Kulttuuri

Näyttelijöiltä varoitus päivän työnseisauksesta

Näyttelijäliitto on antanut varoituksen päivän työnseisauksesta. Tarkoitus on vauhdittaa teatterinäyttelijöitä koskevia työehtosopimusneuvotteluja.

Työnseisaus koskisi ainakin kaikkia kunnallisia teattereita sekä lähes kaikkia Suomen teatterit ry:n teattereita lauantaina 27. maaliskuuta.

– Vaatimukset liittyvät työehtojen rakenteiden ajan tasalle saattamiseen, sanoo Näyttelijäliiton puheenjohtaja Mikko Hänninen.

– Näyttelijöiden työehdot ovat jääneet huomattavasti jälkeen muiden kunta-alan ja teatterin työntekijöiden työehdoista. Näyttelijät tekevät jatkuvasti ilta- ja lauantaitöitä. Siitä huolimatta näyttelijät ovat sopimuskaudesta toiseen jääneet ilman ilta- ja lauantailisiä.

Myöskään muilla aloilla tapahtunut vuosittaisten vapaapäivien lukumäärän kasvu ei ole liiton mukaan toteutunut näyttelijöillä.

– Näyttelijöiden työvuosi on jopa 14 päivää pidempi kuin muilla teatterissa työskentelevillä, Hänninen sanoo.

Näyttelijäliitto käy neuvottelut Suomen teatterit ry:n ja Kunnallisen työmarkkinalaitoksen kanssa.