Kulttuuri

Orkestereille
lisää tukea

Kulttuuriministeri Tanja Saarela vahvisti orkestereiden valtionosuudet ja harkinnanvaraiset avustukset. Kasvua viime vuodesta on noin 350 000 euroa. Nousu johtuu sekä henkilötyövuosien indeksikorotuksesta että harkinnanvaraisten avustusten lisäyksestä.

27 orkesteria saa ensi vuonna valtiontukea yhteensä yli 12,5 miljoonaa euroa. Harkinnanvaraisia avustuksia myönnettiin yhteensä 293 000 euroa, mikä oli noin 100 000 euroa enemmän kuin tänä vuonna.

Harkinnanvaraista avustusta myönnettiin kahdeksalle valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittävälle orkesterille yhteensä yhteensä 174 000 euroa. Avustusta saavat Kemin, Lahden, Mikkelin ja Rovaniemen kaupunginorkesterit, Kokkolan orkesteri, Kymenlaakson orkesteri, Lastenmusiikkiorkesteri Loiskis ja Uuden musiikin orkesteri UMO.

Näistä Kymenlaakso ja Lahti sekä Loiskis ja UMO saavat lisäksi tukea kehittämishankkeisiin myönnetystä tuesta, joka on yhteensä 119 000 euroa. Kehittämishankkeisiin avustusta saivat myös Jyväskylän, Lappeenrannan ja Oulun kaupunginorkesterit.