisuuruus nousee 25 000 euroon viime vuoden 24 000 euroon verrattuna. Kasvu johtuu siitä, että väitöksen jälkeisen tutkimuksen vuosiapurahan suuruus on nostettu 30 000 euroon. Toisaalta Kulttuurirahasto myöntää entistä enemmän apurahoja isompiin tutkimushankkeisiin. Taiteessa keskisuuruus on viimevuotiseen tapaan noin 17 000 euroa.

Naisten osuus tieteen apurahan saajista oli 58 %. Taiteessa naisten vastaava osuus oli 62 %. Kaikista apurahan saajista ulkomaalaisten osuus oli 10 %.

Apurahat myönnetään Kulttuurirahaston vuosijuhlassa 27. helmikuuta. Keväällä maakuntarahastojen kautta myönnetään vielä lähes 13 miljoonaa euroa. Lisäksi järjestetään täydennyshakuja.

Varsinais-Suomeen myönnetyt apurahat:

Humanistiset tieteet

Fil. maisteri Laura Antola, Turku, supersankarisarjakuvien suomalaisia mukaelmia käsittelevään väitöskirjatyöhön, Regina ja Vihtori Pranttilan rahastosta 24 000

Dosentti Roni Grén, Turku, eläimen kuoleman tai kuolleiden eläinten kuvien merkityksiä ja merkitysten muutoksia länsimaisen taiteen historiassa 1650–1970 käsittelevään tutkimukseen, Juhani Kirpilän rahastosta 30 000

Fil. maisteri Anni Hella, Turku, Grottaferratan luostarin asemaa lännen suuressa skismassa (1378–1417) käsittelevään väitöskirjatyöhön 12 000

Fil. maisteri Suvi-Sadetta Kaarakainen, Turku, teknologisen toimijuuden mahdollisuuksia äitien teknologiakertomuksissa 1980-luvulta 2010-luvulle käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen, Kaaperi Kivialhon rahastosta 12 000

Dosentti Mika Kallioinen, Turku, kartelleja Suomen taloushistoriassa käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, Huhtamäen rahastosta 30 000

Fil. maisteri Heini Kirjavainen, Turku, arkeologisia tekstiileitä käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen, Eeva Rauhankallion rahastosta 8 000

Valtiot. maisteri Polaris Koi, Turku, itsekontrollia käsittelevään väitöskirjatyöhön, Liisa ja Onni Toivosen rahastosta 12 000

Fil. maisteri Jussi Moisio, Turku, Suomen rautakautista väestöä DNA- ja stabiili-isotooppianalyysien valossa käsittelevään väitöskirjatyöhön sekä tutkimuskuluihin, Harry Hendusen rahastosta 29 000

Fil. maisteri Janne Mäkiranta, Turku, ilmansaasteiden tutkimuksen historiaa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Ingrid ja Ewald Hentun rahastosta 24 000

Fil. maisteri Soili Norro, Turku, äidinkieleen perustuvaa monikielistä koulutusta Namibiassa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Ossi Ihalaisen rahastosta 24 000

M.A. Gustaf Olsson, Turku, venäjän uusien verbien aspektinmuodostusta käsittelevään väitöskirjatyöhön, Juuranto-rahastosta 24 000

Valtiot. maisteri Juha-Matti Ritvanen, Turku, Neuvostoliiton hajoamisen vaikutuksia Suomen ulkopolitiikkaan käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen, Otto Isojärven rahastosta 12 000

Dosentti Marika Räsänen ja dosentti Seppo Heikkinen, Turku, Tuomas Akvinolaisen (1224–1274) reliikkien siirrosta kertovia myöhäiskeskiaikaisia käsikirjoituksia käsittelevään tutkimukseen, Harry Hendusen rahastosta 45 000

Fil. ja valtiot. maisteri Matti Saarni, Turku, objektiivisen referenssin teoriaa Kantin filosofiassa käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen, Liisa ja Onni Toivosen rahastosta 6 000

Fil. tohtori Jukka Sarjala, Turku, Turun romantiikkaa (1810–1823) käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, Harry Hendusen rahastosta 30 000

Fil. tohtori Panu Savolainen ja Kattoristikoiden ratkojat -työryhmä, Turku, keskiajan puurakennusperintöä Suomessa käsittelevän hankkeen toteuttamiseen, Kalle ja Dagmar Välimaan rahastosta 100.000

Mikael Varjo, Turku, nollasubjektin rajoja ja funktioita suomenkielisessä arkikeskusteluaineistossa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Sirkka ja Jouko Ruotsalaisen rahastosta 24 000

Fil. maisteri Liisa Vuonokari, Turku, Itä-Karjalan miehityshallintoa käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen, Lempi ja Aili Jääskeläisen rahastosta 24 000

Käyttäytymistieteet

Mus. maisteri, yhteiskuntat. maisteri Minja Koskela, Turku, populaarimusiikin opetuksen demokratiaa suomalaisessa yläkoulussa käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen, Yksityiskoulujen Eläkekassan rahastosta 12 000

Psykol. maisteri Oskari Lahtinen, Turku, mindfulness-verkkokurssin vaikuttavuutta toisen asteen opiskelijoiden hyvinvointiin käsittelevään väitöskirjatyöhön, E. J. Sariolan rahastosta 24 000

M.Sc. Pilleriin Sikka, Turku, mielenrauhaa psykologisen hyvinvoinnin osatekijänä filosofian, psykologian ja neurotieteen näkökulmasta käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen 17 500

Luonnontieteet

Fil. maisteri Tuuli Ahlstrand, Turku, suubakteerin taudinaiheuttamiskykyyn vaikuttavaa reseptoria käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen, Hilja Aukimaan rahastosta 12 000

M.Sc. Polytimi Dimitriou, Turku, alfa/beeta-hydrolaasien proteiinilaskosten rakenteiden hyödyntämistä proteiinisovelluksissa käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen, Huhtamäen rahastosta 12 000

M.Sc. Sina Hamedani Raja, Turku, ei-lokaalien muistiefektien sovelluksia kvanttiteknologiassa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Maili Aution rahastosta 24 000

Dosentti Samuli Helle ja dosentti Ritva Kylli, Turku, ympäristön vaikutusta esiteollisten ihmisten evolutiiviseen dynamiikkaan Pohjois-Fennoskandiassa käsittelevään tutkimukseen, Maili Aution rahastosta 42 500

Fil. maisteri Sami Jokinen, Sauvo, Saaristomeren rannikkoalueiden rehevöitymis- ja hapettomuuskehitystä myöhäis-Holoseenin aikana käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen, Harry Hendusen rahastosta 18.000

Fil. maisteri Milla Leppä, Turku, bioaktiivisten palkokasvien tanniinikoostumusta käsittelevään väitöskirjatyöhön, Kalle ja Dagmar Välimaan rahastosta 12 000

Ph.D. Spyridon Papakostas, Turku, maailmanlaajuisten muutospaineiden vaikutusta introgression genomiseen arkkitehtuuriin käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, Huhtamäen rahastosta 30 000

M.Sc. Maksym Skaldin, Turku, adenosiini-deaminaasien rakennetta ja toiminnallisuutta immuunijärjestelmän säätelyssä käsittelevään väitöskirjatyöhön, Liisa ja Onni Toivosen rahastosta 24 000

Fil. maisteri Boris Sokolov ja professori Maniscalco Sabrina, Turku, Science Cafe Turku -tapahtumien järjestämiseen ja videokuvauksen toteuttamiseen, Reino Kontolan rahastosta 3 000

Fil. maisteri Suvi Vanhakylä, Turku, kasvikunnan tanniinien ja muiden polyfenolisten puolustusyhdisteiden evoluutiota ja monimuotoisuutta käsittelevään väitöskirjatyöhön, Maili Aution rahastosta 24 000

Lääketieteet

Ph.D. Hussein Al Akhrass, Turku, syöpää käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, Elin ja Aleks Kohon rahastosta 22 500

M.Sc. Syed Bilal Ahmad Andrabi, Turku, säätelijä-T-solujen erilaistumisen uusia säätelytekijöitä käsittelevään väitöskirjatyöhön, Ester ja Uuno Kokin rahastosta 24 000

Fil. maisteri Daniel Antfolk, Turku, NOTCH-signaloinnin modifiointia verisuonten uudismuodostuksessa ja syövässä käsittelevään väitöskirjatyöhön, Ester ja Uuno Kokin rahastosta 6 000

Terveystiet. maisteri, M.Sc. Prince Dadson, Turku, uusia tyypin 2 diabeteksen biomarkkereita käsittelevään väitöskirjatyöhön, Toivo Eklundin rahastosta 24 000

Dosentti Ilkka Heinonen ja työryhmä, Lieto, istumisen vähentämisen terveysvaikutuksia käsittelevään interventiotutkimukseen, Martti Husson rahastosta 30 000

Fil. maisteri Maria Jaakkola, Turku, bioinformatiikan menetelmätyökaluja käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen, Ester ja Uuno Kokin rahastosta 12 000

Lääket. lis. Maina Jalava, Kaarina, aorttaläppäahtauman hoitoa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Maire ja Aimo Mäkisen rahastosta 24 000

Fil. tohtori Jenny Joutsen, Turku, HSF2-lämpöshokkitekijää verisuonten sileälihassolujen erilaistumisessa käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, M. S. Elomaan rahastosta 30 000

Lääket. lis. Anna-Riina Koskenniemi, Turku, ihmisen syöpäsoluista löytyneitä sukusolurakenteita käsittelevään väitöskirjatyöhön, Ester ja Uuno Kokin rahastosta 6 000

Lääket. kand., fil. maisteri Venla Kumpulainen, Turku, raskauden aikaisen stressin vaikutusta viisivuotiaiden aivojen kehityksessä käsittelevään väitöskirjatyöhön, Lastenlinnan säätiön rahastosta 10 000

Fil. maisteri Sami Kurkinen, Turku, uusia lääkeaihioita tehokkaammilla etsintämenetelmillä käsittelevään väitöskirjatyöhön, Anja ja Mirja Tissarin rahastosta 24 000

Fil. maisteri Johanna Lilja, Turku, RAS-mutatoituneiden syöpätyyppien signalointi-mekanismeja käsittelevään väitöskirjatyöhön, Elin ja Aleks Kohon rahastosta 20 000

Lääket. lis. Janna-Maija Mattila, Kaarina, lasten influenssaa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Toini ja Pentti Rikkosen rahastosta 6 000

Fil. maisteri Olli Moisio, Turku, radiolääkeaineiden kehitystä syövän ja tulehduksen kuvantamisessa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Elli Turusen rahastosta 12 000

M.Sc. Parpati Piryanka Motiani, Turku, liikunnan vaikutusta ruskean rasvan aktivointiin ja aineenvaihduntaan käsittelevään väitöskirjatyöhön, Ester ja Uuno Kokin rahastosta 10 000

M.Sc. Olena Parilova, Turku, RNA-polymeraasi I:n toimintamekanismia käsittelevään väitöskirjatyöhön, Ester ja Uuno Kokin rahastosta 24 000

Lääket. tohtori Elina Rauhala, Turku, lievän kognitiivisen heikentymisen muuttumista Alzheimerin taudiksi käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, Tyyne ja Albin Heiskasen rahastosta 15 000

Psykol. lis. Mari Saarinen, Kaarina, lasten kognitiivista ja psykososiaalista kuntoutumista lievissä aivovammoissa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Ester ja Uuno Kokin rahastosta 6 000

Fil. maisteri Siiri Salomaa, Turku, SHANK3-proteiinin sitoutumista soluntukirankaproteiinin aktiiniin käsittelevään väitöskirjatyöhön, Ester ja Uuno Kokin rahastosta 12 000

Terveystiet. maisteri Tanja Sjöros, Turku, istumisen vähentämisen terveysvaikutuksia käsittelevään väitöskirjatyöhön, Ingrid ja Ewald Hentun rahastosta 6.000

Lääket. lis. Panu Uusalo, Turku, deksmedetomidiini-lääkeaineen käyttöä lapsipotilaiden rauhoittamiseen ja kivunlievitykseen käsittelevään väitöskirjatyöhön, Ester ja Uuno Kokin rahastosta 6 000

Lääket. lis. Maija Walta, Turku, ensipsykoosiin sairastuneiden ja psykoosiriskipotilaiden hoitoa Turun psykiatrian organisaatiossa vuosina 2011–2017 käsittelevään väitöskirjatyöhön, Ester ja Uuno Kokin rahastosta 12 000

Maatalous- ja metsätieteet

Fil. maisteri Riikka Armanto, Turku, maanviljelijöiden toimijuuden vahvistamista käsittelevään väitöskirjatyöhön Maija ja Heikki Haaviston nimikkoapurahana, MTK:n rahastosta 24 000

Dipl.ins. Niina Kelanne, Turku, uusia bioprosessointeja pohjoisten marjojen kulutuksen nostajina käsittelevään väitöskirjatyöhön, Aino, Armi ja Erkki Korven rahastosta 24 000

Professori Baoru Yang ja työryhmä, Kaarina, vihreitä ratkaisuja korkealaatuisen kalaöljyn eristämiseen ihmisten ravinnoksi silakasta käsittelevään tutkimukseen, Aino, Armi ja Erkki Korven rahastosta 60 000

Tekniset tieteet

Tekn. tohtori Emil Vainio, Turku, energiatehokkuutta ja matalalämpötilakorroosiota bioenergian tuotannossa käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, Kalle ja Dagmar Välimaan rahastosta 30 000

Yhteiskuntatieteet

Valtiot. maisteri Kia Andell, Turku, tieteen ja kansalaisten vuorovaikutusta käsittelevään väitöskirjatyöhön, Matilda Ihamuotilan rahastosta 24 000

M.Sc. Susmita Baulia, Turku, köyhien perheiden elinolojen parantamista kehitysmaissa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Irma Äärin rahastosta 24 000

M.A. Muddassar Rasheed Malik, Turku, pankkien riskienhallintaa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Outokumpu Oy:n rahastosta 24 000

Arkkitehtuuri

Uno Ullberg -seura ry, Turku, Uno Ullbergia käsittelevään tutkimukseen 17 500

Kirjallisuus

Kirjailija Heikki Kännö, Turku, kirjalliseen työskentelyyn 12 000

Toimittaja Harri Nordell, Parainen, runokokoelman kirjoittamiseen, Kauko Kulan rahastosta 24 000

Fil. maisteri Jouni Teittinen, Turku, Walt Whitmanin (1819–1892) runoteoksen suomentamiseen ja toimittamiseen, Reino Kontolan rahastosta 8 000

Fil. maisteri Virpi Vairinen, Turku, runoko-koelman kirjoittamiseen, L. Onervan rahastosta 24 000

Fil. maisteri Veera Vähämaa, Turku, eläinavusteisuuden mahdollisuuksia luku- ja kirjoitustaidon lisäämisessä käsittelevän tietokirjan kirjoittamiseen, Reino Kontolan rahastosta 8 000

Kuvataiteet

Kuvatait. tohtori Jan-Erik Andersson, Turku, omia kokemuksia taidekentällä käsittelevään kirjalliseen työskentelyyn sekä seminaarien järjestämiseen Eminentia-apurahana 25 000

Kuvataiteilija Saara Ekström, Turku, jätteen merkitystä ja näkyvyyttä ympäristössä käsittelevän näyttelyn järjestämiseen, Juhani Kirpilän rahastosta 10 000

Exlibris Aboensis ry, Turku, kansainvälisen exlibris-kilpailun järjestämiseen 2019, Edith ja J. L. Mantilan rahastosta 5 000

Framil ry, Turku, installaatioiden toteuttami-seen kirjastoissa 5 000

Kuvataiteilija Marjatta Holma, Turku, näyttelyiden järjestämiseen ja maalausmateriaalien hankintaan, Marja ja Esko Lehtosen rahastosta 7 000

Kuvataiteilija Heli Konttinen ja taidemaalari, taidekonservaattori Maija Santala, Turku, taiteelliseen työskentelyyn residenssissä Marbellassa Espanjassa, Reino Kontolan rahastosta 12 000

Fil. maisteri Mia Mäkelä, Turku, taiteelliseen työskentelyyn ja näyttelyn järjestämiseen 16 500

Taidegraafikko Marjatta Nuoreva-Westerberg, Kökar, omasta elämäntyöstä kertovan taidekirjan toteuttamiseen Eminentia-apurahana 25 000

Kuvatait. kand. Sandra Nyberg ja kuvatait. maisteri Heini Nieminen, Parainen, taiteelliseen työskentelyyn 12 000

Kuvanveistäjä Sakari Peltola, Loimaa, taiteelliseen työskentelyyn, Arvo Vehviläisen rahastosta 24 000

Salon Taiteilijaseura ry, Salo, Taide tulee luo -taidetapahtumien toteuttamiseen yhteistyössä Salon kaupungin sosiaalitoimen kanssa Taidetta hoitolaitoksiin -apurahana, Aino ja Einari Haakin rahastosta 10 000

Kuvataiteilija Elsa Salonen, Turku, taiteelliseen työskentelyyn, Ingrid, Toini ja Olavi Marteliuksen rahastosta 24 000

Kuvatait. maisteri Katja Syrjä-Johansson, Finström, taiteelliseen työskentelyyn 24 000

Tait. ja kuvatait. maisteri Oona Tikkaoja, Turku, taidetta arkitodellisuuden muokkaajana käsittelevään väitöskirjatyöhön, Herman ja Vilhelmiina Koposen rahastosta 24 000

Animaatio-ohjaaja Elli Vuorinen, Kaarina, näyttelyn järjestämiseen 3 000

Näyttämötaiteet

Tanssitaiteilija Jonna Aaltonen, Raisio, taiteel-liseen työskentelyyn, Hilma Liimanin rahastosta 24 000

Nukketeatteritaiteilija, säveltäjä Roosa Halme ja psykol. maisteri, nukketeatteritaiteilija Marja Susi, Kemiönsaari, vuorovaikutteista nukketeatteria lasten ja nuorten tunnetaitojen edistäjänä käsittelevään hankkeen toteuttamiseen Taidetta hoitolaitoksiin -apurahana, Juhani Kämpin rahastosta 20.500

Teatterit. maisteri Ada Halonen ja Aww-työryhmä, Turku, ihmisen ja kasvin kiintymyssuhteesta kertovan esityksen suunnittelemiseen ja toteuttamiseen 12 000

Nukketeatteritaiteilija Lee Lahikainen ja työryhmä, Turku, Nälkä-paperiteatteriesityksen valmistamiseen, Huhtamäen rahastosta 26 000

Teatterit. maisteri Sofia Molin, Turku, taiteelliseen työskentelyyn 24 000

Nukketeatteriohjaaja Merja Pöyhönen, Turku, aikuisille suunnattujen nukketeatteriesitysten valmistamiseen 4 000

Fil. maisteri Alma Rajala, Turku, taiteelliseen työskentelyyn nukketeatteritaiteilijana, kolmivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana, Huhtamäen rahastosta 24 000

Sateenkaari Koto ry, Turku, monitaiteellisten työpajojen ja festivaalin järjestämiseen segregoituneella asuinalueella Taidetta hoitolaitoksiin -apurahana 5 000

M.A., fil. maisteri Satu Tuittila ja Katoava Luonto -työryhmä, Raisio, lastentanssiteoksen valmistamiseen 12 000

Turku Dansart ry, Turku, esittävän taiteen ammattilaisten harjoitustuntien ja kurssien järjestämiseen 4 000

Säveltaiteet

Mus. maisteri Ilkka Arola, Turku, trumpetin ja langattoman mikrofonin hankintaan, Kalle Juurelan rahastosta 5 000

Kamarikuoro Key Ensemble ry, Turku, kuoron taiteelliseen toimintaan, Huhtamäen rahastosta 10 000

Mus. maisteri Lauri Mäntysaari, Turku, sävellystyöhön 6.000

B.M. Kalle Perksalo, Turku, opiskeluun Folk-wang-musiikkiyliopistossa Saksassa sekä kilpailuihin osallistumiseen, Wellamo Paasikiven rahastosta 12 000

Pro Euga ry, Turku, mieskuoro Eugan toimintaan 8 000

Muusikko Severi Pyysalo, Turku, vibrafonin ja äänentoistolaitteiden hankintaan 9 000

Mus. maisteri Markus Rantanen ja nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja Marko Laihinen, Laitila, Maestro ja Fiktio Keskiajalla! -musiikkiteatteriesityksen toteuttamiseen 12 000

Suomen nuorten orkesterimuusikoiden tuki ry, Kaarina, Kaarinan musiikkileirin järjestämi-seen 2019 7 000

Mus. maisteri Samuli Takkula, Kaarina, taiteelliseen työskentelyyn ja laulun opintoihin, Kanneljärven Summien rahastosta 8 000

Turku Jazz ry, Turku, Turku Jazz Festivalin 50-vuotisjuhlavuoden toteuttamiseen 10 000

Turun konservatorion kamarikuoro ry, Turku, elektroakustisen musiikin konserttisarjan toteuttamiseen 5 000

Turun musiikkijuhlasäätiö sr, Turku, Turun musiikkijuhlien 60-vuotisjuhlavuoden kansainvälisen resitaali- ja kamarimusiikkisarjan toteuttamiseen sekä kahden barokkiensemblen vierailun järjestämiseen, Leo ja Regina Wainsteinin rahastosta 30 000

Musiikinopiskelija Joel Wendelin, Kaarina, kontrabasso-tuuban hankintaan, Kira Koroman ja Uuno Arpiaisen rahastosta 8 000

Valokuva- ja elokuvataide

Kuvatait. maisteri Hertta Kiiski, Turku, taiteel-liseen työskentelyyn, Juhani Kirpilän rahastosta 24 000

Turun Anikistit ry, Turku, Inside Job – Sisätyö -nukkeanimaation suunnitteluun 13 000

Korkeakoulu- ja muut opinnot

Tait. kand. Maria Suomalainen, Velkua, naistenvaatemalliston toteuttamiseen opinnäytetyönä Isossa-Britanniassa, Pentti K. Vilppulan rahastosta 2 500

Haluatko käyttää

Osallistuaksesi keskusteluihin ole hyvä ja kirjaudu TS-tunnuksillasi

Olet kirjautuneena yritystunnuksella. Yritystunnuksella ei voi osallistua keskusteluihin.
Kirjoita uusi viesti

Huomio! Turun Sanomien keskustelupalstan säännöt ovat uudistuneet. Tavoitteena on parantaa moderointia siten, että kommentit ehditään käsitellä nykyistä nopeammin. Uudistus ei vaikuta lehden mielipidesivun toimintaan. Tutustu uusiin käytäntöihin täällä.

Otsikko
Viesti

Viesti lähetetty!

Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22.
Virhe viestin lähetyksessä.
TS:n verkkokeskustelun säännöt

Uudet näkökulmat keskustelussa vievät asioita eteenpäin. Siksi Turun Sanomat kannustaa verkkosivuillaan aktiiviseen ja rakentavaan keskusteluun. Tehdään yhdessä Turun Sanomien keskustelupalstasta paikka, jossa on mukava keskustella asiallisesti kiinnostavista aiheista.

Keskusteltavaksi avattavaista jutuista päättää Turun Sanomien toimitus. Kaikista jutuista ei voi keskustella. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea tai poistaa aiemmin avoinna olleen keskusteluketjun.

Verkkokeskusteluun osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä (jonka pääset tekemään tästä). Rekisteröityminen ei edellytä lehden tilaamista.

Keskusteluun voit kirjoittaa omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Suosittelemme vahvasti oman nimen käyttöä, sillä on arvokasta seistä mielipiteidensä takana. Toisen ihmisen nimellä tai valheellisesti jonkun tahon edustajana esiintyminen on kiellettyä.

Kaikki viestit tarkastetaan ennen julkaisua. Siksi viestit julkaistaan viiveellä. Keskusteluja moderoidaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22 muun työn ohessa. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia.

Verkkokeskustelut ovat osa Turun Sanomien sisältöä, josta olemme vastuussa. Viestien julkaisusta päättää toimitus oman harkintansa mukaan. Emme ehdi vastamaan yksittäisten kommenttien julkaisua tai julkaisematta jättämistä koskeviin tiedusteluihin.

Jos kommenttiketjuun on mielestäsi lipsahtanut sääntöjen vastainen tai muutoin epäasiallinen viesti, ilmoita asiattomasta viestistä keskustelussa. Toimitus päättää, onko ilmoitus aiheellinen.

Jos jutussa on virhe, kerro siitä suoraan toimitukselle, älä keskusteluketjussa. Saamme tiedon näin nopeammin ja voimme korjata virheen. Virheistä voit kertoa sähköpostitse osoitteeseen ts.verkkotoimitus@ts.fi.

Toimitus voi käyttää keskustelupalstalle tulleita viestejä esimerkiksi aihetta käsittelevän jatkojutun julkaisun yhteydessä.

Päivän aikana avautuneet keskustelut sulkeutuvat oletuksena klo 23. Toimitus voi avata paljon kommentteja keränneitä juttuja uudelleen keskusteltavaksi seuraavana päivänä.

Julkaistavaksi valittavien viestien on noudatettava seuraavia sääntöjä:

 • Lue juttu ja kommentoi vain sen aihetta. Älä yritä vaihtaa aihetta.
 • Älä kommentoi itse keskustelua tai toisten kommentteja. Muiden keskustelijoiden kirjoitustyyliä tai henkilöä käsitteleviä viestejä ei hyväksytä.
 • Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia, väkivaltaan tai muuhun laittomaan toimintaan yllyttäviä tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista.
 • Muista hyvät tavat, älä huuda, kiroile tai käytä epäkohteliaita nimityksiä. Älä ilakoi toisten vastoinkäymisillä tai pilkkaa ketään. Suhtaudu muihin keskustelijoihin kunnioittavasti. Ole kriittinen asiallisesti.
 • Varmista, että esittämäsi tiedot pitävät paikkansa. Älä jaa epämääräisiä huhuja tai perustelematonta mutuilua.
 • Viestisi kuuluu viedä keskustelua eteenpäin: Älä toista samaa asiaa, jonka joku muu on jo todennut. Älä jankuta tai kirjoita perustelemattomia negatiivisia heittoja.
 • Kirjoita napakasti, todella pitkä viesti saattaa jäädä julkaisematta.
 • Voit liittää kommenttiisi teemaan liittyviä asiallisia linkkejä, jotka toimitus tarkistaa ennalta. Mainoksia emme julkaise.​

Aiemmat viestit (3)

Vanhimmat ensin
Vastaa
jan
Onnea apurahansaajille
Hienoja ja ajankohtaisia projekteja. Hyvä turkulaiset tieteilijät ja taiteilijat!
Haluatko käyttää
Olet kirjautuneena yritystunnuksella. Yritystunnuksella ei voi osallistua keskusteluihin.
Kirjoita vastaus viestiin

Huomio! Turun Sanomien keskustelupalstan säännöt ovat uudistuneet. Tavoitteena on parantaa moderointia siten, että kommentit ehditään käsitellä nykyistä nopeammin. Uudistus ei vaikuta lehden mielipidesivun toimintaan. Tutustu uusiin käytäntöihin täällä.

Otsikko
Viesti

Viesti lähetetty!

Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22.
Virhe viestin lähetyksessä.
TS:n verkkokeskustelun säännöt

Uudet näkökulmat keskustelussa vievät asioita eteenpäin. Siksi Turun Sanomat kannustaa verkkosivuillaan aktiiviseen ja rakentavaan keskusteluun. Tehdään yhdessä Turun Sanomien keskustelupalstasta paikka, jossa on mukava keskustella asiallisesti kiinnostavista aiheista.

Keskusteltavaksi avattavaista jutuista päättää Turun Sanomien toimitus. Kaikista jutuista ei voi keskustella. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea tai poistaa aiemmin avoinna olleen keskusteluketjun.

Verkkokeskusteluun osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä (jonka pääset tekemään tästä). Rekisteröityminen ei edellytä lehden tilaamista.

Keskusteluun voit kirjoittaa omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Suosittelemme vahvasti oman nimen käyttöä, sillä on arvokasta seistä mielipiteidensä takana. Toisen ihmisen nimellä tai valheellisesti jonkun tahon edustajana esiintyminen on kiellettyä.

Kaikki viestit tarkastetaan ennen julkaisua. Siksi viestit julkaistaan viiveellä. Keskusteluja moderoidaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22 muun työn ohessa. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia.

Verkkokeskustelut ovat osa Turun Sanomien sisältöä, josta olemme vastuussa. Viestien julkaisusta päättää toimitus oman harkintansa mukaan. Emme ehdi vastamaan yksittäisten kommenttien julkaisua tai julkaisematta jättämistä koskeviin tiedusteluihin.

Jos kommenttiketjuun on mielestäsi lipsahtanut sääntöjen vastainen tai muutoin epäasiallinen viesti, ilmoita asiattomasta viestistä keskustelussa. Toimitus päättää, onko ilmoitus aiheellinen.

Jos jutussa on virhe, kerro siitä suoraan toimitukselle, älä keskusteluketjussa. Saamme tiedon näin nopeammin ja voimme korjata virheen. Virheistä voit kertoa sähköpostitse osoitteeseen ts.verkkotoimitus@ts.fi.

Toimitus voi käyttää keskustelupalstalle tulleita viestejä esimerkiksi aihetta käsittelevän jatkojutun julkaisun yhteydessä.

Päivän aikana avautuneet keskustelut sulkeutuvat oletuksena klo 23. Toimitus voi avata paljon kommentteja keränneitä juttuja uudelleen keskusteltavaksi seuraavana päivänä.

Julkaistavaksi valittavien viestien on noudatettava seuraavia sääntöjä:

 • Lue juttu ja kommentoi vain sen aihetta. Älä yritä vaihtaa aihetta.
 • Älä kommentoi itse keskustelua tai toisten kommentteja. Muiden keskustelijoiden kirjoitustyyliä tai henkilöä käsitteleviä viestejä ei hyväksytä.
 • Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia, väkivaltaan tai muuhun laittomaan toimintaan yllyttäviä tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista.
 • Muista hyvät tavat, älä huuda, kiroile tai käytä epäkohteliaita nimityksiä. Älä ilakoi toisten vastoinkäymisillä tai pilkkaa ketään. Suhtaudu muihin keskustelijoihin kunnioittavasti. Ole kriittinen asiallisesti.
 • Varmista, että esittämäsi tiedot pitävät paikkansa. Älä jaa epämääräisiä huhuja tai perustelematonta mutuilua.
 • Viestisi kuuluu viedä keskustelua eteenpäin: Älä toista samaa asiaa, jonka joku muu on jo todennut. Älä jankuta tai kirjoita perustelemattomia negatiivisia heittoja.
 • Kirjoita napakasti, todella pitkä viesti saattaa jäädä julkaisematta.
 • Voit liittää kommenttiisi teemaan liittyviä asiallisia linkkejä, jotka toimitus tarkistaa ennalta. Mainoksia emme julkaise.​
Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.
Vastaa
Mummo
Voi hyvä jysäys
Ja apurahan saa..... Se joka keksii ampuvimman otsikon!
Ja turhemman aiheen.
Haluatko käyttää
Olet kirjautuneena yritystunnuksella. Yritystunnuksella ei voi osallistua keskusteluihin.
Kirjoita vastaus viestiin

Huomio! Turun Sanomien keskustelupalstan säännöt ovat uudistuneet. Tavoitteena on parantaa moderointia siten, että kommentit ehditään käsitellä nykyistä nopeammin. Uudistus ei vaikuta lehden mielipidesivun toimintaan. Tutustu uusiin käytäntöihin täällä.

Otsikko
Viesti

Viesti lähetetty!

Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22.
Virhe viestin lähetyksessä.
TS:n verkkokeskustelun säännöt

Uudet näkökulmat keskustelussa vievät asioita eteenpäin. Siksi Turun Sanomat kannustaa verkkosivuillaan aktiiviseen ja rakentavaan keskusteluun. Tehdään yhdessä Turun Sanomien keskustelupalstasta paikka, jossa on mukava keskustella asiallisesti kiinnostavista aiheista.

Keskusteltavaksi avattavaista jutuista päättää Turun Sanomien toimitus. Kaikista jutuista ei voi keskustella. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea tai poistaa aiemmin avoinna olleen keskusteluketjun.

Verkkokeskusteluun osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä (jonka pääset tekemään tästä). Rekisteröityminen ei edellytä lehden tilaamista.

Keskusteluun voit kirjoittaa omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Suosittelemme vahvasti oman nimen käyttöä, sillä on arvokasta seistä mielipiteidensä takana. Toisen ihmisen nimellä tai valheellisesti jonkun tahon edustajana esiintyminen on kiellettyä.

Kaikki viestit tarkastetaan ennen julkaisua. Siksi viestit julkaistaan viiveellä. Keskusteluja moderoidaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22 muun työn ohessa. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia.

Verkkokeskustelut ovat osa Turun Sanomien sisältöä, josta olemme vastuussa. Viestien julkaisusta päättää toimitus oman harkintansa mukaan. Emme ehdi vastamaan yksittäisten kommenttien julkaisua tai julkaisematta jättämistä koskeviin tiedusteluihin.

Jos kommenttiketjuun on mielestäsi lipsahtanut sääntöjen vastainen tai muutoin epäasiallinen viesti, ilmoita asiattomasta viestistä keskustelussa. Toimitus päättää, onko ilmoitus aiheellinen.

Jos jutussa on virhe, kerro siitä suoraan toimitukselle, älä keskusteluketjussa. Saamme tiedon näin nopeammin ja voimme korjata virheen. Virheistä voit kertoa sähköpostitse osoitteeseen ts.verkkotoimitus@ts.fi.

Toimitus voi käyttää keskustelupalstalle tulleita viestejä esimerkiksi aihetta käsittelevän jatkojutun julkaisun yhteydessä.

Päivän aikana avautuneet keskustelut sulkeutuvat oletuksena klo 23. Toimitus voi avata paljon kommentteja keränneitä juttuja uudelleen keskusteltavaksi seuraavana päivänä.

Julkaistavaksi valittavien viestien on noudatettava seuraavia sääntöjä:

 • Lue juttu ja kommentoi vain sen aihetta. Älä yritä vaihtaa aihetta.
 • Älä kommentoi itse keskustelua tai toisten kommentteja. Muiden keskustelijoiden kirjoitustyyliä tai henkilöä käsitteleviä viestejä ei hyväksytä.
 • Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia, väkivaltaan tai muuhun laittomaan toimintaan yllyttäviä tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista.
 • Muista hyvät tavat, älä huuda, kiroile tai käytä epäkohteliaita nimityksiä. Älä ilakoi toisten vastoinkäymisillä tai pilkkaa ketään. Suhtaudu muihin keskustelijoihin kunnioittavasti. Ole kriittinen asiallisesti.
 • Varmista, että esittämäsi tiedot pitävät paikkansa. Älä jaa epämääräisiä huhuja tai perustelematonta mutuilua.
 • Viestisi kuuluu viedä keskustelua eteenpäin: Älä toista samaa asiaa, jonka joku muu on jo todennut. Älä jankuta tai kirjoita perustelemattomia negatiivisia heittoja.
 • Kirjoita napakasti, todella pitkä viesti saattaa jäädä julkaisematta.
 • Voit liittää kommenttiisi teemaan liittyviä asiallisia linkkejä, jotka toimitus tarkistaa ennalta. Mainoksia emme julkaise.​
Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.
Pappa
Vast: Voi hyvä jysäys
Mummo antaa yhteystietonsa apurahojen jakajille ja ilmoittautuu asiantuntijaksi. Eihän noista muista mihinkään ole. Otsikon ja aiheen lisäksi hakemuksissa on sitten tuhatmäärin tieteellistä tekstiä, mutta kyllähän mummo kaiken tietää ja ymmärtää.
Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.