Vanha Kalevala 175 vuotta

Suomalaisten kansalliseepoksen Kalevalan ensimmäisen painoksen julkaisemisesta tulee huomenna kuluneeksi 175 vuotta. Elias Lönnrot päiväsi niin sanotun Vanhan Kalevalan 28. helmikuuta vuonna 1835. Hän antoi runoelmalleen nimeksi Kalewala taikka Wanhoja Karjalan Runoja Suomen kansan muinosista ajoista.

Ensimmäinen eepos koostuu 32 runosta ja yli 12 000 säkeestä. Lönnrot merkitsi ne muistiin kuudella runonkeruumatkalla vuosina 1828–1835. Viime vuonna vietettiin laajemman toisen painoksen, niin sanotun Uuden Kalevalan, 160-vuotisjuhlaa. Siinä on 50 runoa ja lähes 23 000 säettä.

Vanhan Kalevalan juhlavuoden teema on Mieleni Kalevala. Sen tavoitteena on innostaa etenkin nuoria tutustumaan runoelmaan ja tekemään siitä omia tulkintojaan.