Kulttuuri

Musiikin kuuntelu saa aivot syttymään

Jyväskylän yliopiston tutkijat ovat kehittäneet menetelmän, jolla voidaan realistisessa kuuntelutilanteessa tutkia, miten aivot prosessoivat musiikin eri piirteitä, kuten rytmiä, sävellajia ja sointiväriä. Tutkimus on uraauurtava, sillä se osoittaa ensimmäisen kerran sen, että musiikin kuuntelu aktivoi laajoja alueita aivoissa, muunmuassa motorisia ja emotionaalisia.

Uusi menetelmä auttaa paremmin ymmärtämään aivojen hermoverkkojen monimutkaista toimintaa ja sitä, miten musiikki vaikuttaa aivoihimme. Tutkimus tehtiin yhteistyössä Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston kanssa.

Tutkimusryhmä mittasi toiminnallista magneettikuvausta (fMRI) käyttäen koehenkilöiden aivovasteita heidän kuunnellessaan argentiinalaista tangoa. Tangon musiikillinen rakenne analysoitiin modernien tietokonealgoritmien avulla. Näiden avulla saatiin selville, miten kappaleen rytmi, sävellaji ja sointiväri vaihtuvat sen soidessa. Tutkimus on ensimmäinen, jossa musiikin piirteiden prosessoinnin tutkimiseen on käytetty oikeata musiikkikappaletta keinotekoisten musiikkia muistuttavien ääniärsykkeiden sijaan.

Tutkijat havaitsivat, että musiikin kuuntelu aktivoi kuuloaivokuoren lisäksi laajoja hermoverkkoja eri puolella aivoja. Esimerkiksi musiikin pulssin prosessoinnin havaittiin aktivoivan motorisen aivokuoren alueita. Tämä osoittaa että musiikki ja liike ovat hyvin läheisessä suhteessa toisiinsa. Limbisten alueiden, joiden tiedetään liittyvän tunteisiin, havaittiin olevan yhteydessä rytmin ja sävellajin prosessointiin. Sointivärin prosessointi taasen aiheutti aktivaatioita alueilla, joilla arvioidaan olevan yhteys luovaan ajatteluun.

TS