Kulttuuri

Pohjoisella tanssin
aluekeskuksella
lupaava alku

KAISA KURIKKA

Kajaanissa toimivan nykytanssiryhmä Roudan taiteellinen johtaja Kirsi Saastamoinen on tyytyväinen Pohjoisen tanssin aluekeskuksen alkuvaiheisiin.

- Roudan askeleet olisivat pienempiä ilman aluekeskusta. Yksilöitten voimavarat ovat lisääntyneet, teosten elinkaari on pidentynyt emmekä ole enää tyhjän päällä, Saastamoinen vakuuttaa.

Pohjoista tanssin aluekeskusta hallinnoidaan Oulusta. Siellä toimiva VOS-teatteri Jojo - Oulun tanssin keskus hallinnoi rahaliikennettä, vastaa toimintakertomuksista ja on vastuullinen opetusministeriön suuntaan toiminnasta.

Jojon ja Roudan lisäksi aluekeskuksen toimijoita ovat Kansantanssiteatteri Rimpparemmi Rovaniemellä ja Pyhäsalmen tanssi ry. Pyhäjärvellä.

Nimettyä johtajaa ei keskuksella ole, vaan 4-6 kertaa vuodessa kokoontuva ohjausryhmä valvoo toimintaa.

Ryhmässä on jokaisen kaupungin edustaja ja kutakin tanssiryhmää edustaa sekä hallinnollinen tekijä että taiteilija.

Yhteispeli toimii

Pohjoinen tanssin aluekeskus aloitti toimintansa lokakuussa 2004 ensimmäisten keskusten joukossa. Yhteistoiminta on sujunut hyvin ja kiistoilta on vältytty.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

- Rahasta ne kiistat yleensä syntyvät. Ne välttääksemme mietimme pitkään, miten rahat jaetaan, itsekin ohjausryhmään kuuluva Saastamoinen kertoo.

Rahat on jaettu kunkin toimijan kotipaikan satsauksen mukaan. Esimerkiksi Routa saa tänä vuonna Kajaanin kaupungin toiminta-avustuksena 33 000 euroa ja saman summan opetusministeriöltä. Oulun kaupunki on satsannut keskukseen eniten ja sitä myöten Jojo saa suurimman summan, Rovaniemi vähiten.

Kaikki kaupungit ovat sitoutuneet rahoittamaan aluekeskusta vuoteen 2009, mutta vuosittaisten avustusten määrää ei ole nimetty.

- Hiukan pelottaa avustuksen tulevaisuus, kun Kajaanin kaupungilla ei ole kauheasti rahaa, Saastamoinen sanoo.

Aluekeskusrahalla tuotetaan vierailuesityksiä, kiertueita ja maksetaan tanssijoille esityskorvauksia. Rahalla katetaan kuluista kolmasosa ja muut varat tulevat Roudassa vaikkapa apurahoista.

Tanssitietoisuuden kasvattamista

Toimintaperiaatteena on, että kaikki neljä toimijaa ovat itsenäisiä ja omaehtoisia eikä ohjausryhmä puutu toimijoitten taiteellisiin ratkaisuihin. Yhteistuotantoja ja -projekteja on kuitenkin suunnitteilla.

Routa kiertää maakunnissa ja tekee yleisötyötä järjestämällä keskustelutilaisuuksia ja tanssin esittelyitä.

- Visionamme on tanssitietoisuuden kasvaminen joka kolkassa, Saastamoinen sanoo.

Keskuksessa on käyty keskusteluja myös siitä, miten kenttää voisi avata alueen free-lance -tanssijoille. Tämä on ajankohtaista erityisesti Oulussa ja Rovaniemellä sekä myös Sodankylässä.

- Kajaanissa kaikki tanssijat ovat jo Roudassa, Saastamoinen nauraa.

Hän tosin toivoo, että tulevaisuudessa myös Routaan saataisiin uutta verta muualta tulevilta tanssijoilta vaikkapa puolivuotisten vierailujen kautta.

Suurena haasteena Saastamoinen pitää sitä, miten kaikki maan tanssin aluekeskukset saadaan todella verkottumaan ja toimimaan yhteistyössä.

- Olisihan se hienoa, että teos kiertäisi Tampereella, Turussa, etelässä ja saapuisi sitten lopulta myös Kajaaniin, Saastamoinen toivoo.