Lista kaikista Suomen Kulttuurirahaston apurahan saaneista

Humanistiset tieteet

Fil. maisteri Heta Aali, Turku, merovingikuningattaria ranskalaisessa historiankirjoituksessa 1820-1840 käsittelevään väitöskirjatyöhön matka-apurahana, Eeva Rauhankallion rahastosta 3.000

Fil. maisteri Ilana Aalto, Turku, isyyden ymmärrystapoja 1900-luvun loppupuolella käsittelevään väitöskirjatyöhön, Sirkka ja Antti Anteron rahastosta 21.000

Psykol. maisteri Mervi Antila, Lohja, kaksisuuntaisen mielialahäiriön kognitiivisia muutoksia käsittelevään väitöskirjatyöhön, Markku Tammisen rahastosta 4.500

Fil. maisteri Roni Grén, Turku, Georges Bataillen kirjoituksia taiteesta käsittelevään väitöskirjatyöhön, Leo ja Regina Wainsteinin rahastosta 21.000

Fil. maisteri Kukka Hammarström, Kaarina, kulttuuristen representaatioiden tuottamista ystävyysseuratoiminnassa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Juhani Kämpin rahastosta 21.000

Fil. maisteri Kaiju Harinen, Turku, rodullisen ja sukupuoli-identiteetin rakentumista ja intersektionaalisuutta Ken Bugulin teoksissa käsittelevään väitöskirjatyöhön, kolmivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana 21.000

Fil. lis. Jopi Harri, Turku, ortodoksista kirkkomusiikkia käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen 9.000

Fil. maisteri Sonja Hukantaival, Turku, rakennuksiin tehtyjä ritualistisia kätköjä historiallisella ajalla käsittelevään väitöskirjatyöhön, Kaaperi Kivialhon rahastosta 21.000

Fil. maisteri Teemu Immonen, Turku, erakkohengellisyyden roolia Montecassinon luostarissa 900-luvun puolivälistä 1100-luvun puoleenväliin käsittelevään väitöskirjatyöhön, Päivi Prihan rahastosta 11.000

Fil. maisteri Hanna Jokela, Turku, suomen ja viron persoonan ilmaisemista käsittelevään väitöskirjatyöhön, Alma ja Unio Hiitosen rahastosta 21.000

Fil. maisteri Niina Koskihaara, Raisio, kuntarakenteen muutosten vaikutusta maaseudulla käsittelevään väitöskirjatyöhön, kolmivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana, Taru, Ilmari ja Pentti Mannisen rahastosta 21.000

Fil. ja kasvatust. maisteri Jaana Kouri, Turku, kerrottua ympäristöä käsittelevään väitöskirjatyöhön 21.000

Fil. maisteri Elise Laiho-Suominen, Raisio, työn, teknologian ja sukupuolen vuorovaikutussuhdetta parturi- ja kampaamoalalla käsittelevään väitöskirjatyöhön 21.000

Fil. maisteri Milla Luodonpää-Manni, Lieto, tieteen kielen keskeisten termien käyttöä suomen ja ranskan kielissä käsittelevään väitöskirjatyöhön, Mirjam ja Sakari Jotunin rahastosta 21.000

Fil. maisteri Geda Paulsen, Turku, suomen kielen aiheutusverbejä käsittelevään väitöskirjatyöhön, Ulla ja Eino Karosuon rahastosta 11.000

Fil. maisteri Juha Ruohonen, fil. lis. Ville Laakso ja historiatiet. kand. Stanislav Belsky, Turku, etnisen ja kulttuurirajan olemusta Savossa ja Karjalassa 1050-1650 käsittelevään tutkimukseen, Lempi ja Aili Jääskeläisen rahastosta 11.000

Fil. maisteri Marika Räsänen, Turku, Tuomas Akvinolaisen ruumiin translaatioita myöhäiskeskiajalla käsittelevään väitöskirjatyöhön 21.000

Psykol. maisteri Benny Salo, Turku, statistisia menetelmiä oikeuspsykologiassa käsittelevään väitöskirjatyöhön 21.000

Fil. tohtori Eero Sappinen, Turku, Vermlannin metsäsuomalaisten agraaria kulttuuria ja sen muuttumista 1600-luvulta 1900-luvulle käsittelevän tietokirjan kirjoittamiseen, Suomalaisen Kansakoulun Ystävien rahastosta 11.000

Fil. maisteri Taina Tammelin-Laine, Naantali, suomen kielen alkuvaiheen oppimisprosessia aikuisilla luku- ja kirjoitustaidottomilla maahanmuuttajilla käsittelevään väitöskirjatyöhön, Ulla ja Eino Karosuon rahastosta 21.000

Fil. maisteri Salla Tenkanen, Turku, kaitafilmien analysointimenetelmiä käsittelevään väitöskirjatyöhön, Taru, Ilmari ja Pentti Mannisen rahastosta 21.000

Psykol. maisteri Tiina Tuominen, Turku, ADHD-piirteiden ja niiden liitännäisoireiden esiintymistä vangeilla käsittelevään väitöskirjatyöhön, Helvi ja Arvo Lehtovaaran rahastosta 21.000

Kasvatustieteet ja opetusala

Fil. maisteri Fiia Haavisto, Turku, rakkolevän puolustautumista kasvinsyöntiä vastaan käsittelevään väitöskirjatyöhön, Suoma ja Jorma Pohjanpalon rahastosta 21.000

Fil. maisteri Sini Junttila, Turku, harmaaporonjäkälän genomiikkaa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Alma ja Jussi Jalkasen rahastosta 21.000

Fil. tohtori Maarit Karonen, Turku, kasvitanniineja käsittelevään väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen, Anna Palmroosin rahastosta 21.000

Fil. maisteri Mirkka Lahdenperä, Rauma, eliniän evoluutiota pitkäikäisellä Aasian norsulla käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen 21.000

Fil. lis. Tomi Laukka, Turku, sammalilla kasvavien mikrosienten monimuotoisuutta käsittelevään väitöskirjatyöhön 21.000

Fil. maisteri Jaana Liimatainen, Turku, rauduskoivun sisäkuoren yhdisteitä käsittelevään väitöskirjatyöhön, Kalle ja Dagmar Välimaan rahastosta 21.000

Fil. maisteri Eveliina Lyytinen, Halikko, kaupunkipakolaisuutta käsittelevään väitöskirjatyöhön 21.000

Fil. maisteri Anne Muola, Länsi-Turunmaa, kasvin lisääntymissysteemin ja populaatioiden välisen vaihtelun vaikutusta kasvin ja kasvinsyöjien koevoluutioon käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen, Alma ja Jussi Jalkasen rahastosta 16.000

Fil. maisteri Susanne Rantamäki, Turku, fotosynteesin valoreaktio II:n elektroninsiirtoa käsittelevään väitöskirjatyöhön 21.000

M.Sc. Zahiri Reza, Turku, Finland, perhosen polveutumishistoriaa käsittelevään väitöskirjatyöhön 21.000

Fil. maisteri Jussi Schultz, Kaarina, kvanttitomografiaa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Kalle ja Dagmar Välimaan rahastosta 21.000

Fil. maisteri Jaakko Vainio, Turku, gravitaatiota ja astrohiukkasfysiikkaa käsittelevään väitöskirjatyöhön 21.000

Fil. maisteri Terhi Valtonen, Turku, ympäristön vaikutusta immuunijärjestelmän evolutiivisiin rajoitteisiin käsittelevään väitöskirjatyöhön, Maili Aution rahastosta 21.000

Lääketieteet

Biokemian maisteri Antti Ellonen, Turku, SF-1 proteiinin molekulaarisia mekanismeja lisämunuaisten toiminnassa ja lisämunuaiskasvainten synnyssä käsittelevään väitöskirjatyöhön, Toivo Eklundin rahastosta 7.000

Lääket. kand. Maria Honkinen, Turku, lapsen avosyntyistä keuhkokuumetta käsittelevään väitöskirjatyöhön, Ingrid Ahlström-Lydeckenin rahastosta 5.500

Lääket. lis. Juha Järvelä, Turku, epilepsian aivovaikutuksia käsittelevään väitöskirjatyöhön, Ingrid Ahlström-Lydeckenin rahastosta 21.000

Fil. maisteri Kati Kemppainen, Turku, syöpää ehkäisevien geenien säätelyä käsittelevään väitöskirjatyöhön, Aili ja Aksel Kilkin rahastosta 21.000

Lääket. tohtori Riku Kiviranta ja työryhmä, Turku, osteoblastien erilaistumista ja toimintaa tutkivan työryhmän perustamiseen, Ester ja Uuno Kokin rahastosta 18.000

Lääket. kand. Juha Koskinen, Turku, varhaisia maksa- ja verisuonimuutoksia nuorilla aikuisilla käsittelevään väitöskirjatyöhön, Toivo Eklundin rahastosta 11.000

Fil. maisteri Minna Niemelä, Turku, CIP2A onkoproteiinin roolia syöpäsolujen geenien ilmentymisessä käsittelevään väitöskirjatyöhön, Vieno ja Werner Riutan rahastosta 5.500

Fil. tohtori Petra Sipilä, fil. maisteri Ida Björkgren ja fil. yo. Jussi Toivanen, Lieto, lisäkiveksen kehityksen ja segmentti-spesifisen geenien ilmenemisen säätelyä käsittelevään tutkimukseen, Vieno ja Werner Riutan rahastosta 15.000

Elintarviket. maisteri Sanna Talvia, Salo, yksilöllisen ravitsemusohjauksen vaikutuksia lapsiperheiden ruoka-asenteisiin ja ravitsemukseen käsittelevään väitöskirjatyöhön, Teresia ja Rafael Lönnströmin rahastosta 21.000

Lääket. lis. Paula Tähtinen, Lieto, äkillisen välikorvatulehduksen hoitoa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Sofia ja Paavo Savelan rahastosta 11.000

Fil. maisteri Karoliina Vuoriluoto, Nousiainen, vimentiinin ja solun pintareseptorien merkitystä syöpäsolujen tarttumisessa ja liikkumisessa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Vieno ja Werner Riutan rahastosta 9.000

Maatalous- ja metsätieteet

M.Sc. Pengzhan Liu, Turku, Finland, elintarvikekemiaa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Alma ja Jussi Jalkasen rahastosta 21.000

Tekniset tieteet

Fil. tohtori Jarkko J. Saarinen, Turku, liikkuvan kontaktilinjan dynamiikkaa käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, Kalle ja Dagmar Välimaan rahastosta 21.000

Yhteiskuntatieteet

M.Sc. Frederick Ahen, Turku, lääkeyhtiöitä kehittyvissä maissa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Kalle ja Dagmar Välimaan rahastosta 21.000

Oikeust. tohtori Mia Hoffrén, Turku, asuinkiinteistön ja asunnon kaupan virhettä käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, Heikki Haapaniemen rahastosta 21.000

Kauppat. maisteri Valtteri Kaartemo, Lieto, palvelunkehitysprosessia käsittelevään väitöskirjatyöhön, Vieno ja Reino A. Kivekkään rahastosta 8.500

Fil. maisteri Sari Mäkinen, Turku, asiakirjahallintoa mobiilissa työympäristössä käsittelevään väitöskirjatyöhön, Eila ja Yrjö Wirlan rahastosta 21.000

Oikeust. lis. Minna Pappila, Masku, metsäsääntelyn muuttuvia paradigmoja Suomessa ja Venäjällä käsittelevään väitöskirjatyöhön, Kalle ja Dagmar Välimaan rahastosta 21.000

Kauppat. tohtori Hannu Schadewitz, kauppat. maisteri Mikko Kepsu ja kauppat. tohtori Markku Vieru, Turku, valtion omistajaohjausta käsittelevään tutkimukseen, Hillevi ja Raimo Arvolan rahastosta 33.000

Oikeust. kand. Jarkko Vuorinen, Turku, patenttipooleja, itsesääntelyä ja kilpailua käsittelevään väitöskirjatyöhön, Kalle ja Dagmar Välimaan rahastosta 21.000

Arkkitehtuuri

Tait. maisteri Virpi Aaltonen ja tait. maisteri Pekka Sipilä, Naantali, nykyarkkitehtuurinäyttelyn järjestämiseen ja taiteelliseen työskentelyyn, Harry Hendusen rahastosta 30.000

Kirjallisuus

Kirjailija Markku Into, Turku, kirjalliseen työskentelyyn, Reino Kontolan rahastosta 12.000

Runoilija Juha Kulmala, Turku, runokokoelman kirjoittamiseen, Kauko Kulan rahastosta 21.000

Kustavin kirjallisuusyhdistys ry, Kustavi, Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikon järjestämiseen, Mauno Koiviston rahastosta 10.000

Kirjailija Kari Levola, Raisio, romaanin ja runokokoelman kirjoittamiseen, Kauko Kulan rahastosta 21.000

Kirjailija Tommi Parkko, Turku, kirjalliseen työskentelyyn 19.000

Kirjailija Seita Parkkola, Turku, kirjalliseen työskentelyyn 21.000

Kirjailija Joni Pyysalo, Turku, kirjalliseen työskentelyyn, Kärpänojan rahastosta 21.000

Kuvataiteet

Kuvataiteilija AMK Heini Aho, Turku, taiteelliseen työskentelyyn, Sirkka ja Antti Anteron rahastosta 21.000

Kuvatait. maisteri Paula Ervamaa, Sastamala, taiteelliseen työskentelyyn, Juhani Kirpilän rahastosta 21.000

Kuvataiteilija Kati Immonen, Turku, taiteelliseen työskentelyyn ja näyttelyn järjestämiseen, Juhani Kirpilän rahastosta 21.000

Jöötti ry, Turku, kuvanveistäjien taidevalimon toimintaa, pronssivalua ja veistotyön työsuojelua käsittelevän kirjan tekemiseen 12.000

Rauman Taidemuseon Säätiö, Rauma, Rauma Biennale Balticum -näyttelyn toteuttamiseen 15.000

Kuvatait. kand. Elsa Salonen, Turku, taiteelliseen työskentelyyn Saksassa ja näyttelyn järjestämiseen 5.500

Lastenkulttuuri

Sirkustaiteenilmaisunohjaaja AMK Tuomo Kostian ja ohjaaja Sami Rannila, Turku, polkupyörällä kiertävän ekologisen valistusnäytelmän valmistamiseen lapsille ja nuorille, Elsa ja Martti Suikkasen rahastosta 13.000

Näyttämötaiteet

Barker-teatteri ry, Turku, tanssi- ja sirkusohjelmiston toteuttamiseen, Teresia ja Rafael Lönnströmin rahastosta 10.000

Ph.D. Anna Brashinskaya, Turku, Nostalgia-nukketeatterihankkeen toteuttamiseen 21.000

Framil ry, Turku, Muisteludraama -projektin toteuttamiseen 10.000

Kolmas Tila - Tredje Rummet ry, Turku, näyttämöteosten valmistamiseen, Eino Tikkasen rahastosta 20.000

Quo Vadiksen Tuki ry, Salo, taiteelliseen toimintaan, Paavo Koskisen rahastosta 10.000

TEHDAS Teatteri - yhdistys ry, Turku, Tarinoita läheltä ja kaukaa -teatterifestivaalin toteuttamiseen 10.000

Nukketeatteritaiteilija AMK Iisa Ilona Tähtinen ja työryhmä, Turku, Vaellusteatteri ja ympäristötaide -hankkeen toteuttamiseen, Ritva Salosen rahastosta 5.000

Liikuntat. maisteri Viatcheslav Volkov, Kustavi, taiteelliseen työskentelyyn 11.000

Säveltaiteet

Mus. tohtori Arja Kastinen, Pöytyä, 1900-luvun alussa muistiinmerkittyjä suomalaiskarjalaisia kantelesävelmiä käsittelevään tutkimukseen ja sävelmien uudelleen nuotintamiseen, Artturi ja Aina Heleniuksen rahastosta 21.000

Kemiönsaaren Musiikkikilta ry, Kemiönsaari, Kemiönsaaren Musiikkijuhlien sekä musiikki- ja tanssileirin järjestämiseen, Hildur Oikeron rahastosta 6.000

Mus. maisteri Patrik Kleemola, säveltäjä Markku Klami ja säveltäjä Francesco Maggio, Turku, Brinkhallin kesäkonserttien järjestämiseen, Mirjam ja Hans Helinin rahastosta 10.000

Mus. maisteri Ilpo Laspas, Urjala, taiteelliseen työskentelyyn, Kerttu Wanteen rahastosta 21.000

Fil. maisteri, musiikkipedagogi AMK Minna Laukkanen, Turku, barokkimusiikin erikoistumisohjelmaan osallistumiseen, Harald Andersénin rahastosta 3.000

Mus. maisteri Timo Lehtovaara, Turku, sävellys- ja sovitustyöhön sekä oppikirjan kirjoittamiseen, Vilho Rossin rahastosta 21.000

Musiikinopiskelija Siiri Niittymaa, Yläne (Pöytyä), poikkihuilun hankintaan, Aarne ja Anni Viljavan rahastosta 7.000

Muusikko Jorma Nurminen, Pori, barokkitrumpettien hankintaan, Mirjam ja Hans Helinin rahastosta 3.000

Viulunrakentaja Marko Pennanen, Turku, Oberlinin viulunrakennuksen työpajaan osallistumiseen, Anni ja Antti Niklanderin rahastosta 4.000

Rauma Flikkatten Göör, Rauma, kanadalais-suomalaisen yhteistyöprojektin toteuttamiseen 5.000

Sastamala Gregoriana ry, Sastamala, vanhan musiikin konserttisarjan järjestämiseen Sastamala Gregoriana -festivaalin 15-vuotisjuhlavuonna, Seija Salmialan rahastosta 15.000

Turun Kitaraseura Ry, Turku, konserttitoimintaan, Roger Lindbergin musiikkirahastosta 5.000

Turun musiikkijuhlasäätiö, Turku, Eerik XIV -oopperan toteuttamiseen osana Turku 2011 -kulttuuripääkaupunkivuotta, Mirjam ja Hans Helinin rahastosta 30.000

Taideteollisuus ja -käsityö

Lasinpuhaltaja Sara Hulkkonen, Urjala, lasinpuhalluskurssille osallistumiseen Yhdysvalloissa, Aino ja Einari Haakin rahastosta 3.000

Nuutajärven Lasitaitajat ry, Urjala, lasiuunin peruskorjaukseen, Kalle ja Dagmar Välimaan rahastosta 25.000

Tait. maisteri Anu Penttinen, Nuutajärvi, lasin kiillotuslaitteen hankintaan, Aino Hausmannin rahastosta 4.000

Muotoilija AMK Veera Helmi Remes, Nuutajärvi, lasimuotoilussa tarvittaviin laite- ja materiaalihankintoihin 4.000

Valokuva- ja elokuvataide

Korkeakoulu- ja muut opinnot

Hum. kand. Reetta Hietanen, Kaarina, saksalaisia juomasekoituksia ja niiden nimityksiä käsittelevään pro gradu -työhön, Taru, Ilmari ja Pentti Mannisen rahastosta 1.000

Artesaani Niko Hynninen, Mynämäki, japanilaisen tataran rakentamiseen ja siitä saatavan teräksen jatkokäsittelyyn perehtymiseen Japanissa, Taru, Ilmari ja Pentti Mannisen rahastosta 4.000

Tekn. yo. Mikko Leino, Rauma, piirilevyn valoherkän kalvon suoravalotusta led-tekniikalla käsittelevään diplomityöhön, Väinö Tannerin rahastosta 4.000

Oikeusnotaari Hanna-Niina Leivo, Turku, arvopaperimarkkinoita koskevan tiedottamisrikoksen tulkintaa ja systematisointia käsittelevään pro gradu -työhön, Väinö Tannerin rahastosta 2.000

B.Sc. Pavel F. Matos Maravi, Turku, Finland, perhosen polveutumishistoriaa käsittelevään pro gradu -työhön, Väinö Tannerin rahastosta 1.500

Merkonomi Jussi Telaranta, Pori, osuuskauppojen arkkitehtuuria käsittelevään pro gradu -työhön, SOK:n rahastosta 3.000

Edellisten lisäksi

Varataan kolmivuotisten apurahojen ja Tieteen työpajojen toisen ja kolmannen vuoden apurahoiksi 1.500.000

Varataan säätiöden yhteiseen post doc -pooliin 1.000.000

Varataan apurahansaajien lakisääteistä sosiaaliturvaa täydentävän henkilövakuutuksen järjestämiseen 108.000

Myönnetyt apurahat, palkinnot ja varaukset, yhteensä 20.300.000 euroa.