Kulttuuri

Tanssiarvio: Kuvittelevat kehot ja tanssittu historiankirjoitus

HERTTA KIISKI
Jeux, uudelleen kuviteltu on vahvasti tanssijoidensa (Jouni Järvenpää, vas., Anna Torkkel ja Maija-Reeta Raumanni) näköinen.
Jeux, uudelleen kuviteltu on vahvasti tanssijoidensa (Jouni Järvenpää, vas., Anna Torkkel ja Maija-Reeta Raumanni) näköinen.

Jeux, uudelleen kuviteltu/re-imagined.

Konsepti ja ohjaus Liisa Pentti, Koreografia Liisa Pentti ja tanssijat, valot Vespa Laine, ääni Jouni Tauriainen, lavastus ja puvut Graziella Tomasi, asiantuntija Hanna Järvinen. Ensi-ilta 19.10. Nykytaidetila Kutomossa.

Tanssitaiteilija Liisa Pentin 30-vuotisjuhlateos Jeux, uudelleen kuviteltu on osuma. Pentin työskentelyssä suhde tanssitaiteen historiaan on aina ollut merkittävää. Nyt hän tarttuu baletin radikaalin uudistajan Vaslav Nijinskyn Jeux-teokseen vuodelta 1913, ”tanssittuun runoon” (poème dansé), joka on historiankirjoituksessa osin kadotettu mutta tärkeä teos. Pentti nimeää tämän ensimmäiseksi nykytanssiesitykseksi.

Kutomon gallerian seinälle on ripustettu alkuperäisteoksesta säilyneet valokuvat, arvio ja esityspiirros. Koreografista notaatiota ei ole olemassa, joten nämä ovat Nijinskyn muistiinpanojen ja Claude Debussyn musiikin ohella tärkeimmät lähteet, joiden varassa tanssijat kuvittelevat ja kirjoittavat kehollaan sen historiaa uudelleen.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Jouni Tauriainen luo Debussyn sävellyksen rinnalle oivasti hiljaisuuden ja oman äänimaisemansa nykyisyyden äären.

Teoksesta on olemassa juonikuvaus, seuraelämän ja tenniksen pas des trois puutarhassa. Pentti häivyttää teoksessaan juonen, dramaturgian ja libreton narratiivisuutta. Minimalistisesti toteutetussa puutarhassa tapahtuva on olennaisen kehokuvallista, mikä avaa erilaisia tanssihistoriallisia kerrostumia.

Historiasta ammentava koreografia kertaa lähteistä johdettavissa olevia asetelmia. Kuvat ja Nijinskyn muistiinpanoista johdetut mielikuvat purkautuvat tanssijoiden liikekuvittelussa hienovaraisista eleistä seuratanssiin, steppiin ja syöksyihin. Nijinsky ilmensi tunteet liikkeen kautta ja kielsi ilmehtimisen. Tämä on läsnä teoksessa Pentin lämpimällä huumorilla sävytettynä.

Liikekielessä yhdistyy hienosti klassinen ja avantgardistinen ote, samanaikainen kaavamaisuus ja sen rikkominen. Myös Nijinskyn sukupuoleton ja arkipäiväinen liike on säilytetty. Jeux on vahvasti tanssijoidensa näköinen. Anna Torkkelin ilmaisussa on sellaista ajallista kerrostumaa ja ajattomuuden tuntua, mikä on kuin tehty tähän teokseen.

Myös puheosuudet ankkuroivat teosta eri aikatasoihin, nykypäivästä menneeseen ja tulevaan, ajan sykleihin ja sen pysähtyneisyyteen. Teos kohdentaa kuvittelun voimaan, jossa ajallisuuden kokemus ja henkilöhistoria ovat merkittävässä osassa. Esitys reflektoi rakentumistaan esityshetkeä tähdentäen. Esityksellisyys raukeaa hetkittäin tanssijoiden ottaessa suoraa kontaktia katsojaan.

Teoksen kautta avautuu moninaisten historiasuhteiden vyyhti. Tärkeässä roolissa tässä on tanssihistorioitsija Hanna Järvinen, joka on osallistunut sisällöllisenä asiantuntijana koko teosprosessiin. Odotan suurella mielenkiinnolla, miten Järvisen kansainvälisesti merkittävät Nijinskyn taidetta käsittelevät julkaisut tulevat täydentymään tätä teosta käsittelevällä tutkimuksella.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Mia Hannula