Kulttuuri

Kulttuuritoimesta kantelu
oikeusasiamiehelle

Turun Sanomat

Kaupunginvaltuutettu Olavi Mäenpää (sks) on tehnyt eduskunnan oikeusasiamiehelle kantelun Turun kulttuuritointa johtavien virkamiesten ja luottamushenkilöiden toiminnasta. Mäenpään mukaan kulttuuritoimenjohtaja, kulttuurin hallintojohtaja, kulttuurilautakunta, kaupunginhallituksen edustajat lautakunnassa sekä vastaava apulaiskaupunginjohtaja ovat laiminlyöneet valvontavelvollisuutensa.

Kantelun taustana on Turun kaupunginorkesterin intendentin saama työnjohdollinen varoitus budjetin ylityksistä. Kantelijan mielestä johtavien virkamiesten ja luottamushenkilöiden olisi pitänyt puuttua tapahtumiin aiemmin. Koska talouden ylityksiin ei puututtu riittävästi, Mäenpään mukaan kulttuuritoimen toiminta- ja johtosäännön määräämää valvontavelvollisuutta on rikottu.