Kulttuuri

Ujous - ongelma ja mahdollisuus

Ujoudesta on kirjoitettu mielenterveysalan kirjallisuudessa ja ammattilehdissä hyvin niukasti, häpeästä sen sijaan runsaasti. Näin toteaa Ujous, yksinäisyys -teoksen kirjoittaja, psykiatri ja psykoanalyytikko Juhani Mattila. Ujouden heijastumavaikutukset ihmiselämässä ovat kuitenkin moniulotteiset ja vakavat. Siksi se ansaitseekin tulla erityisen huomion kohteeksi. Juuri siihen Mattilan lähes kolme ja puolisataasivuinen, perusteellisella ja paneutuneella otteella kirjoitettu teos pyrkiikin. Yksinäisyys on ujouden parina teoksen otsakkeessa siksi, että vaikkei ujous itsessään, niin sen peittämiskeinot johtavat usein yksinäistymiseen.

Ujous on myönteistä

Kirjoittajan rohkaiseva perusviesti on tämä: ujous on pohjaltaan myönteinen ja arvokkaan mahdollisuuden sisältävä tunne. Sen vuoksi sitä ei pitäisi pyrkiä itsessä torjumaan eikä eliminoimaan. Se viestii tunneherkkyydestä; se sisältää kaipuuta ja vilpitöntä toivetta aitoon kanssakäymiseen. Ujoudessa on kyse siitä, että perusinhimillisen yhteyteen ja läheisyyteen pyrkimisen tielle on kasvuvuosien kuluessa ilmaantunut esteitä. Ujous kertoo siis ihmisestä hyvää; tämä hyvä voi kuitenkin estyä toteutumasta.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Kehotuksen "Älä torju ujouttasi" seuraaminen ei ole silloin helppoa, jos ihminen kokee ujouden aiheuttaman esteen vuoren korkuiseksi. Silloin ammattiapuun turvautuminen on eräs varteenotettava mahdollisuus. Kirjoittaja ilmaisee tämän teoksensa motossa näin: "Jos piiloudut muuriesi ja luonneroolisi taakse, voidaan aitoutesi vielä löytää." Mutta monille, joiden ujous on lievempää laatua, tällainen kehotus yhdistyneenä näkemykseen ujouden myönteisestä perusolemuksesta on välittömästikin rohkaiseva näkökohta.

Itse ujouden tunne ei sinänsä aiheuta estettä myönteisen kanssakäymisen toteutumiselle eikä sen vielä tarvitse johtaa yksinäistymiseen. Avoimena näkyvää ujoutta ei toisten henkilöiden taholta yleensä koetakaan kielteisenä tai poiskarkottavana vaan päinvastoin, sen heijastama myönteinen viesti tavallisesti ymmärretään. Ongelma ihmissuhteissa syntyykin silloin, kun ujous ja siihen liittyvät muut tunteet kuten hämmennys ja epävarmuus peitetään suojautumiskeinoilla. Niiden joukossa on sellaisia, jotka ovat luonteeltaan toista ihmistä torjuvia; tekevät tämän varautuneeksi tai saavat hänet vetäytymään. Piiloutuminen on teoksessa näiden menettelytapojen laaja yleisotsake.

Ahdistava piiloutuminen

Piiloutumismuodot ovat monet. Tilapäisesti kaikki sitä tekevät, mutta pysyvänä luonteen piirteenä se on ahdistusta aiheuttava ongelma.

Piiloutumisen muotoihin voi kuulua ylenmääräinen, hallitseva puheliaisuus, rohkean mistään ujostelemattoman roolin omaksuneisuus, koomikon rooli, kaiken leikiksi lyöminen, kaikkitietävään asenteeseen piiloutuminen, itsensä kehuskeleminen, pahaan eli kielteisiin asenteisiin piiloutuminen, kuten ylikriittisyys. Tätä kaikkea tarkastelemalla kirjoittaja tulee havainnollistaneeksi lukijalle myös psyykkisen suojautumisen yleistä periaatetta. Tekijä ei kuitenkaan pysähdy tähän kielteiseen, vaan etenee puhumaan poispainetuista tunteista, joiden kokemisen uskaltamiseen hän pyrkii piiloutujaa kannustamaan. Vasta tunteet tekevät elämän todeksi ja arvokkaaksi. "Matka tunteisiin" onkin teoksen viimeisen sadan sivun taipaleen teema.

Mattila kirjoittaa tavallisella kielellä ammattisanastoon turvautumatta ja pyrkii puhuttelemaan kaikkia, joille teoksen aihe elää. Kirjoittaja haluaa kohdistaa sanansa myös mielenterveysalan ammatti-ihmisille. Heillekin anti on runsas. Teos onnistuu olemaan yhtä aikaa yleisesti kasvuun rohkaiseva että kiinnittämään huomiota ujouskysymyksen merkitykseen ja sen helposti kätketyksi jääviin ulottuvuuksiin ihmiselämässä.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

JUKKA VÄLIMÄKI Kirjoittaja on psykiatrian erikoislääkäri

• Juhani Mattila: Ujoudesta, yksinäisyydestä . WSOY.