Kulttuuri

Kotiseutumuseot saivat
338 000 euroa tukea

Museovirasto on myöntänyt valtionosuuden ulkopuolella oleville museoille 338 000 euroa avustuksia. Tukea sai 131 museota, joista suurin osa on kotiseutumuseoita.

Kokonaissummasta hieman yli puolet myönnettiin kokoelmien luettelointiin, hoitoon, järjestämiseen ja varastointiin.

Loput rahat menevät museorakennusten korjauksiin ja näyttelytoimintaan.

Museoviraston käyttöön osoitettiin valtion tulo- ja menoarviossa 600 000 euron määräraha museoiden valtionavustuksiin. Aikaisemmin maaliskuussa määrärahasta lohkaistiin 262 000 euroa ammattimuseoiden innovatiivisiin hankkeisiin.