Kirja-arvostelut

Uutta tietoa Pehr Kalmista suomeksi

• Rosemarie Tsubaki: Pehr Kalm, suomalainen Amerikan löytäjä. Suomentanut Anto Leikola. Terra Cognita 2011. 199 s.

Pehr Kalm (1716 – 79) oli Turun akatemian ensimmäinen talousopin professori ja yksi opinahjon koko historian merkittävimmistä henkilöistä. Hänen maineensa kotimaassa ja maailmalla perustuu pitkälti Pohjois-Amerikkaan suuntautuneeseen tutkimusmatkaan, joka kesti lokakuusta 1747 kesään 1751 ja joka tapahtui Carl von Linnén aloitteesta Ruotsin kuninkaallisen tiedeakatemian toimeksiannosta. Matka oli omana aikanaan poikkeuksellinen hanke. Kyseessä oli ensimmäinen Uuteen Maailmaan suuntautuva tieteellinen tutkimusretki, jollaista yksikään Euroopan kansakunta ei ollut aikaisemmin toteuttanut.

Kalmin kuusiosaiseksi tarkoitetusta matkakertomuksesta tuosta tutkimusretkestä, En resa till Norra America, ilmestyi kolme osaa hänen elinaikanaan vuosina 1753 – 61. Neljäs osa julkaistiin vasta 1929. Viides ja kuudes osa sen sijaan paloivat tuhkaksi Turun palossa 1827. Onneksi kuitenkin Kalmin itse matkan aikana kirjoittama matkapäiväkirja on osittain säilynyt. Se löytyi 1899 Helsingin yliopiston kirjastosta ja julkaistiin neljänä niteenä 1966 – 
1988.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Saksalainen Rosemarie Tsubaki väitteli lukuvuonna 2003 – 2004 Genovan yliopistossa Italiassa aiheenaan Pehr Kalmin tutkimusmatka, ja nyt tarkasteltavana oleva teos on Anto Leikolan laadukas suomennos hänen väitöskirjastaan. Kirja käsittelee Kalmin Amerikan-matkan taustaa, se seuraa hänen oleskelunsa eri vaiheita brittiläisissä siirtokunnissa ja Uudessa-Ranskassa sekä tarkastelee sitä matkakertomuksen osaa, joka jäi julkaisematta.

Tsubaki ei ole vain tyytynyt toistamaan jo tunnettua vaan on monien lähteiden kautta onnistunut rekonstruoimaan nekin Kalmin matkojen osat, joista ei ole säilynyt tämän omia muistiinpanoja. Materiaalina hän käyttää Kalmin kirjeenvaihtoa aikalaisten kanssa sekä näiden toisilleen lähettämiä kirjeitä ja muita kirjoituksia.

Teos täydentää erinomaisesti sen mitä Kalmin matkasta on aikaisemmin suomeksi julkaistu. Kalmin kanssa kosketuksiin joutuneiden ulkomaisten hallintovirkamiesten ja tutkijoiden luonnehdinnat Kalmista ovat mielenkiintoisia ja osoittavat, että Kalm nautti näiden arvonantoa.

Kiintoisaa on myös saada lukea Kalmin tieteellisestä maailmankuvasta ja siitä, miten se vaikutti hänen toimintaansa tutkimusmatkailijana. Hänen ajattelutapansa mukaan luomakunnan jokainen laji oli jumalallisen sallimuksen välikappale.

Uutta tietoa itse matkan vaiheista ja varsinkin sen tuloksista on runsaasti. Tsubaki muun muassa systematisoi matkan tutkimusaihepiirit ja luetteloi Kalmin Suomeen tuomat kasvit.

Tarkastelun alaisena oleva teos osoittaa jälleen kerran, että Pehr Kalm oli valistusfilosofian ja hyödyn aikakauden aito edustaja. Hän pyrki työssään parantamaan isänmaansa oloja sekä sen kansalaisten hyvinvointia. Tässä työssä hänen tutkimusmatkansa Pohjois-Amerikkaan oli tärkeä virikkeiden antaja ja tiedon lähde. Matkan maine sekä kotimaassa että maailmalla on korkealla, minkä perusteella nyt tarkasteltavaa teosta voi suositella kaikille ja erityisesti maamme tieteen historiasta kiinnostuneille.

Teoksen kirjoittajalle Rosemarie Tsubakille voi toivottaa menestystä kansainvälisillä markkinoilla ja häntä on myös aihetta onnitella. Suomentaja Anto Leikola ansaitsee suurkiitoksen erinomaisesta työstä, ja kustantajaa on syytä kiittää kulttuuriteosta sekä rohkeasta riskinotosta.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy