Framil edistää näyttämötaiteen
asemaa Varsinais-Suomessa

TS/Tuula Heinilä<br />Framil-yhdistyksen puheenjohtaja Fiikka Forsman uskoo varsinaissuomalaisen näyttämötaiteen aurinkoiseen tulevaisuuteen.
TS/Tuula Heinilä
Framil-yhdistyksen puheenjohtaja Fiikka Forsman uskoo varsinaissuomalaisen näyttämötaiteen aurinkoiseen tulevaisuuteen.

IRMELI HAAPANEN

Turun kulttuuripääkaupunkivuoteen 2011 mennessä esitys- ja näyttämötaiteen asema on kohentunut merkittävästi Varsinais-Suomessa. Maakunnassa harjoitetaan aktiivista kiertue- ja esitysvaihtoa, esittävä taide osallistuu aktiivisesti päiväkotien, koulujen sekä palvelu- ja hoitolaitosten taideprojekteihin, esittävän taiteen kulttuuritalo on perustettu ja internetissä toimii asiantuntijapankki ja osaajien "keltainen pörssi".

Tämä kaikki on totta, mikäli uusi Framil-yhdistys onnistuu tavoitteissaan.

Aluekeskus tavoitteena

Framil-yhdistyksen juuret palautuvat viime vuoden kevääseen, jolloin Varsinais-Suomen taidetoimikunta järjesti esittävän- ja näyttämötaiteen tulevaisuusseminaarin. Seminaariin osallistui laajalti esittävän taiteen harjoittajia teatterista ja nukketeatterista sirkukseen ja performanssiin, ja keskustelussa kartoitettiin alan keskeisimmät ongelmat ja unelmat.

- Tuolloin syntyi ajatus esittävän taiteen aluekeskuksen perustamisesta. Hanke sai kuitenkin opetusministeriöltä kylmää vettä niskaansa. Siellä ei haluttu perustaa uusia aluekeskuksia, kun tanssin aluekeskusverkosto oli vasta käynnistetty, Framil-yhdistyksen puheenjohtaja, teatteriohjaaja Fiikka Forsman kertoo.

Framil-yhdistys päätettiin joka tapauksessa perustaa varsinaissuomalaisen näyttämötaiteen tukiverkostoksi, ja Forsmanin mukaan toiminta tähtää edelleen siihen, että Turkuun saadaan esittävän taiteen aluekeskus tai kulttuuritalo. Kannatusta hankkeelle yhdistys on saanut valtion näyttämötaidetoimikunnalta, joka esitti teatteripoliittisessa ohjelmassaan joulukuussa näyttämötaiteen aluekeskusmallin käynnistämistä pilottihankkeena.

- Tässä vaiheessa pyrimme kokoamaan alueen tekijät mahdollisimman kattavasti yhteen - yksittäiset tekijät, ryhmät, ammattilaiset ja harrastajat - suunnittelemaan toimintaa, Forsman muistuttaa.

Tasa-arvoa ja parempaa laatua

Varsinais-Suomessa on vireä näyttämötaiteen kenttä, mutta Forsmanin mukaan riittävät tukirakenteet puuttuvat.

- Tavoitteena on edistää näyttämötaiteen tasa-arvoista saatavuutta, parantaa esitysten laatua ja osallistua taidepoliittiseen keskusteluun. Tarkoituksena on myös, että esittävän taiteen ammattilaisia osattaisiin hyödyntää nykyistä paremmin erilaisissa työympäristöissä ja että heidät löytää helposti, Forsman selvittää.

Yhdistyksen ensimmäisiin käytännön toimiin kuuluu teatterien sisäisen asiantuntijapankin ja "keltaisen pörssin" perustaminen.

- Asiantuntijapankissa esiteltäisiin toimijat internetissä, ja "keltainen pörssi" toimisi osaajien, asiantuntijoiden sekä myös tilojen ja tavaroiden ostaa, myy ja vaihtaa -palstana. Ryhmät törmäävät usein ongelmaan, mistä löytää sopiva ohjaaja, puvustaja tai vaikka kolme lautaa, ja tässä Framil voisi tulla apuun, Forsman perustelee.

Yhdistyksellä on jo yksi konkreettinen tapaus käsillä.

- Haemme parhaillaan tilapäistä vuokralaista Marionettiteatteri Mundon tiloihin, että Mundo voisi jatkaa toimintaansa, Forsman kertoo.

Pyörre-pilottihanke jo käynnistymässä

Yhdistyksen ensimmäisiin pilottihankkeisiin kuuluu kiertue- ja esitysvaihtoon tähtäävä Pyörre, jota käynnistellään vielä tänä syksynä ja joka toteutetaan yhteistyössä Varsinais-Suomen taidetoimikunnan kanssa.

- Pyörteeseen valitaan 6-8 ammattilaisten toteuttamaa esitystä ja paikkakunnat, minne esitykset viedään. Toiminnalla pyritään edistämään näyttämötaiteen tasa-arvoista saatavuutta koko maakunnassa. Tämä koskee myös ruotsinkielisiä kuntia ja saaristoa, Forsman selvittää.

Yhdistys aikoo olla yhteydessä kuntien kulttuurivastaaviin kuntien tarpeiden kartoittamisessa mutta myös itse aktiivisesti luoda kysyntää.

- Yksi mahdollisuus on ns. soveltava käyttö eli näyttämö- ja esitystaiteen käyttö julkisissa ja yksityisissä palveluissa. Olemme halukkaita järjestämään taideprojekteja päiväkoteihin, kouluihin sekä palvelu- ja hoitolaitoksiin sekä tuottamaan koulutuspaketteja.

Framil aikoo kannustaa kuntia aloittamaan ja vahvistamaan näyttämö- ja esitystaiteen perusopetusta.

Rahoitus auki

Framil-yhdistys on toiminut viime syksystä lähtien, ja toiminta on vasta alkuvaiheissa. Muun muassa rahoitus on vielä avoinna.

- Haemme sekä pitkäaikaista rahoitusta että projektikohtaisia avustuksia kaikista mahdollisista lähteistä opetusministeriöstä, maakunnan kehittämisrahasta, EU:n rakennerahastoista jne. Tähän asti olemme hyödyntäneet kirjallisuuden ja näyttämötaiteen läänintaiteilijan Emma Puikkosen ja nukketeatterin läänintaiteilijan Timo Väntsin työpanosta, mutta tulevaisuudessa tarvitsemme oman organisaation tätä kaikkea ylläpitämään, Forsman sanoo.

Kuntia toivotaan mukaan rahoittajiksi.

- Muutama kunta - Salo etunenässä- on jo ilmoittautunut yhteistyökumppaniksemme, Forsman kertoo.

Framil-yhdistyksen avoin kevätkokous pidetään keskiviikkona 28.3. klo 18 Tehdasteatterilla (Manilla, Itäinen rantakatu 64).