Raumalla aiotaan koota laaja
vapaa-aika- ja kulttuurikeskus

JARI RANTANEN

Rauman kaupunki kokoaa vapaa-aika- ja kulttuuritoimen toiminnat ja voimat ensi vuonna aloittavaan uuteen keskukseen. Vapaa-aika- ja kulttuurikeskuksen johtajan virka on parhaillaan haettavana.

Organisaatiouudistus kokoaa yhden johdon alle kirjasto- ja kulttuuritoimen, liikunta- ja nuorisotoimen sekä kansalaisopiston, kuvataidekoulun, musiikkiopiston ja museotoimen. Monipuolisista kulttuuri- ja liikuntapalvelluista tunnetun kaupungin vapaa-aika- ja kulttuurikeskuksessa on vakinaisia työntekijöitä noin sata.

Kaupungin organisaation ulkopuolella toimivat museot ja teatteri aiotaan saada tiiviiseen yhteistyöhön keskuksen kanssa. Työhönsä ensi syksynä ryhtyvän johtajan ensimmäisenä tehtävänä on luoda johdettavakseen tuleva uusi monialainen vapaa-aika- ja kulttuurikeskus.

Organisaatiouudistuksen seuraavassa vaiheessa on tarkoitus vähentää lautakuntia. Se tietää kirjasto-kulttuurilautakunnan ja liikunta-nuorisolautakunnan yhdistämistä vuoden 2009 alussa. Siihen asti uusi johtaja toimii esittelijänä kummassakin lautakunnassa.

Apulaiskaupunginjohtaja Tomi Suvanto odottaa pienten yksiköiden toiminnallisesta yhdistämisestä synergiaetuja ainakin markkinoinnissa, tapahtumien järjestämisessä ja tukipalveluissa. Hän uskoo niitä myös saatavan ja muistuttaa, että kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimella on pitkälle samoja kohderyhmiä.

Kirjasto-kulttuurilautakunnan puheenjohtaja, lehtori ja antiikkikauppias Aila Nera (kok) sanoo hengen olleen hyvä, kun yhdistettäväksi suunniteltujen lautakuntien jäsenet pohtivat tulevaisuutta valtuustoseminaarissa.

Jotkut ovat epäilleet kulttuurin jäävän urheilusta ja varsinkin vahvasta jääkiekkoseurastaan tunnetussa kaupungissa varjoon, kun organisaatiota uudistetaan. Neran mukaan kummassakin lautakunnassa tuntui oleva pelkoa siitä, miten rahojen käy uudistuksessa.

Hän pitää uudistusta ja päällekkäisyyksien karsimista hyvänä. Päällekkäisyydet näkyvät esimerkiksi lautakunnan jakaessa pienistä määrärahoistaan avustuksia. Samat hakijat toimivat myös liikunta-nuorisolautakunnan ja jotkut opetustoimen lautakunnankin alalla.

Neran mielestä liikuntatoimi sopii hyvin samaan hallintokuntaan ja keskukseen nykyisinkin paljon päällekkäin menevien kulttuuri- ja nuorisotyön kanssa. Sinne sopii hänen mielestään hyvin myös kansalaisopisto.

Hän ei näe uudistuksessa uhkaa, kunhan keskukselle saadaan hyvä johtaja ja lautakunta valitaan viisaasti.

- Aina on tietysti vaara, että toinen kaappaa rahat, jos budjettikurista livetään, hän sanoo.

Nera uskoo isossa lautakunnassa olevan helpompi katsoa asioita kauempaa, kun pienissä lautakunnissa jäsenet voivat olla tiukasti sidoksissa omiin taustaryhmiinsä.

Raumalaisessa kulttuuri- ja nuorisotyössä monipuolisesti toimiva kulttuurituottaja Kirsi Koivunen (vas) on nuoriso-liikuntalautakunnan jäsen ja kirjasto-kulttuurilautakunnan varajäsen. Hän pitää yhteistyön lisäämistä ja kulttuuri- ja nuorisotoimen voimien yhdistämistä hyvänä asiana, mutta jättäisi kuvataidekoulun, musiikkiopiston ja kansalaisopiston opetustoimen lautakunnan alle.

Hän sanoo pelkäävänsä, että kulttuuri- ja nuorisotoimi hukkuvat "isoon mössöön" ja viittaa voimakkaan urheilukaupungin maineeseen ja kysyy, mistä uuteen lautakuntaan löydetään moniosaajia, joiden taito riittää vaativaan tehtävään. Hän pelkää myös, että vahvan talouskasvun ja kovien arvojen aikana nuoret ja vaihtoehtokulttuuri jäävät taka-alalle.

- Lautakunta ei saa olla poliittisesti ansioituneiden palkkiopaikka, Koivunen sanoo.