Kulttuuri

Museoiden
valtion-
osuudet
vahvistettu

Kulttuuriministeri Tanja Saarela on vahvistanut museoiden valtionosuudet ensi vuodelle. Museoiden valtionosuuksien kokonaismäärä kasvoi yli 370 000 euroa, mikä johtuu henkilötyövuoden yksikköhinnan korotuksesta.

Valtionosuudet museoille ovat vuonna 2007 yhteensä noin 19,1 miljoonaa euroa. Lisähenkilötyövuosia ei ensi vuodelle myönnetty, määrä säilyy reilussa 1 100:ssa. Henkilötyövuoden yksikköhinta on 37 584 euroa kahden prosentin indeksikorotuksen jälkeen.

Valtionosuuden piirissä on 132 museota, eikä uusia otettu lain piiriin. Hakijoita oli kymmenen.

Museoita koskevat päätökset edellyttävät, että eduskunta hyväksyy valtion ensi vuoden talousarvioesityksen.