Lahti toteuttaa
kulttuuri-
pääkaupunki-
suunnitelmiaan

Lahti toteuttaa ainakin osan kulttuuripääkaupunkisuunnitelmastaan, vaikka vuoden 2011 titteli tuli Turkuun. Tämä vuosi omistetaan maakunnassa muotoilulle.

Muotoiluteeman merkeissä on Päijät-Hämeestä ryhdytty keräämään tietoja seudulliseen luovan talouden portaaliin. Vastaavia on aiemmin koottu ainakin Keski-Suomessa, Tampereella ja Turussa yhteistyön edistämiseksi.

Lahden seudulla on pääkaupunkiseudun jälkeen toiseksi eniten muotoilualan yrityksiä. Kartoituksessa on jo löytynyt noin 400 toimialaltaan luovaa yritystä.

Vaikka EU:n tukema kulttuurihanke keskeytyisi ennen vuotta 2011, portaali jää elämään linkitettynä Muotoportin Designlahti-tiedostoon sekä lahtelaisista kulttuurijärjestöistä koottuun portaaliin.

Muotoiluinstituutilla on teemavuodessa vahva panos. Oppilaitos on luomassa pakkaus- ja kalustemuotoiluun samantyyppistä klinikkaa kuin on luotu monimediaalisuuteen. Kesällä Muotoiluinstituutti esittelee Lahden historiallisessa museossa MInimi-näyttelyssä sekä nykyoppilaitten lopputöitä että katsauksen menneeseen. Instituutti esittäytyy näyttävästi myös Milanon kansainvälisillä messuilla.